De powerreis vanuit je autisme hoofd naar je hart – Nieuwetijdskind Magazine

Het persoonlijk verhaal achter onderstaand artikel is in het juninummer 2017 van het maandblad Paravisie geplaatst.

De powerreis vanuit je autisme hoofd naar je hart

De powerreis vanuit je autisme hoofd naar je hart

Door

B Engeltje

Autisme heb je, een leven lang. Je wordt ermee geboren en je komt er nooit meer vanaf. Ik weet waarover ik het heb met mijn Asperger en ondervindt soms dagelijks wat de effecten zijn hiervan. In feite is het een informatieverwerkingsprobleem in de hersenen. Vaak bestaat er het onvermogen om emoties te herkennen alsmede te benoemen bij jezelf en anderen, laat staan ze te begrijpen en te doorvoelen. Ook het in een ander kunnen verplaatsen kan moeilijkheden oproepen.  Dit wordt veroorzaakt door een gebrekkige Theory of Mind. Dat is het vermogen om een beeld te vormen van het perspectief van een ander en indirect ook van zichzelf vanuit het besef dat de eigen opvattingen, verlangens en emoties kunnen afwijken van die van een ander. Kortom je mist nogal wat empathisch vermogen als je autisme hebt. In het sociaal maatschappelijke verkeer is het natuurlijk uiterst handig dat je jezelf in kan leven in een situatie en emoties van anderen. Als je de gevoelens van anderen niet kan onderscheiden, hoe zit het dan met het waarnemen en doorleven van je eigen emoties? Autisme kent natuurlijk vele verschijningsvormen. Het hebben van autistiforme kenmerken kan dus een enorme invloed hebben op iemand zijn of haar eigen en sociale leven.

The Power of the heart

In een magazine kwam ik onlangs een artikel over Baptist de Pape tegen. Vroeger student rechten met een veelbelovende carrière. Op een dag vroeg hij zich af wat hij eigenlijk met zijn leven wilde. Kort gezegd hij volgde zijn hart en is nu een boek én een film verder die de wereld heeft veroverd.  De documentaire film ging over de kracht en intelligente van het hart. Het volgen van het hart, dat je op zoek gaat naar de diepste dimensie in jezelf, verbinding maakt met het hart en vanuit het hart gaat leven. Samenvattend, de reis van het hoofd naar het hart. In de film komen verschillende goeroes aan het woord van Eckhart Tolle, Paulo Coelho tot Deepak Chopra. Met ieder zijn eigen visie over de kracht van het hart. Je hebt dus mensen die vanuit het hart leven (gevoel) en mensen die vanuit hun hersenen leven. Als je je hart zou openstellen kom je emoties tegen die je hele zijn positief kunnen beïnvloeden. Je zou vrij zijn en onvoorwaardelijk lief hebben. Als het hart met het hoofd verbonden zou zijn, is er verbinding en vormt het een heelheid. Je hele ziel zou middels intuïtie met jou samenwerken. Mocht je je hart niet volgen dan is er geen connectie tussen de hersenen en het hart. Je kan dan de essentie van je levenspad missen en ongelukkig en gefrustreerd door het leven gaan.

En dan heb je autisme…

Daar zit je dan met je gebrekkige Theory of Mind en rest je de vraag “kan iemand met autisme vanuit zijn hart en vanuit intuïtie leven”? Als gevoelens herkennen en begrijpen bij anderen al erg moeizaam gaat, hoe kan je dan überhaupt vanuit jouw hart(intelligentie) leven en handelen? Met bezieling je bestaan vullen? Als je als mens met autisme jouw eigen gevoelens vaak niet kan signaleren, interpreteren laat staan doorvoelen hoe moet je dit in de dagelijks leven dan in de praktijk brengen? En daarbij komt nog dat je vaak bepaalde stereotiepe gedragingen laat zien en over een voorliefde voor controle hebben en houden beschikt. Van nature kan je als mens met Asperger niet terugvallen op je hartintelligentie nu jouw hoge hoofdintelligentie immer de boventoon voert in jouw bestaan.

Op zoek naar de stem in jezelf

Je Asperger hoofd reguleert alles en wat met hoofd niet te reguleren en verklaren valt, dat is aan jou niet besteed. Niettemin als je de film tot je laat komen en nader beziet, weet je dat door  jouw spirituele ervaringen van de laatste jaren zeker wel je hart vlam heeft gevat. Dat het overweldigend gevoel van liefde en bezieling wel degelijk aanwezig is. De reis vanuit je hoofd naar het hart is al geruime tijd bezig en de verbinding tussen je verstand en diepste dimensie is zo goed als voltooid. Je hebt jouw zekerheden laten gaan en jouw angsten losgelaten. Vanuit mildheid en compassie zie je alles helder, je handelt vanuit bezieling en bent dankbaar en hebt waardering voor datgene wat op je levenspad is gekomen. Het besef en gevoel is er en je weet waar je ware schat voor lange tijd verborgen is geweest. Vanuit het hoger hartperspectief is er helderheid en zie je de waarheid over jezelf en anderen. Het hoofd was immer aan het oordelen en nu het hart en hoofd in balans zijn, heb je dit losgelaten en kan je vergeven. Energieblokkades zijn opgeheven. Het hart heeft vlam gevat op een manier dat je het licht overal ziet en voelt.

Hoe kan jij vanuit je hart leven?

Elke dag opnieuw kan je besluiten vanuit jouw hart te gaan leven en verbinding te maken tussen jouw hersenen en hartintelligentie. En wel op de volgende manier:

Probeer de controle los te laten. Zorg dat je in een rustige omgeving bent. Adem bewust 5 seconden in en 5 seconden uit. Herhaal dit zolang je wilt. Tussendoor focus je je op jouw hart. Ga de diepte in, vertrouw op jouw hart. Op jouw innerlijk. Sta voor een verbinding tussen jouw hart en hoofd open. Neem de rust en laat de wijsheid tot je komen. Luister naar je innerlijke stem. Herhaal dit op elk moment van de dag wat mogelijk is.

Als je luistert naar jouw hart dan weet dadelijk jouw hart ook alle antwoorden en kan je vanuit compassie, vreugde en levendigheid leven. Ga op weg naar een nieuwe flow in jouw bestaan. Kom op een hogere energie trilling en kijk naar het effect in jouw omgeving. Succes met jouw pelgrimstocht binnen jezelf!

B Engeltje