Inzicht

Vandaag ben je tot inzicht gekomen
De omstandigheden hebben daartoe geleid
Alles wat enigszins maar met negativiteit valt te associëren
Dat ga je proberen te ontlopen, te mijden of afstand van te nemen
Jezelf van te distantiëren
Met als doel dat je uiteindelijk jezelf beter gaat voelen
Niet geremd wordt op jouw weg van ontplooiing
In de groei tot een fijner, liefdevoller en positiever mens

Door de herhaling van oneffenheden op jouw levenspad
De negatieve houding die sommigen
Rondom jou angstvallig vasthouden
De zorgen en verdriet die daarmee gepaard gaan en de
Energetische belasting die zoveel van jou vergt
Vraag je jezelf sporadisch af waarom houd je dit vol
De onzekerheid en angst zorgen dat je jezelf klein voelt en
Tegen beter weten in wellicht voortgaat

Jouw hart voelt week en zegt het is genoeg
Jouw innerlijk schreeuwt om rust
Jouw zijn wil gezien en gehoord voelen
Jouw ziel wil zich vereffenen
Jouw hoofd vertelt, houd je zekerheden vast
Jouw ego zegt, kijk wat je opgebouwd hebt
Jouw ratio roept, ervaar wat je allemaal hebt moeten aangaan
Jouw kracht weet wat je tot nu toe allemaal overwonnen hebt

De tijd is niet daar om op te geven of af te haken
Wat jouw ziel voor jouw geboorte als taak op zich heeft genomen
Zal toch uiteindelijk moeten worden vervuld
Dit neemt niet weg dat je vanaf vandaag je eigen koers gaat varen
Je laat je niet meer zo behandelen
Nu is het startmoment dat je compleet voor jezelf gaat en dat
Jouw pad gelopen wordt op jouw manier, in jouw visie
Je hebt je lang genoeg geschikt, nu is het jouw tijd

Jij zorgt ervoor dat je geen mensen meer toelaat
Die jou niet op jouw waarde weten in te schatten en
Jou niet accepteren hoe je daadwerkelijk bent
Het recht menen te hebben met jou zo om te kunnen gaan
Je ontloopt personen die energie blijven zuigen
Alles wat negatief is, ga je uit de weg of passeer je snel
Je weet inmiddels zelf wel wat je waard bent
Vanuit deze zelfkennis kan je met jouw nieuwe inzichten
En nieuwe insteek een andere levensweg gaan lopen

B Engeltje