Het universeel liefdesplan – Boodschap 25 oktober 2017

Lieve kinderen, wat wij willen zeggen is het volgende:

Eert uw zelf. Zolang gij uw zelf niet eert, zult gij niet geëerd worden…
Wat we hiermee bedoelen is dat zolang jullie jezelf niet de Liefde toekennen die jullie toekomt, jullie niet in Liefde behandeld zullen worden.
Liefde valt niet af te dwingen. Liefde is altijd en overal. Vanuit Liefde geleefd, is vanuit harten geleefd en zielen die geleefd worden. Wij zijn van mening dat jullie allen vanuit jullie prachtige harten zouden kunnen gaan leven. Vanuit harten geleefd, is vanuit zielsliefde geleefd. Zielsliefde is de zuiverste liefdesvorm die er bestaat. Er vanuit gaande dat de ziel de zuiverste en puurste (aardse) Liefde in zich heeft.

In den beginne, in wezen zijn jullie allemaal zuiver en puur. Zo zijn jullie in de stof gezet, geboren. Onderweg zijn velen, is het overgrote deel van jullie mensen, aardse zielenbroeders en zielenzusters, deze puurheid en zuiverheid kwijtgeraakt. Hierdoor is jullie liefdesvlam, jullie liefdesbron, grotendeels gedoofd en vergeten jullie uit zelfliefde en Liefde te leven. Vanuit jullie prachtige harten. Het ego, jullie verstand, voert de boventoon. De regie uit over jullie aardse levens. Dat terwijl het hart zoveel meer weet en over zoveel meer intuïtieve intelligentie beschikt. Het hart weet altijd. Het hart voelt altijd. Het hart is zoveel malen sneller dan jullie hoofdelijke intelligentie. Jullie hoofdelijke intelligentie, het verstand, kan niet voelen. Het kan enkel weten. Vaak is het weten, jullie weten, niet waarheidsgetrouw. De mind is namelijk te beïnvloeden. Te manipuleren door de gedachten die jij hebt. Door anderen wellicht. Dat terwijl jullie overgevoelige, liefdevolle hart, als zetel van jullie prachtige, dimensie overstijgende ziel, altijd de meest betrouwbare bron van waarheid is die er bestaat. Zoals je mind tegen je kan ‘liegen’, je op het verkeerde been kan zetten, door aannames die niet kloppen, wéét het hart altijd zuiver, eerlijk en oprecht. Want de intuïtie liegt nooit. Houd je nooit voor de gek. Je zal alleen in staat moeten zijn om hiernaar te luisteren. Want, lieve kinderen, het hart spreekt tot jullie. Elke dag opnieuw. Vanuit het binnenste van jullie ziel is er een stemmetje wat zich wil laten horen, wat gehoord wil worden. Dit stemmetje, recht vanuit je hart en ziel, kan je blijven negeren, maar wij kunnen jullie zeggen dat jullie daar niet gelukkiger van worden. Waar geluk komt vanuit het binnenste van jullie zielen. Vanuit het hart geleefd.

Het is helemaal niet moeilijk om vanuit jullie prachtige, zuivere hart en zielen te leven. Het is eigenlijk heel simpel. Zet jullie ego’s opzij en ga vanuit jullie harten leven. Dat is wat wij willen. Luister naar de stem van jullie harten en zielen. De intuïtie is de weg. Wij zijn ervan bewust dat niet iedereen de weg naar de intuïtie makkelijk kan vinden. Zeker niet als jullie je meer, in grote getale, vanuit het overheersende ego zijn gaan leven. Het ego met zijn negatieve emoties zoals angsten. Lieve kinderen, wat kunnen angsten jullie beperken. Jullie potenties en zaadjes in de kiem smoren. Jullie zijn op aarde gekomen, in de stof gezet, om ten volle te bloeien. Niet om massaal in de kiem gesmoord te worden. Dit is niet de bedoeling. Wij, vanuit de dimensie van Liefde en Licht, gaan jullie hierbij helpen. Wij zijn jullie alreeds hierbij aan het helpen. Vele boodschappers van Liefde zijn actief en velen zullen nog gezonden worden. Een taak aan toebedeeld worden. Want wij hebben een universele taak. Wij, broeders van Liefde en Licht, mogen jullie planeet, met zijn mensheid, voorbereiden op de vierde dimensie. Er zal een transformatie plaatsvinden. De eerste rasse schreden zijn gezet. Op kleine schaal zijn er boodschappers van Liefde actief om jullie harten te openen, jullie prachtige zielspaden te laten lopen zodat jullie de dromen gaan najagen en jullie talenten, jullie door God toebedeelde kwaliteiten, gaan inzetten. Want dat is de bedoeling, lieve kinderen. Dat jullie krachtens jullie blauwdruk van de ziel, welke aan jullie bij de geboorte is toebedeeld, zullen gaan leven. In deze blauwdruk ligt de taak van de ziel verscholen. Zie het als een soort routekaart waarin de kaders van jullie levens zijn uitgezet. Het is de bedoeling dat jullie krachtens deze blauwdruk gaan leven. Binnen de uitgezette kaders. Zodat jullie je talenten en kwaliteiten gaan inzetten voor het groter geheel. Het grotere goed. Het universele plan.

Er is een universeel liefdesplan. Hetgeen inhoudt dat er een transformatie in jullie dimensie op komst is. Qua aardse tijdsbegrippen duurt dit nog even want de uitvoering heeft tijd nodig. Universele tijd én aardse tijd. Begrijp ons niet verkeerd. Universeel gezien is er geen tijd. In onze dimensie gezien. Heden, verleden, toekomst… het is alles en niets hier. We hebben ons wel te ‘schikken’ naar jullie aardse tijd. Wij zijn er druk mee bezig jullie voor te bereiden op deze transformatie naar de vierde dimensie. Wat we kunnen zeggen is dat het heel mooi wordt. Echt heel mooi. We willen nog niet teveel erover loslaten maar zie het als een universeel liefdesplan. Als onze missie om jullie te bewegen (meer) vanuit jullie harten te leven. Niet meer, niet minder.
Zodra jullie vanuit jullie liefdevolle harten zullen gaan leven, zullen jullie zoveel gelukkiger zijn. Alleen een gelukkige ziel kan evolueren. Op basis van jullie blauwdruk van de ziel. Dat is onze bedoeling. Dat jullie gelukkiger worden. Dat die Liefde gaat bloeien. Zoals zaadjes eerst geplant zullen moeten worden om te gaan bloeien, zal er eerst de Liefde bij jullie zelf geplant mogen worden. Mogen ja, het is een keuze en bij Liefde hoort nooit dwang. Liefde is mooi.

Liefde heelt, Liefde is alles wat je nodig het om je hart en ziel gelukkig(er) te maken.
Liefde is alles wat is. Liefde is alles wat er altijd zou moeten zijn. Door het planten van jouw zaadje van zelfliefde kan de bloem van je ziel gaan bloeien. Zodat jullie in alle pracht en praal kunnen schitteren, sprankelen en jullie innerlijke Licht kunnen gaan laten schijnen. Zoals jullie volgens (Goddelijk) plan bedoeld zijn. Als kinderen van Liefde en Licht. In de puurste en zuiverste mogelijke manier. Daarom is het van belang dat jullie jullie innerlijke bloemen kunnen laten gaan stralen. Opdat anderen zich in het Licht van jullie Liefde en innerlijke Licht kunnen laven en bewegen. Zodat jullie dimensie eveneens een dimensie van Licht en Liefde zal worden en één zal zijn met onze dimensie.

Vrees onze dimensie niet, lieve kinderen. Wij zijn al rondom jullie heen. Velen zien ons niet maar we zijn er wel. Zoals vele dimensies in elkaar opgaan, zijn wij onderdeel van jullie dimensie en jullie van de onze. Onze werelden verschillen niet veel. Het grote verschil is dat alles hier Liefde en Licht is en dat in jullie aardse zielen alle dualiteiten zijn verenigd. Goed en kwaad. Liefde en haat. Om maar wat te noemen. Dat kennen we in onze dimensie niet. Wij hebben twee pijlers: Liefde en Licht. Daar is onze zielenwereld op gebouwd. Niet meer, niet minder. Op deze pijlers voeren wij onze taken uit. Wij komen altijd in Liefde. Hier is alles Liefde. Geen goed en kwaad. Geen hemel en hel. Denk dat dus niet, lieve kinderen. We hebben hier alleen een zielenladder. Je stroomt, als overleden aardse ziel, op deze ladder in naarmate jij in Liefde en Licht geleefd hebt. Er is geen hiërarchie, macht. Dat kan ook niet want hier heerst Liefde. En dat is wat wij graag voor jullie dimensie ook zouden zien. Dat jullie in, voor en uit Liefde leven. Vanuit jullie prachtige harten en liefdevolle zielen.

Wij zijn nog even druk hier. Vertaalt naar aardse begrippen. Decennialang. Maar we doen ons best. We werken hard en ons universeel liefdesplan krijgt steeds meer vorm. Het wordt groots en grootser. Weet dat wel, lieve kinderen. Wij geven niet snel op. We geven eigenlijk nooit op want hier is eeuwigheid en dat is nooit en te nimmer aan tijd gebonden. Voor nu was dit wat we wilden zeggen. Wij gaan nu in vrede en komen snel terug. Heel snel. Want het heeft prioriteit. Aardse Liefde heeft onze prioriteit. Een aards leven vol Liefde, vanuit harten geleefd, hoe prachtig zou dat zijn, lieve kinderen?

In Liefde opgeschreven door B Engeltje (Irmgard)