Innerlijke rijkdom

Het leven gaf tot dusver een overvloed vertaalt
naar een oneindige stroom aan hindernissen,
(persoonlijke) barrières en problemen
Doch evenzo een weelde aan materie,
mogelijkheden en kansen
Thans ervaar ik, in mijn huidige bewustzijn,
het cruciale vraagstuk wat mijn Zijn
totaal aan het wankelen brengt
Wat of wie maakt mij in het diepst
van mijn ziel gelukkig?

Geluk is een abstracte afspiegeling van
ieders emotionele beleving
Een gevoelservaring die afhankelijk is van je Zijn
In mijn innerlijke rijkdom ervaar ik een gemis
Er is door de jaren heen een leegte in
mijn ziel ontstaan
Hoe verder ik mijn pad van persoonlijke
ontwikkeling beloop en ontdek
des te meer het gevoel van wezenloosheid toeneemt

Het proces des levens geeft je kracht
en maakt je als mens sterker
Hoe bezield je, tot dusver, jouw koers hebt gevolgd
neemt niet weg dat het bestaan je heeft verhard en
het hiaat wat hiermee gepaard ging
alsmaar in vorm en grootte toeneemt
Diep van binnen wil ik al dansend en zingend volstrekt idioot doen
dat ik zelf niet meer bijkom van het hierom bescheuren
Kortom alles doen wat me blij maakt en vreugde geeft
Niettemin voel ik me geremd door mijn ervaringen
echter ook door hetgeen autisme schijnt te heten (vet balen dus)

Het leven heeft mijn Zijn in de kiem gesmoord
Mijn spontaniteit en mijn humor zwaar afgevlakt
Wat zou ik graag mijn kind-zijn weer ontdekken en
me wentelen in de totale onbevangenheid
Met een spontane, enthousiaste kinderblik
de wereld aanschouwen
Vol speelsheid en impulsiviteit het leven, écht willen leven en
te ervaren zodat ik kan sprankelen van geluk

Ik ben geen mens van berusting
Om mezelf neer te leggen bij dit pijnvolle besef
Bij het stigma wat hooggevoeligheid en Asperger
met zich meebrengt
Wat mij als persoon belemmerd mijn leven
te omarmen en vorm te geven op de wijze hoe ik het wil
Ik laat me potverdorie toch niet kisten!
Toch niet een hoekje duwen door iets of iemand!
Precies, dat bedoel ik…

Ik recht mijn rug, zet me krachtig neer (handen in de zij)
Schraap mijn keel en denk positief
Kom maar op leven wat je voor mij verder in petto hebt
Ben der helemaal klaar voor!!!

B Engeltje