De stem van jouw Zijn

Het kloppend hart
Is letterlijk de motor van je bestaan
Het zorgt dat je in de stof blijft
Het brengt je waarheen je wilt
Zie het als een dynamo welke je aandrijft
Je van de nodige energie voorziet
Zonder deze krachtbron
Houdt het aardse leven op

Het is van belang dat jullie goed
Voor jullie harten zorgen
Het hart de aandacht geven
Die het verdient
Als spil in jouw bestaan
Je mag en kan je eigen hart niet verwaarlozen
Het hart is het huis van je ziel
Heeft zijn waarde welke jij mag zien

Het hart heeft zijn eigen stem
Middels de intuïtie welke tot je spreekt
Luister naar de stem van jullie harten, lieve kinderen
Deze heeft zoveel waardevols te vertellen
Het hart weet altijd de weg waarheen je gaat
Als krachtige bron van jouw Zijn
Ligt de essentie van jouw wezen hierin verscholen
Nu de zetel van je ziel
In de kamers van je hart is te vinden

Het hart nestelt en koestert zich graag
In de warmte die jij aan jouw powerbron schenkt
Net zoals je hele lichaam aandacht en onderhoud vergt
Zo vraagt je hart dat ook van jou
Je kan wel je hart blijven negeren
Door de stem vanuit je binnenste
Het innerlijk weten niet te willen horen
Maar uiteindelijk doe je daar jezelf tekort mee

Want de intuïtie is
De gevoelsmatige innerlijke
Voice van jouw wezen
Zolang je deze taal niet spreekt
Doe je jezelf ernstig tekort
Je neemt je hart én ziel niet serieus
Dat terwijl het hart zoveel sneller weet dan de mind
Het hart weet de frequentie van energie te pakken
Terwijl de ratio dit helemaal niet kan

Jullie denken dat het verstand alles weet
Maar het hart is in wezen meer afgestemd
Op het universeel weten
Zoals gezegd kan het hart middels de intuïtie
Velen malen sneller, als een universele antenne
Alles tot zich laten komen
Waarom, lieve kinderen
Zetten jullie dan jullie harten niet meer open?

Het hart is de motor van jullie Zijn
Het aardse lichaam, de aanpassing
De ziel is het energetisch bewustzijn van jullie
Waarom negeren jullie, in grote getale
Jullie harten en jullie zielen?
Terwijl deze zoveel malen sneller instinctief weten
Dan het verstand ooit zal kunnen
Het hart is de weg. De veelomvattende route
Van jouw leven ligt erin verscholen
Koester en open jullie harten
Zodat deze kostbare schat door jezelf ontdekt wordt

Zodra je jouw aardse leven meer vanuit het hart leeft
Zal je meer Liefde en happiness gaan ervaren
Met een (af)gesloten hart kan niet de diepte in
Of een diepe verbintenis aangaan
Jullie denken van wel. Denken alles te weten
Maar in feite weet het hart meer dan jij
Samen met de intuïtie vanuit het hart
De meest betrouwbare powerbron die je kan bezitten
Waarom dan het hart, de intuïtie en de ziel
Over het hoofd blijven zien?

Ontdek jouw bron en kracht
Leef vanuit de intuïtie en laat je
Leiden door je hart, intuïtie en soul
Dat is je ware levensdoel
Leven vanuit het hart
Je ware essentie ligt daarin verscholen
Je kan je hele lang zoekende blijven, alles buiten jezelf
Maar alles wat je nodig hebt
Heb je alreeds in je eigen huis (je homie)
Het zetelt allemaal in je zijn

Zolang je je ogen gesloten houdt
Je niet vertrouwt op je betrouwbaarste gevoel
Zal je nimmer de balans kunnen vinden
Want het echte evenwicht in het leven
Is gelegen in het hart, de intuïtie en de ziel
En alle Liefde die daaruit voortvloeit

Opgeschreven door B Engeltje