Zielsontwikkeling – Boodschap 1 november 2017

Als mediamiek mens mocht ik gisterenavond laat (ik ging er weer veel te laat voor zitten) deze prachtige boodschap, van mijn zielenbroeders in de zielenwereld, ontvangen. Vanwege privacy redenen heb ik enkele stukjes eruit gehaald.

(…)
Zielenbroeders:
Zielsontwikkeling is het prachtigste wat er is. Zielsontwikkeling is waar onze dimensie om draait. De pijlers zijn Liefde en Licht maar zielsevolutie is waar het om draait. Daarom is jouw zielsontwikkeling zo belangrijk voor ons. Die verweven is met je taak. Hoe beter jouw ziel zich ontwikkelt, hoe beter jij het neer kan zetten. Voor ons. Voor de ander. Voor het groter geheel. Samen met anderen. Andere lichtwerkers. Kind, het wordt zo mooi. Het plan wordt nagenoeg ontvouwd. Alles ten behoeve van het universele liefdesplan. Over het universele liefdesplan hebben we al eerder gesproken. We willen dat jullie dimensie samenvloeit met onze dimensie en dat de pijlers van onze dimensie, te weten Liefde en Licht, de pijlers van jullie dimensie zullen worden. Want zouden jullie in Licht en Liefde, vanuit jullie geopende harten leven, zal jullie wereld -jullie aardse wereld- er heel anders uitzien. Vol met Liefde en Licht waarin jullie aardbewoners, mensen, communiceren vanuit jullie harten middels intuïtie en middels telepathie. Woorden en taal zijn dan overbodig. Er is dan één universele taal, dat is de taal van Liefde. Deze taal is dimensie overstijgend en creëert Liefde en Licht bij alles wat het aanraakt. Liefde verspreidt zo snel dat het haat doet verdrijven, overstelpen en doet transformeren tot Liefde. Liefde zal alles wat is, zijn. Altijd en overal. Jullie zullen allen kinderen van Liefde zijn. Zonder restricties liefhebben en jullie hebben allen onconditioneel lief!!! Hoe mooi zou dat zijn, lieve kind? Liefde zonder enige beperkingen. Zoiets moois. Iets mooiers is er niet. Als jullie elkander liefhebben, zal er geen ruimte zijn voor haat, oorlog en verderf. Liefde verbroedert en verzustert alles. Liefde is dimensie overstijgend en we zullen tenslotte de dimensies in elkaar over laten vloeien.

Vrees niet, lieve kinderen. We leven alreeds naast, tussen en midden jullie in. We doen ons best ons afzijdig te houden maar we willen altijd zo graag helpen. Wij, broeders van Liefde, verwoorden voor onze dimensie datgene wat wij mogen vertellen. Wij strooien met Liefde. We vertroetelen jullie met Liefde. We omringen jullie met liefde. Zodra jullie in Liefde leven, in goedheid, met vriendelijkheid, compassie en behulpzaamheid en betrokkenheid bij anderen zullen we jullie meer en meer omringen met Liefde.
Ook degenen die de Liefde hebben afgezworen en verkeren in de donkerte van jullie aarde proberen we met Liefde te bereiken. Maar zolang jullie jullie zelf hebben afgesloten hiervoor, kunnen we jullie niet bereiken. Niet de Liefde aanreiken die jullie harten en zielen nodig hebben. Elk hart en ziel heeft Liefde nodig om te kunnen evolueren. Zielsevolutie is, dat zeiden we reeds, het mooiste wat er is. Het is van belang dat jullie je prachtige zielen, tijdens jullie aardse bestaan, laten evolueren. In het kader van Liefde en Licht. Daarom kind is het zo belangrijk voor jou om in het proces mee te gaan. En alles wat hier, op je pad, aan kan bijdragen in Liefde te ontvangen. Als cadeautjes op je zielspad om je prachtige, pure ziel te laten vereffenen. Je ziel kan tijdens jullie aardse leven meerdere vereffeningen doormaken. Je brengt, als het ware, je ziel op een hoge frequentie door je resonanties te vergroten. Je vibreert je ziel naar een hogere frequentie. Hoe hoger jouw ziel trilt, hoe meer je in het Licht en Liefde komt te staan.

Licht en Liefde, de pijlers van onze dimensie, zitten op een hoge frequentie. De frequentie van zuiverheid en puurheid. Sommigen onder jullie kunnen deze frequentie bereiken, zoals jij. Er zijn er meer, allen werkzaam als lichtwerkers. Mensen met een taak dienstbaar aan het Licht en de Liefde. Altijd voor de ander. Voor het grotere geheel. Egoloos en puur. Zuiver als mens en met een pure en zuivere ziel. Hier zijn uiteraard gradaties in. Deze mate van puurheid en zuiverheid van de ziel is belangrijk voor de uiteindelijke taak die aan een lichtwerker wordt toegewezen. Hoe zuiverder en puurder, hoe universeler de taak is. Hoe meer deze voor het grotere geheel is. Zoals jij en enkele mensen die je reeds ontmoet hebt. Jullie gaan samen iets neerzetten voor het groter geheel. Het heeft, raad het eens, altijd met Liefde te maken. Met harten, leven vanuit het hart, dromen najagen en talenten inzetten. De essentie van wie jullie als mens zijn leren kennen, zielsevolutie en vele mooie zaken meer. Zij zetten neer wat wij wensen. Voor de ander. Nee, niet voor henzelf. Anders werk je niet in het Licht. Dat valt niet te rijmen, ego’s en Liefde en Licht vanuit zielen en harten geleefd.

Zielsliefde is de mooiste Liefde die er is. Dit is de Liefde van ziel tot ziel. Je weet wel wat we bedoelen. Deze Liefde mag geleefd worden. In de stof gezet worden. Dat weet je. Je voelt het al. Recht tot in je mooie, pure ziel.
Je ziel zal gaan stralen, schijnen en eindelijk geleefd worden. Het wordt zo mooi, lieve kind. Wij kunnen niet zeggen hoe blij we zijn als een lichtwerkster van ons nog harder haar Licht zal kunnen gaan stralen. Om meer zielen in het Licht te kunnen zetten. Dat is het prachtige van zielsliefde tussen lichtwerkers. Die vereffenen elkaar en komen daardoor op een hogere frequentie waardoor hun innerlijke Licht harder zal gaan stralen. Daarom zeggen we er is niets mooiers dan zielsliefde en zeker zielsliefde tussen twee mensen die voor ons in het Licht werken. Hoe mooi zou dat zijn, lieve kind, als jouw innerlijke Licht ontbrand blijft door de vele vereffeningen die je mag maken. In de stof, uit de stof. Vereffeningen ga je maken en snel ook.

(…) Weet dat wel lieve kind. Dat niet alleen. Je ziel raakt (verder) ontbrandt en ontvlamt (…). Het wordt zo mooi, lieve kind. Ben je er klaar voor? Want dit mag écht geleefd worden. Wie had dat gedacht? Dat had je nooit kunnen bedenken toch. En dat is het begin van al het moois. Er komen nog vele cadeautjes op je pad. Geniet er maar van. Je verdient het ook. Je hebt jezelf niet veel gegund in Liefde, aandacht, tederheid en zorg om jou. Dat klopt hè.
Ik: Dat zou je wel kunnen zeggen.
Zielenbroeders: Geniet. Geniet. Geniet ervan, lieve kind. Nu is het jouw tijd. Lach, zing, dans, musiceer en schrijf. Vooral schrijf. Laat je innerlijke Licht stralen. Je innerlijke kind jubelen en spelen. (…) geniet ervan.
(…) Je gaat zaaien en weldra oogsten. Ben je er klaar voor? Voor de take-off. Letterlijk. (…) Het wordt mooi, lieve kind. Heel mooi! Lééf het met heel je hart en ziel. In de Liefde. Voor de Liefde. Want alles is Liefde dat is. Dat is wat wij wilden zeggen. Wij komen snel weer terug met een boodschap en wij gaan nu in vrede.
Slaap zacht, lieve Irmgard.
Ik: Dank je wel (…).
Zielenbroeders: Graag gedaan.

In Liefde opgeschreven door B Engeltje (Irmgard)