Ware gevoelens

Sinds door levenservaring en gebeurtenissen
Mijn protserig en zeer aanwezige ego vaarwel is gezegd
Ik meer vanuit mijn hart en hartenkracht probeer te leven
Ontvankelijk poog te zijn voor wat het moment mij brengt en
Waarheen mijn nieuwe weg gaat
Met liefde en bezieling mijn dagen streef te vervullen
Ervaar ik steeds vaker dat de meest waarachtige beleving
Gelegen is in het toegeven aan en het werkelijk doorvoelen
Van mijn ware emoties die er mogen zijn
In zijn geheel. Volkomen en zuiver

Deze gevoelens hanteer ik als referentiepunt
Leunend hierop probeer ik deze als richtsnoer
In mijn bestaan te verweven en daarmee
Alle obstakels die op mijn pad komen
In het licht hiervan te bezien
Ik vertrouw hier, gedachteloos, volkomen op
Ondanks dat emoties en intuïtie een voor mij
Veelal onbekend terrein zijn
Hebben ze een voorgoed een verstevigde
Plaats in mijn Zijn gekregen

Zodra je jezelf verlaat op jouw ware gevoel
Op jouw instinct of ingevingen
Je geeft jezelf over aan wat het toeval je brengt
Ervaar je dat als je afgaat op jouw derde Chakra
Jouw pad naar positieve verandering kan leiden
De kansen die het leven jou biedt
Alsmede de toevalligheden die je door het universum
Worden aangereikt
De vrucht zijn van de verbinding die jouw hart en
Verstand met elkaar maakten

Deze zielseenwording schept een vruchtbare kern
Zorg dat deze kracht van jouw binnenste, jouw centrum
In evenwicht is en blijft
Voel je ware essentie stralen
De warmte van jouw hart jezelf voeden
Tot een krachtig, doch ook kwetsbaar, mens vol vertrouwen
Met geloof in jezelf, jouw kunnen en Zijn
De universele mogelijkheden zijn oneindig
Zorg voor meer vervulling in jouw leven
Pluk de vruchten

Ben blij, waardeer en vertrouw op jezelf

B Engeltje