Animo voor Lichtwerk

Ik ben verdrietig en geraakt
Zeg maar lichtelijk depressief
Ik had zojuist
Een helderhorend gesprek
Het plan van mijn ziel
Werd aan mij ontvouwd waardoor ik
Op mijn grondvesten sta te schudden

Mijn angsten om los
Te moeten gaan laten
Zullen bewaarheid worden
Veranderingen zal ik
Tegemoet kunnen zien
Vertragingen zijn voorbij
Dit brengt me aan het wankelen

Ze wilden duidelijk naar me zijn:
Omdat ik mijn innerlijke licht,
In woorden en aan mensen,
Moet laten stralen
Zullen, binnen nu en een paar jaar,
Al mijn bestaanszekerheden
Komen te vervallen
Rest mij de vraag, stemt dit me blij?

Er is gezegd dat er goed
Voor me gezorgd zal gaan worden
Me aan niets zal ontbreken
Dat ik in mijn taak
De rust zal hervinden en
Altijd zal worden bijgestaan
Maar is dit wat ik wil? Is dit mijn droom?

Willen is niet aan de orde
Het is het pad van mijn soul
Dat zal ik moeten gaan belopen
Het is geen keuze
Werd mij al snel duidelijk
Ik zal mijn licht moeten laten schijnen
Teneinde de wereld mooier te maken

Ik zal door anderen ondersteund worden
De liefde herhaaldelijk leren ervaren
Maar helaas na verheffing
Weer alleen verder gaan
Waarbij nieuwe ervaringen en mensen
Mij weer een stukje verder zullen brengen
Totdat eindelijk mijn taak vervuld zal zijn

Ik zal nooit alleen zijn
Mijn missie niet compleet
Solo hoeven belopen
Er is hulp voorhanden
Zoals ik nu ook bijgestaan wordt
Door iemand die ik heb leren kennen
Die mijn proces alsmede mijn taak begrijpt

Ik ben niet vrolijk
Zeg maar gerust aangedaan
Aan al datgene wat ik ken, zal kennelijk een einde komen
Hoe kan ik me dan veilig voelen
Als alle garanties komen te vervallen
Hoe moet ik me straks in een geheel nieuwe setting
Aan mijn dienende taak kunnen wijden?

Nu ben ik ontregeld
Te zijner tijd zal
Ik mijn angsten over dragen en me
Vol zekerheid en vertrouwen
Op mijn zielspad laten leiden
Wetende dat mijn missie niet mij zal dienen
Maar een groter geheel
Echter thans zie ik er enorm tegenop

Tot dusver heb ik in mijn leven
Vele pijnen en verdriet gekend
Ik had gehoopt rustig
Binnen mijn comfortzone te kunnen leven
Maar het universum heeft een geheel ander plan
Een universeel dienende, liefdevolle taak
Hadden jullie mijn deur niet voorbij kunnen lopen en
Een ander, geschikt iemand, dit (verre van Lichte?) werk kunnen laten doen?

Mijn tranen zijn opgedroogd
Ik zal berusten in
Het plan van mijn ziel
Nu ben ik opstandig
Maar ik hoop dat ik mettertijd
Meer animo, in de taak en
Toekomst die voor me ligt, zal hebben

B Engeltje