De essentie van het NU moment – Inspirerend Leven

De essentie van het Nu moment

De essentie waar het om draait
Ben jij, lieve kind
Voel je eigen waarheid in het leven
Waar hol je naar toe?
Het leven gaat al zo snel
Voor je het weet ben je uitgehold
Uitgeteld

Elke dag opnieuw kunnen we
Besluiten in plaats van de hogesnelheidstrein
Een boemeltje te nemen
Een boemeltje die past bij je hartslag
Het ritme van je pompende hart
Alles gaat al zo snel tegenwoordig
We worden opgeslokt door
De snelheid van het bestaan
We nemen nauwelijks pauze
En razen maar voort in het traject
Dat leven heet

Voor wie gaan we zo snel?
Voor onszelf?
Wat hebben we in die haast te doen?
Onszelf voorbij lopen
Snellend om verder te gaan waar we gebleven zijn
Ach, lieve kind, minder toch vaart
En berust wat vaker in het NU moment
Voordat je zonder omkijken alweer
Aan dit (fijne) moment voorbij bent

Het NU moment geeft je besef
Van je Zijn, gemeten in tijd
Je Zijns moment
Het moment van goed doorvoelen
De adempauze in een hectisch bestaan
Voelen in de berusting van je Zijn
Helaas hollen we daar vaak aan voorbij
Terwijl dat het meest essentiële ogenblik is
Waar je in je leven kan vertoeven

Enerzijds kijken we vaak naar het verleden
En blijven daar (te lang) in hangen
Maar anderzijds zijn we tevens bezig
Met wat we willen bereiken,
Doelen stellen en dromen najagen
Dat is het meest prachtige wat er is
Mits dit in overeenstemming is met je zielspad
Echter zodra je voorbij gaat aan
Jouw wezenlijke moment van Zijn,
Als reflectiepunt van je bestaan,
Ben je allerminst goed bezig

Komen we weer tot de essentiële vraag
Waarom hol je hard, lieve kind?
Tijd valt niet te bespoedigen en
Valt niet af te dwingen
Waar ren je heen?
Er komt een dag,
Dat je uitgeteld tot de conclusie komt,
Waarom heb ik mijn hele leven gehaast?
Ik was altijd onderweg
Nam geen rust dan wel adempauze en
Nu lig ik hier uitgeteld
In het eindstation met de enige reflectie die ik heb
Waarom rende ik, racete ik
Vaak voorbij aan het NU?

Het NU is de kern van je bestaan
Dat is het moment waarin je
Daadwerkelijk leeft
We leven namelijk niet in het verleden
Maar ook niet in het heden
Wij zien jullie lopen, rennen, hollen, racen,
Sprinten en in formule één snelheid
Het leven, leven

Lieve kinderen, doe dat nu eens niet
Sta stil bij het moment waarin je je bevindt
Waar je in verkeert -het NU- en
Neem de rust
Besef dat je het in het hier en NU moet maken
We krioelen met zijn allen op aarde
Zonder vaak enige notie te hebben
Van waar we heen gaan

Zij, die hun zielspad hebben ontdekt,
Weten waarheen ze gaan
Weet jij dat ook?
Of hol je achter de meute, de massa aan?
Dat is net zo handig
Lekker makkelijk ook
Gedachteloos het leven, te leven
Zonder enige notie te hebben
Van WIE je bent, WAT je wilt en
WAARHEEN je gaat

In de ‘kudde’ zijn we veelal
Onszelf kwijtgeraakt en
Laten ons leven leiden door
De ‘macht’ van de massa
Jij laat je bepalen
Wat je richting wordt omdat jij onnadenkend
De weg loopt van het gemak en
Gedwee de rest volgt

Maar, lieve kinderen, dat is niet wat wij bedoelen en
Wat bij jouw geboorte meegegeven wordt
Zodra jouw ziel een ‘menselijke bodem’
Op aarde heeft gevonden en
Zich geplant heeft in een vrouwelijk mensenkind
Krijg je een plan van de ziel mee
Jouw eigen specifieke
Handleiding en routekaart voor het leven

Het is de bedoeling dat je deze
Gaat volgen en niet dat hieraan
Voorbij gegaan wordt omdat jij,
Louter uit gemak,
De weg van de ‘meute’ kiest
Of dat je überhaupt geen enkel benul hebt
Dat je je eigen weg zou moeten belopen
Een pad wat bij jou unieke jij past

Onderweg verliezen we steeds meer
Het oorspronkelijke plan en ontstaat er
Steeds meer afstand tussen jouw route en
Jouw specifieke zielenpad
Bezie het NU als spiegel van je bestaan
Kijk waarheen je eigenlijk daadwerkelijk wilt
VOLG je hart!
Of blijf klakkeloos de massa achterna lopen
Er is niets mis mee met
Je achter de massa te scharen
Maar het is niet wat we
Je bij de geboorte hebben meegegeven

Lieve kind, hol niet zo hard meer
Of hol helemaal niet meer en
Ben meer in je Zijn
In het moment van NU
Dat belangrijke baken
Van berusting
Is er niet geheel voor niets

NU is het te doen
NU is het punt waar het omdraait, lief kind
Verleg niet alles in het heden en verleden
Terwijl dit je Zijns moment is
Waar het om draait
Zijn in de puurste vorm die er is

Geef je over aan het NU en
Laat het leven verder door denderen
Maar zonder jou daarin
Neem een pas op de plaats
Zodat je vanuit het NU weer voort kunt
Liefst in alle rust je eigen zielspad lopend
Begin vandaag, begin NU lieve kind

In mijn NU moment geschreven en gegroet, B Engeltje