Release het innerlijke kind

Ik ben moe
Meer doodop
Ik voel me koud en afgevlakt
Mijn kracht is bijna weg
De interne power supply is leeggezogen
In het leven kreeg ik zoveel te verduren
Het houdt ook nu nog niet op

Ik lig in bed
Te rillen van de kou
Met drie dekens, waarvan eentje van wol
Even bij te rusten
Omdat ik na drie uur slaap vannacht
Na bijna twee weken van gebroken nachten
Zo uitgeput ben
Dat ik amper, al rijdend,
Mijn ogen open kon houden
Terwijl ik mijn dochter naar school bracht

Ik word zojuist wakker
Een ‘ochtendmerrie’
Over iets onzinnigs
Verstoorde mijn slaap
Ik droomde en het maakte me zo kwaad
Dat ik volledig door het lint ging
De rem ging eraf en
Ik ontplofte compleet
Met alle consequenties van dien
Gelukkig, het was maar een illusie

Vanochtend tegen vijf uur
Had ik een gesprek met mijn oudste kind
Die zit er al dagen (weer) doorheen
Hij denkt dat hij ziek is
Tijdens zijn uitspattingen opgelopen
Ik hoor mezelf zeggen
Jongen, je maakt jezelf veel te druk
Het is dan toch niet anders
Je kunt er weinig meer aan doen
Wacht nu maar af
Maar mijn gevoel zegt dat alles goed is

Mam, zegt hij op zijn beurt, je ziet er zo uit
Zo bleek
Compleet al een tijdje in je eigen wereld
Het gaat niet goed met je, hee?
Al een paar jaar niet
Ik beaam dat en zeg
Dat ik zoveel heb moeten meemaken dat
Inmiddels mijn incasseringsvermogen danig is vergroot
Dat ik van bijna niets meer sta te kijken
Zijn misère had ik een jaar geleden niet aangekund

Het liefst zou ik mijn boeltje pakken
En vertrekken
Naar een hoge bergtop
Alwaar ik dagenlang
Mijn longen aan één stuk leeg schreeuw
Zodat alle frustratie van me afvalt
Want het is veel geweest
Meer dan ik eigenlijk kan dragen
Het blijft ook maar komen

Ik huil
Er komen nauwelijks tranen meer
Mijn lach is zo goed als verstild
Het animo -voor wat dan ook- is ver te zoeken
Alles lijkt tevergeefs
Ik hoor het stemmetje in mijn hoofd zeggen:
Je geeft toch niet op?!
Je moet wel doorgaan!
Hou vol lieverd, het zit er bijna op

Ik dacht
Dat ik het allemaal wel zo ongeveer gehad heb
Maar niets is minder waar
Ik zet er ook mijn vraagtekens bij
Zeg ik thans
Met de nodige ongeloof in mijn pen
Dat het hierbij blijft
Het leven heeft vast nog meer van dattum in petto
Zeg ik in mijn minder positieve mood

Doch wel met de manier hoe alles
Een impact op me heeft en had
Hoe ik uiteindelijk met alle malaise omga
Ik was al bezig mijn eigen pad
Steeds meer te gaan belopen
Los van mijn gezin
Al slaan de twijfels vaak toe
Of ik wel de juiste richting opga
Maar diep in mijn hart weet ik
Dat ik de goede  weg volg

Ik heb me voorgenomen
Meer los te komen van datgene
Wat me zo beperkt heeft
Dat was de zorg voor mijn gezin
Tevens mijn denkwijze en
Hoe ik erin stond
Het was allemaal niet bewust
De zwaarte en draaglast waren er niet minder om

Ik ben klaar met hoe het was en
Ga alleen maar voor het Nu
Alsmede voor wat de toekomst mij brengt
Zonder verwachtingen
Zonder pretenties
Zonder ballast
Zal ik aangaan wat voor mij bedoeld is
Van een gezinsmissie
Naar een levensvervulling

Mijn hart zal ik verder openen
Zodat mijn innerlijke bloem
Alsmede potentie
Tot bloei komt
In alle schoonheid
Mag pralen en stralen
Omdat ik mijn talenten mag gaan inzetten
Niet omdat ik dat wil
Maar omdat mijn ziel dat van me verlangt

Mijn innerlijke kind begint nu te jubelen
Die is lang genoeg in de kiem
Gesmoord geweest
Die wil zingen, dansen, muziek maken, blij zijn
Dingen doen ik leuk vind
Kortom van het leven genieten
Iets waar voorheen
Geen tijd en ruimte voor was

Ik ben namelijk mijn verleden niet!
Laat me ook niet inhalen door alles
Wat ik heb moeten meemaken
En meemaak
Dit bepaalt niet mijn toekomst
Dat weiger ik pertinent
Ik laat me door niets en niemand
Mijn kracht afnemen
Ik richt me op het heden
Ik en mijn kleine, innerlijke ikke
Alleen die gedachte stemt me al blij

Ook al loop je gebukt door het leven
Word je humeur erdoor bepaald
Laat jezelf nimmer je kracht afnemen
Wat er ook gebeurt
Zie de positieve dingen
Tover die lach op je gezicht
Met de gedachte
Het zit nu even niet mee
Maar binnenkort is
Het allemaal verleden

Op naar de toekomst groetjes,

B Engeltje