Zuiver hart

Met het besef dat we allemaal eenvoudige stervelingen zijn
Soms sterk maar op momenten ook zwak en teergevoelig
Wie ben ik om een dan ander te veroordelen
Die in vertrouwen zijn zwakte blootlegt
Met een openheid die door mijn ziel snijdt
Middels een zuiverheid waar ik alleen respect voor kan hebben

Levensomstandigheden kunnen zo nu en dan
Het uiterste van je vergen
Waarin het leven je tot op het bot beproeft
Er kunnen zich situaties voordoen
Waarin je wellicht domme keuzes maakt
Dat je handelen niet altijd het beste in jezelf
Naar boven haalt maar je eerder omlaag laat vallen

Is het niet zo dat we allemaal fouten maken?
Desalniettemin, zolang je hart en geweten zuiver zijn
Kan zodra je tot inzicht bent gekomen
Datgene benoemen wat niet goed ging en
Met sympathie voor jezelf
Proberen alsnog het beste ervan te maken

Probeer begrip op te brengen naar jezelf
Kijk naar het goede in jou als mens
Maar zeker ook in anderen en
Zodra er een beroep op je gedaan wordt
Focus je dan op de goede eigenschappen
In plaats van jezelf te verzanden in de details
Die je ter ore zijn gekomen

Weet dat er altijd moeilijke voorvallen
In een mensenleven kunnen zijn
Kijk naar de zuiverheid van iemand
Richt je op zijn of haar goede hart
Tracht met begrip steun te bieden
Zet de brede schouders eronder
Twee paar bereiken meer dan één paar

B Engeltje