Loslaten

Loslaten is een levensproces
Het start al bij je geboorte, je verlaat je veilige cocon
Al groeiende word je wereld met elke stap die je neemt verbreed, vergroot
Je gaat je eigen levenspad lopen
Continu is er verandering en continu laat je los

Je verandert van studie, werk, en/of woonplaats
Je volgt je eigen pad
Je laat elke keer weer los…

Je krijgt vrienden
Ze ontgroeien jou of jij hen
Je laat ze los…

Je wordt verliefd
De ander kan, wil of moet niets van jou
Je laat los…

Je krijgt een relatie
Deze blijkt niet te werken
Je laat los…

Zodra je kinderen krijgt
Ze worden groter… Zij laten jou los
Je laat hen weer los…

Je vader, moeder, partner dan wel iemand die je kent, wordt ernstig ziek
En overlijdt
Je moet loslaten of je wilt of niet

En onvermijdelijk…

Na al die stappen die we gezet hebben in ons leven
Na alles wat we hebben moeten loslaten
Na alles wat we moesten aangaan en alle veranderingen
Na alles wat we hebben moeten doorlopen en meemaken
Komt er ook aan ons een einde
Dan uiteindelijk…
Laten we onszelf los…

B Engeltje