Connect met jouw soul!

Eigenlijk zijn jullie allemaal eenzame zielen
Je wordt alleen geboren en je gaat alleen
De tijd er tussenin kan, voor velen van jullie
Eveneens een eenzaam iets zijn
Alle lessen die je ziel tijdens dit leven moet leren
Doorsta je alleen. Als individueel proces
Jouw spirituele zielsontwikkeling verloopt solo
In wezen zijn we dus, in beschouwing genomen
Allemaal diep van binnen moederziel alleen
De kern is een uniciteit op zich zelf
Een op zich zelf staand iets
Los van je aardse aanpassing

De kunst is, lieve kinderen, om de balans
Binnen in jezelf te vinden
Dat je ziel in evenwicht is met je aanpassing
Vanuit deze ideale combinatie
Kan jouw ziel de grootste groei tijdens
Jouw mensenleven doormaken
Vanuit een aangepaste aanpassing
Van jou Zijn op de Ziel
Zodat er vanuit deze balans verbinding ontstaat
Tussen jouw dimensie overstijgend bewustzijn
Jouw ziel, en jouw huidige, aardse lichaam

Ga niet in vergetelheid met jezelf
Maak de connectie tussen jouw wezen
De essentie van je Zijn
Om de grootste zielsontwikkeling te bereiken
Binnen de huidige aardse levenssetting
Weet wel lieve kinderen, dat de ziel wil evolueren
Dat is de taak die wij aan jouw ziel hebben meegegeven
Zodra je vanuit je hart gaat leven, weet deze de weg
Waarheen jouw zielspad leidt
Echter zonder een balans tussen jouw lichaam en ziel
Is deze weg nauwelijks begaanbaar

De ziel heeft jouw aardse lichaam nodig
Om te kunnen neerzetten wat deze wil
Het voorbestemde pad te kunnen lopen
Zich verder te kunnen ontwikkelen
Om een hogere zielenstatus
In het Licht en Liefde gezien te kunnen behalen
Dus het is van essentieel belang
Dat je luistert naar je hart
Zodat je jouw specifieke levensweg kan begaan
Maak verbinding met je hart
Zodat jouw ziel en fysieke lichaam in balans zijn

Vanuit de verbinding met jezelf
Met een liefdevol, opengesteld hart
Kan jij alle kansen, mogelijkheden en toevallen
Tegemoet zien, die voor je bestemd zijn
Blijf open minded en meander mee
Met jouw specifieke, unieke levenswandel
Zie jouw waarachtige kern, jouw intuïtie
Als leidraad te gebruiken en kijk
Waarheen jouw ziel jou uiteindelijk brengt
Laat al je onzekerheden los en draag je
Angsten over aan ons. Wij zullen je helpen
Jouw pad zoveel mogelijk te effenen

Dit neemt niet weg dat jij jouw eigen keuzes maakt
Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw leven
Tenslotte bepaal JIJ waarheen je gaat, niet wij
Binnen de kaders van jouw zielsplan
Zullen we alles eraan doen om je tegemoet te komen
Maar wij kunnen helaas niet alles. Wel veel
Wij weten veel maar jammer genoeg niet alles
Dus verwacht niet teveel van ons
Wij doen ons uiterste best, net als jij
Maar wij kunnen je enkel bijstaan en ondersteunen
Begeleiden bij jou gekozen weg in lijn met de ziel
Echter jij doet de uitvoering. Niet wij. Jij zet het neer

Tracht in bewustzijn je levenskeuzes te maken
In overeenstemming met die van jouw soul
Want dat is de voedingsboden voor jouw ziel
Om zich tijdens dit leven te vereffenen
Te ontwikkelen zodat deze een sprong kan maken
Op de ladder van Liefde en Licht
In onze dimensie, die zo nauw verweven is
Met die van jullie. Wij zijn dus nooit ver weg
Je kan ons altijd om hulp vragen. Wij helpen heel graag!
Maar ben wel duidelijk in je hulpvraag
Want dan kunnen wij er gerichter op reageren
Des te meer effect dit in jouw leven zal sorteren

In het licht van het unieke wezen wat je bent
Kan je jezelf afvragen of je huidige weg wel bij je past
Voel eens tot in je diepste bron van je Zijn
Of je dit nog wel zoveel langer volhoudt
Stel jezelf de prangende vraag ben ik vol vreugde?
Doe ik wat mijn hart me ingeeft?
Is je antwoord ontkennend dan kan je jezelf afvragen
Wat wil ik met heel mijn ziel en zaligheid doen?
Waar word ik nu zielsgelukkig van?
Want, lieve kinderen, dat is de essentie van het leven
Dat jíj datgene doet waar je hart bij ligt
Niet omdat je moet, gedwongen wordt
Of omdat je bestaanszekerheid hoger is
Maar omdat jij, vanuit jouw diepste innerlijke weten, dat wil
Doe wat je hart jullie ingeeft…

Volg je hart groetjes,

B Engeltje