Mildheid

Als je aardig en vriendelijk probeert te zijn
Voor je naasten, vrienden of mensen
Die een leven lang dan wel
Een geruime tijd mee lopen op jouw levenspad
Dan wel onvoorziene passanten
Welke tijdelijk jouw pad doorkruisen of jij hun weg
Waarbij de tijd die gezamenlijk is doorgebracht
Van zeer korte duur is
Kan het zijn dat hoe je bent, je goedaardigheid
Of hartelijkheid helemaal niet zo gewaardeerd wordt

Hoe uiteindelijk de situatie ook verloopt
Je beziet de situatie achteraf vanuit jouw visie
Is het zeker van belang de gebeurtenissen eveneens
Vanuit de ander zijn standpunt te bezien
Want hoe goed je intentie ook was en
Hoe zuiver je het wellicht hebt bedoeld
Het kan natuurlijk zijn dat je iets gemist hebt
En in je over enthousiasme het goed te doen
Te zijn wie je bent
Het bij de ander niet zo overkwam

Als je elke situatie met liefde beziet
Je mogelijke gekrenkte ego opzij zet
Want waarom reageert de ander zo, of helemaal niet
Het waarom laat je in het midden
Gedrag van mensen is nu eenmaal onvoorspelbaar
Je was jezelf er niet bewust van wat je teweeg bracht
Erken en berust in de afloop
Kijk verder dan de betrokken persoonlijkheden
En je kwetsbaarheid hierin

Ervaar, bezie en kijk door je ogenschijnlijke
Blunders, stommiteiten en misverstanden heen
Blijf dicht bij jezelf en ben mild
Voel je niet schuldig over de ontstane situatie
Bemerk de liefde voor jezelf en voor de ander
Als je deze gebeurtenissen in Liefde kan bezien
Je focus legt op Liefde
Zullen deze voorvallen geheeld worden
Op een manier die je niet hebt voorzien
Laat het Licht over de situatie schijnen
Zodat je berusting erin kan vinden

B Engeltje