Onvoorwaardelijke Liefde

De weg die je aflegt om naar een diepere verbinding te komen met jezelf
Is vaak een eenzaam begaanbaar pad
Deze zoektocht waarin je kennis maakt met de innerlijke lagen van je ziel
Kan een tamelijk heftige confrontatie zijn met jezelf, mogelijk de ander

Als je door de reflectie heen geworsteld bent
In tijden van intense emoties, in blijdschap en verdriet en
Je hebt deze zielen les compleet doorleefd
Dan heb je jezelf onvoorwaardelijk lief

Met deze ontdekte zelfliefde
Vanuit de connectie die je gemaakt hebt met je geest en diepere Zelf
Kan je in vertrouwen datgene wat je aan zelfkennis hebt opgedaan
Bewust verweven in je dagelijks bestaan

De onvoorwaardelijke liefde die je voor jezelf hebt leren voelen
De onvoorwaardelijke liefde die je mag ervaren
De onvoorwaardelijke liefde die je uit mag gaan dragen…
Kortom, heb jezelf en je medemens onvoorwaardelijk lief

B Engeltje