Leven vanuit een geopend hart – Inspirerend Leven

Leven vanuit een geopend hart

Wij dienaren van Licht en Liefde
Vanuit de andere dimensie
Willen jullie aardbewoners wat zeggen
Wij, broeders van Liefde
Zijn van mening
Zeg maar, hebben een sterke overtuiging
Wij weten namelijk
Zodra jullie allemaal gaan leven vanuit Liefde
Het Licht in jullie zelf ontdekken
En het ego los gaan laten
Waarbij jullie leven vanuit jullie liefdevolle harten
Er een omwenteling zal plaatsvinden
Op jullie planeet
De wonderschone aarde

Nu gaan jullie, in de ‘rush’ van jullie bestaan
Voorbij aan de essentie van het leven
De keuze is namelijk gelegen in jullie zelf
In jullie bezielde, fysieke lichaam
De ziel vormt samen met jullie aardse omhulsel
Jouw complete jij
De ziel bestuurt jouw gehele Zijn
Maakt jou bewust van jouw bestaan
De ziel heeft een levenstaak meegekregen
Het plan van de ziel
Zolang je vasthoudt aan je ego
Blokkeert je ego jouw hart
Voor een optimale zielsontwikkeling
Is het van belang dat je
Vanuit een geopend hart leeft
Middels jouw intuïtie en gevoel

De ziel wil evolueren
Dat jij het pad van de ziel gaat volgen
Maar zolang jullie, en masse
Angstvallig vasthouden aan het ego
Met zijn negatieve emoties
Rem je daarmee jezelf af
Stagneer je de ontwikkeling van de ziel
Dit kan nimmer de bedoeling zijn, lieve kinderen
Jullie komen op aarde
Om een taak te volbrengen
Middels een zielsplan
Velen van jullie gaan voorbij
Aan wat de bedoeling van de ziel is
Missen de essentie
Zien de kern niet waar het om draait

Jullie hollen zo hard, vaak doelloos
Niet wetende waarheen jullie gaan
Welke levensweg jullie belopen
Jullie denken te weten waarheen
De route te kennen
Maar vergis jullie niet, lieve kinderen
Sta eens stil wat jullie
Hart tegen jullie, mensenkinderen, zegt
Zegt het dat je gelukkig bent?
Voel je dat ook, tot in het diepst van je Zijn?
Nee, dan is het tijd voor zelfreflectie
En jezelf af te vragen, ‘wat wíl ík in het leven’?
Waar zijn mijn dromen gebleven?
Zet ik mijn talenten in?
Doe ik waar ik blij van word?
De cruciale vraag is
Ben ik HAPPY als ik dit mijn hele leven blijf doen?

Ware happiness begint bij jezelf
In jezelf! Niet buiten jezelf
Denk eens goed na, lieve kind
Wat zou jíj graag willen doen?
Wat is jouw ultieme droom?
Waarom leef je jouw dromen niet?
Jaag jij ze niet na?
Hetgeen in overeenstemming is
Met het plan van de ziel
Zodra jij conform dit plan leeft
Worden jouw dromen werkelijkheid
‘Dreams come true’
Dat is toch wat jullie willen?, lieve kinderen

Doe waar je gelukkig van wordt
Neem een moment van bezinning
Beschouw jezelf en je leven
Kijk in het diepst van jouw wezen, jouw ziel
Waar geluk zit van binnen, in jezelf
Dat kunnen wij allen beamen
Ga de uitdaging aan
En zie jezelf gelukkig te maken
Zie je leven vorm te geven op een manier
Wat aansluit bij jouw dromen
Maak iedereen gelukkig
Want zodra jij gelukkig(er) in het leven staat
Heeft dat effect op anderen en
Raak je anderen daarmee
Wij kunnen niet genoeg benadrukken, lieve kinderen
Hoe belangrijk het is
Om je zielspad te lopen
Dat jij als mens een vreugdevol(ler) leven mag leiden

Zodra jij jouw zielspad gaat lopen
Helpen wij je (meer)
Want het is van belang dat jouw ziel
Ook tijdens je aardse leven
Verder evolueert
Zijn ‘taak’ volbrengt
In het Licht en Liefde
Zo een stapje verder komt op de ‘zielenladder’
The stairway to heaven’
Jaag je dromen na, in Liefde voor jezelf
Voor de Liefde en met de Liefde
Zodat jij op jouw beurt anderen
Raakt met jouw Licht en Liefde

Leef vanuit een geopend hart groetjes, B Engeltje