Innerlijke Kind

Door de ogen van je jeugdige kind zijn
Leek alles oeverloos lang te duren
Er bestond geen einde aan je kindertijd
In de puurheid van je kinderleven
Waren de kaders overzichtelijk
Je bestaan was gevuld met kinderlijke eenvoud
Wellicht ook met blijdschap en zorgeloze momenten

Door een opeenstapeling van levensgebeurtenissen
Mogelijke zorgen en problemen die op jouw pad kwamen
De veelheid van taken die je in jouw rol moest vervullen
Stapelden de herinneringen zich onderwijl op
In de tussentijd is je innerlijke kind zowat letterlijk gesmoord
Door de zwaarte van jouw draaglast
In jouw leven

Bijna iedereen om je heen wordt ouder
Vergrijst als het ware
En je gelukkige jij kan ook al wat jaarringen tellen
Dan komt het moment totdat je jezelf realiseert
Ik heb alles doorstaan, ben alles aangegaan
Maar waar is mijn innerlijke kind gebleven?
Zowaar, onder dikke lagen verstopt hoor je in de verte wat

Aarzelend en onzeker ga je op zoek naar
Het kleine kind wat zo graag weer
Gehoord, herkend en gezien wil worden
Het is hoogste tijd weer verbinding tussen je huidige zijn en je inwendige
Jeugdigheid te maken en te herstellen
Maar de zware last van jouw levensweg verspert de
Toegang tot jouw levendigheid, vrolijk zijn en het vrijheidsgevoel

Je ervaart dat de roep van jouw innerlijke kind steeds luider wordt
Weet dat er snel een verbinding tot stand moet komen
Opdat de schreeuw om aandacht vanuit de diepte van jouw ziel
In de hectiek van jouw beperkte, aardse aanwezigheid, jouw mensenleven
Niet voor altijd verloren zal gaan
Het zal enige inzet en aansporing vergen
Je weet dat je aan de slag moet
Om jouw kind zijn te herontdekken, te gaan doorvoelen en doorleven

B Engeltje