Verlies

Het verlies van een dierbare
Zal je altijd en allerwegen overvallen
Al besef je, er komt een dag dat het voorbij is
Dat is de zekerheid van het leven
Compleet voorbereid ben je echter nooit

Een mens ontspruit en aanschouwt het levenslicht
In aanvang onbereisd, lopen wij ons levenspad
Met zijn pieken maar zeker ook dieptepunten
Er zit geen routebeschrijving bij
Het is vaak onbekend hoe lang we onderweg zijn

Dan is het moment daar als dat je gegeven wordt
Afscheid te nemen van jouw dierbare
Maar als deze direct overgaat naar een andere dimensie
Naar het eeuwige leven, is er geen gelegenheid
Elkaar al dan niet uitgebreid vaarwel te zeggen

Ineens is het lichaam niet meer bezield en
Er rest een stoffelijk omhulsel, de ziel is vervlogen
Alles wat was, is niet meer
Graag had je gewild dat er meer samen tijd gegeven werd
Nochtans zijn er slechts de herinneringen die resten

De grond valt onder je weg, de tijd valt als het ware stil
Jouw dagelijks leven is compleet in de war
De pijn van het verdriet is zo enorm
Dat je zowat erdoor verteerd wordt
Dagen worden gevuld met hartzeer en verslagenheid

Als het bestaan niet eindigt met het kloppen van het hart
Je vertrouwt op een leven na het tastbare aardse leven
Dan kan je een toekomstige hereniging tegemoet zien
Het is een schrale troost, het verdriet wordt er niet minder om
Evenwel verzacht dit enigszins toch jouw droefenis in deze

B Engeltje