Negeer jezelf niet langer

Negeer jezelf niet meer
Vecht niet langer
Tegen jezelf, lieve kind
Je zag jezelf
Al zo lang niet
Accepteer hoe je bent
Zie je zelf
Heb liefde voor jezelf

Zeg hoe mooi je bent
Geloof in jezelf
Ben lief voor je wezen
Voor je ziel
Betover een ander
Met hoe je bent
Als schepsel van liefde

Fascineer eenieder
Met jouw eigenheid
Als liefdevol mens
Bekoor de ander
Met je geopende hart
Strooi met de liefde
Verbind jezelf

Ben niet bang om
Afgewezen te worden
We hebben allemaal
Genoeg meegemaakt
Pijn gekend
Betover elkaar
Zoals iemand mij,
Met een pure & mooie ziel,
Al heeft betoverd

Accepteer jezelf
Aanvaard jezelf
Heb zelfliefde
Verspreid de liefde
Oprecht en met
Compassie

B Engeltje