Oude Patronen

Iedereen kent het wel
Ingesleten oude patronen en gewoonten
Je houdt je vast aan pijnlijke situaties uit het verleden
Opgekropte gevoelens zijn blijven kleven
Vastzittende gedachten echo├źn door je hoofd
Misschien heb je schuldgevoelens over je gedrag naar anderen toe
Of angsten regeren over je bestaan
Ach, er is zoveel waar je je als mens druk om kan maken

Opgebouwde onhebbelijkheden zijn moeilijk te doorbreken
Zorgen, angsten, boosheid of andere vervelende gevoelens
Het is lastig deze los te laten en
Je blijft hangen in deze negatieve cirkel
Welke je zelf in stand houdt met enkel het feit
Dat soms of herhaaldelijk de emoties weer beleefd worden
Of de zorgen en het denken eraan zich blijven repeteren
De nagalm hiervan lijkt maar niet op te houden

Je bent je bewust van het terugkerende stramien
Het besef is aanwezig dat het anders kan
Of sterker nog voor je gehele welbevinden beter zou zijn
Maar waar ligt de grootste onzekerheid
Wat benauwd je het meest?
Je weet het wel. Het loslaten van de routine
Beangstigd je. Het blijven hangen
In negatieve emoties en of denkwijzen
Bied jou houvast en zekerheid

Doorbreek je oude patronen
Haal diep en bewust adem
Bij elke ademteug laat je alles los
Vergeef jezelf en je oude gewoonten
Focus je op prettige gevoelens en gedachten
Voel je opgelucht en vrij
Laat de erkenning van het opbouwend denken
Tot je innerlijk doordringen
Laat de ervaring van deze optimistische overtuiging
Door vergeving en bevrijding tot je komen

B Engeltje