Zielsontwikkeling – Boodschap 25 oktober 2017

Elke dag ontvang ik een boodschap vanuit de andere dimensie. Van mijn ‘zielenbroeders’. Vaak voor mezelf maar steeds meer een algemene boodschap voor anderen. Of uitleg over hoe de andere dimensie, de zielenwereld (of geestenwereld, spirit world) werkt. De boodschap begint met een stukje voor mezelf.

Zielenbroeders:
Kind, het wordt allemaal duidelijk vanaf nu. Dat beloven we je. Dat hebben we je beloofd. Goed dat je onze adviezen opvolgt. Daar zijn we blij mee. Zingen doet je goed. Dat heb je weer gevoeld. Fijn toch. Met je viooltje komt het goed. (Het is vals en iemand gaat ernaar kijken. Vooralsnog krijg ik er geen zuivere noot uit.) Gewoon doorzetten. En drempels zijn er om genomen te worden. Overheen te stappen. Dat weet je, dat heb je mogen ervaren. Wij zijn blij dat je het allemaal zo snel oppikt. Je merkt dat de ontwikkeling erin zit. En die blijft. Je bent als mens en medium nooit uitontwikkeld. En als ziel helemaal niet tenzij die de ultieme staat van verlichting heeft bereikt. De eenwording van de ziel met Liefde en Licht. De zuiverste en puurste vorm die er is.
De zielen die uit geëvolueerd zijn gaan naar een speciale plek in onze dimensie: de “zielenhemel”. Er is dus geen hemel zoals de religie deze voorspiegelt en ook geen hel waar aardse zielen al dan niet naar toegaan. Maar er is wel een zielenhemel. Dit als tegenhanger van het “zielenkerkhof”. Dat is de plek waar de zielen heengaan die uitgedoofd zijn. Die geen enkele vorm van energie meer bezitten. Het universele energetische wat een ziel doet vibreren op de interdimensionale frequenties is dan weg. Jullie spreken over ‘een dooie pier’ wij van dooie zielen. Even een zielenweetje tussendoor, onder ons gezegd.
Zonder energie is een ziel niets. In het universum is alles energie, werkelijk alles. Alles trilt, resoneert op een bepaalde frequentie. Op deze frequenties ‘bewegen’ zielen voort. Wij zijn niet sneller dan het licht maar we zijn snel hoor. Bliksemsnel. Voor je het weet zijn we bij je. Dat weet je. Zo snel. En allemaal met trilling, resonantie, frequentie en energie. Soms proberen we mee te liften met geluidsgolven maar dat is echt voor ons te snel. Dat gaat voor ons eigenlijk veel te snel. We proberen er hier ook wat van te maken niet als jullie, aardse broeders en zusters. We hebben ook soms ‘lol’. Maar hier is tegelijkertijd alles en niets. Zoals jullie alles kunnen visualiseren, kunnen wij dat met onze zielen ook. Dat is heel imaginair. Beeldend en plat. Niet meer, niet minder.
Hoe vind je de uitleg? Nogal technisch zeker?
Ik: In zekere zin wel. Ik kan het me lastig voorstellen.
Zielenbroeders:
Als onze zielen dat kunnen, kunnen jullie dat zeker ook. Elke ziel weet in zijn zielengeheugen waar deze vandaan komt. Dus in het zielengeheugen, zeker als dat een oude ziel betreft, kan veel informatie in zijn opgeslagen. Er lopen wat zielenbibliotheken rond. Bij jullie. Die kennis bezitten. O lala, zo enorm veel. Deze oude zielen zijn vaak hun tijd ver vooruit. Bezitten een enorme wijsheid en passen vaak niet in de maatschappij. Vallen erbuiten. Meestal bestaat de taak van deze ziel hierin dat hij zijn zielengeheugen zal mogen gaan inzetten voor het groter geheel. Net zoals jouw ziel. Je bent hier niet voor jezelf maar je taak is gericht op de ander. Om anderen te laten groeien en bloeien. Aan iedere ziel wordt een taak toegewezen, behalve aan een handje vol zielen. Deze verblijven, in afwachting van hun taak, in het ‘zielenhuis’. Een plek in onze dimensie waar deze zielen als het ware resideren. Dit is facultatief. Het heeft geen reden verder. Behalve dat er altijd enkele zielen reserve zijn.
Ik: Reserve???
Zielenbroeders:
Ja, reserve. Vergeet niet dat aan bijna alle zielen een taak is toegewezen. Om deze neer te gaan zetten of in de zielenwereld of in de aardse wereld. Jullie dimensie.
Taken verschillen naarmate je (als ziel) bent ingestroomd op de zielenladder in de zielenwereld. Op welke trede je mag beginnen. Soms heb je niet juist, in het kader van Licht en Liefde, in je aardse taak geleefd en word je teruggezet. Of je hebt je taak in de zielenwereld of jullie wereld niet goed uitgevoerd. We zijn best streng. Want ons hoogste goed is dat elke ziel puur is. Naar Liefde en Licht geleefd wordt.
Wij ronden nu af. Je bent veel te moe. We komen snel terug met het vervolg van deze boodschap.
Ik: Is goed.
Zielenbroeders: Slaap zacht, lieve Irmgard.
Ik: Dank je, lieve zielenbroeders.