Waarheid van mijn hart

Vol overtuiging kan ik beamen
Dat ik de waarheid van mijn eigen hart heb ontdekt
Na een intensieve periode van zelfontwikkeling,
Je bent als mens niettemin een heel leven lang in de groei,
Weet ik zo onderhand wel hoe ik in elkaar steek
Waarin mijn kracht is gelegen
Doch ook wat mijn valkuilen zijn
Met dit inzicht kan ik gestaag verder
Onderwijl luisterend naar de stem van mijn hart
Mijn intuïtie volgend, vertrouwend op mijn ‘buikgevoel’

Met deze wijsheid op zak
Zet ik mijn spirituele zoektocht kras voort
Naar een meer en een dieper persoonlijk begrip
De weg naar verlichting en verder inzicht
Is een lang traject vol met
Met meditaties, overpeinzingen en gefilosofeer
In alle eenzaamheid verder lopend
Niet in berusting maar met een nieuwsgierige blik
Vol verwondering alwaar het pad
Der innerlijke ervaring en lering mij brengt

Met bezinning op wat ik tot dusver heb geleerd
De interpretaties daarvan
Lessen die erin verscholen lagen
Volledig vertrouwend op mijzelf en mijn competenties
De weg der zelfontdekking gaat niet over rozen
Dit gaat gepaard met zelfreflectie, openbaringen en zelfkennis
Ondanks de strubbelingen die ik op mijn weg tegenkwam
Ook met de nodige vreugde dat ik
Mag en kan leren tijdens mijn spirituele ontdekkingsreis

Ik besef dat mijn hartenkracht mijn waarheid is
De basis waarop ik mijn leven leef
Bovenal heb ik een dankbaar hart
Wat wens ik als mens nog meer?

B Engeltje