Verbinding

In mijn belevingswereld word ik
Stelselmatig overspoeld door indrukken
Door prikkels van buitenaf
Sporadisch brengen deze me uit evenwicht
Beinvloeden mijn complete Zijn

Ik heb behoefte aan een bepaald soort basis veiligheid
Om mijn bestaansrecht te garanderen
Opdat de verbinding die eerder tot stand is gekomen
Tussen mijn geest en hart
Geïmplementeerd blijft in mijn ziel

Iemand die mijn spirituele weg
Aanvoelt, begrijpt en mede inzichtelijk maakt
Zodat ik in mijn creatieve en bezielende proces
Kan groeien en floreren
Tot een completer en liefdevoller mens met compassie

Vanuit een zeker hart gegarandeerd wordt
Dat mijn mogelijkheden
Onbeperkt blijken te zijn
De horizon ongelimiteerd is qua kansen
Mijn inspiratiebron onuitputtelijk is

Opdat ik kan evolueren tot een prachtig Goddelijk schepsel
Met een enorme hartenkracht
Die vanuit een allesomvattende mensenliefde
Mijn innerlijke Indigo licht
Op de mensheid kan laten stralen

Mijn zielenpad bewandelen gaat gepaard
Met een gevoel van eenzaamheid
Hetgeen mede stuit op onbegrip
Verwijten en negatieve overtuigingen
Van anderen

Thans ervaar ik geen verbinding
Voel me vaak onbegrepen en alleen staan
De weg der spirituele groei
Moet ik derhalve alleen bewandelen
Met de overtuiging dat ik het ga redden. Solo

B Engeltje