Boodschap des levens

Ik kan kort zijn over het leven
De shit houdt echt nooit op
De hopen blijven maar komen
Potverderrie

De smurrie blijft maar gaan
Om de grote essentiële boodschap des levens
Onder ons
Maar even kort en bout te zeggen

Nooit echt een momentje voor jezelf
Om even de broodnodige en hoge nood van rust
Te pakken en tot je te laten komen
Daar krijg ik echt de Schijt van

Door de veelheid van hopen en bergen
Zag ik mijn paadje door het autibos
Nauwelijks meer
Ik was het letterlijk even kwijt

Dan moet je jezelf hervatten
En de kaka van je bestaan
Naast je neerleggen
De focus leggen op je positieve bout, de beauty

Verhip, ik heb mijn eureka momentje nu
Laat de merde voor wat die is
Zonder je niet af tussen jouw hopen
Passeer het secreet op jouw paadje

Laaf je voor het gemak neder
Niet in het kleinste kamertje
Dat is zo beperkend
Zorg voor je eigen grote privaat

Als jouw basis krachtig en fier is
Vol positiviteit, maakt het niet uit
Hoe groot de misère is
Jij weet uit ervaring dat alle shit van de wereld
Binnen of buiten de beste kamer kaders
Jou er nimmer en te nooit onder zal krijgen
Jou zal drukken
Precies. Dat is wat ik even echt kwijt wilde
Blijf staande en laveren tussen jouw drek
Ik hoop dat mijn woorden je opluchten

B Engeltje