Dankbaarheid

Ik ben een dankbaar mens.
Dankbaar voor alles wat me toe komt vallen
Dankbaar voor alle zegeningen
Dankbaar voor alle potenties
Dankbaar voor alle perspectieven
Ik besef me dit terdege en zeer bewust

Vandaag kwam ik, al paardrijdend door de bossen, tot inzichten en
door het buiten bezig zijn met iets waarvan ik houd,
kwam mijn prikkelvolle hoofd tot rust

Ik ben verrukt over de mooie, positieve dingen die ik mag schrijven,
die door het universum derhalve gewaardeerd worden,
dat deze woorden hun podia reeds gevonden hebben

Ik laat een gevoel van trotsheid over me neer dalen
omdat ik in mijn hyperstaat een boek heb kunnen schrijven
hetgeen ik volgende week eens mooi aan de vrouw ga brengen

Ik dacht aan afgelopen weekend
aan de pure, lieve en mooie mensen die ik heb ontmoet
die zonder ego’s iets prachtigs hebben neergezet
(dank je wel lieve mensen!)

Ik realiseerde me, ondanks alle prikkels en mijn jaarvoorraad
aan aspirines die er doorheen zijn gegaan,
dat ik toch staande ben gebleven ondanks de chaos
die zich in mijn hoofd afspeelde

Ik ben gezegend door alle bijzondere dingen die ik mocht leren
betreffende energieën, visualisaties en healing
waardoor ik in staat word gesteld mezelf en anderen te helpen

Ik voel me intens verrijkt door de diepere verbinding die
mijn ziel en ik, gedurende dit spirituele verblijf, maakte.
Een connectie die wat mij betreft eeuwig stand houdt

Ik word vanuit de kosmos gesteund door mijn gidsen en engelen
Deze koester ik van harte en ik ben verwonderd en blij
dat ze me vergezellen op mijn (spirituele) levenspad

Ik ervaar dat mijn hart door een veertje wordt gekieteld,
opdat ik in staat ben vanuit zelfliefde een
universele liefde voor de mens kan gaan voelen
Mocht je twijfelen? Ja, ik geef ook om jou!

Ik ben dankbaar dat, bijna drie jaar geleden, mijn hart voor de eerste maal vlam vatte
waardoor er vanuit Divine Love de letterlijke ballast die ik bij me droeg
opgelost werd waardoor ik inmiddels 42 kg minder aan last meetors.
Er waren drie verliefdheden voor nodig, doch het resultaat mag er zijn

Dit gezegd hebbende vanuit een intense dankbaarheid

Een dankbaar hart wordt door het universum,
door onze Goddelijke schepper,
alom gewaardeerd en dit zich vertaalt zich in fantastische synchroniciteiten:
toevalligheden, kansen en mogelijkheden

Waar ben jij allemaal dankbaar voor?

B Engeltje