Communicatie & bioresonantie – Boodschap 23 augustus 2017

Speciaal voor Bianca

Ik: Apostelen (zielenbroeders), mag ik jullie wat vragen?
Zielenbroeders: Dat mag, lieve kind.
Ik: Waarom heb ik op sommigen dagen meer connectie dan op andere dagen?
Zielenbroeders: Lieve Irmgard. Jij hebt altijd connectie. Wij hebben altijd connectie met jou. Het aardse leven kost tijd en dan kan je niet altijd goed bij je gevoel komen. In de rush van de dag neem je de rust niet om te voelen. Om er bij stil te staan.
Ik: Vandaag had ik, voor mijn hyper aard dan, voor mij best een rustige dag.
Zielenbroeders: Dat lijkt, lieve kind. Je innerlijk was onrustig en je kwam niet goed bij jezelf. Tot rust.
Ik: Waar ligt dat dan aan?
Zielenbroeders: Dat kan aan verschillende factoren liggen:
– Je hoofd is onrustig.
– Je kijkt teveel vooruit. Kortom je bent niet in het nu-moment. Om goed te kunnen Zijn en voelen is het essentieel dat je in het nu-moment blijft.
Ik: Dat klopt. Ik keek vandaag teveel vooruit. Naar wat komen gaat.
Zielenbroeders: We hebben je al aangegeven dat dat je aan het wankelen brengt. Dat gebeurde er vandaag. Niets meer, niets minder. Zodra jij in het nu-moment blijft en je ‘voelkraan’ openzet, stroomt de kosmische energie vanzelf naar je toe. In de vorm van connectie, communicatie met de andere dimensie. Blijf met beide benen op de grond. In het nu-moment. En je neemt alles waar.
Ik: Mag ik nog wat vragen, apostelen (zielenbroeders)?
Zielenbroeders: Ja, dat mag lieve kind.
Ik: Wat gebeurde er met het paard en het varken? Ik had middels communicatie contact met ze. Is dat mogelijk?
Zielenbroeders: Ja, dat is mogelijk.
Ik: Kunnen jullie mij dat uitleggen. Want dat vond ik vreemd.
Zielenbroeders: Je hebt al gemerkt dat je kan communiceren met je overleden huisdier, je hond Loebes. Waarom zou je van mensenziel tot dierenziel geen contact kunnen hebben? In jullie dimensie is alles energie. Middels energie communiceren we van dimensie tot dimensie maar van ziel tot ziel kan je ook communiceren.
Ik: Dat wist ik niet.
Zielenbroeders: We noemen dat bioresonatie. Elk biologisch levend dier, mens of plant veroorzaakt een energetische trilling. Zit ook op een bepaalde energetische frequentie. Als deze trillingen gaan resoneren en in elkaar overgaan is communicatie mogelijk. (maw de trillingsfrequentie van zender moet over een stemmen met die van de ontvanger.)
Ik: Dus praten met dieren van levende ziel tot levende ziel is mogelijk?
Zielenbroeders: Het is wel lastig. Niet iedereen kan het. Je moet net die energetische trilling ‘te pakken krijgen’, met je onderbewustzijn. Omdat jou verscheidenheid zo groot is, breed is, kan jij dat wel. Maak er gebruik van. Het is mooi.
Ik: Maar hoe kan dat dan? Wij leren van jongs af aan taal aan maar dieren daarentegen niet. Hoe kan ik ze dan toch begrijpen terwijl we elkaars taal niet spreken? Ik spreek geen dierentaal en zij geen mensentaal.
Zielenbroeders: Daar is waar je een denkfout maakt. In het universum is alles met elkaar verbonden. Middels verbanden en kringen. Als jouw frequentie, binnen jouw specifieke kring, de frequentie haalt waarop dieren, planten of bomen resoneren reikt, kan je met hen communiceren. Er is dan op energetisch niveau een connectie. Woorden zijn dan overbodig. De trilling doet de rest. Jouw brein vertaalt deze resonantie in woorden. Het is helemaal niet vreemd. Verre van dat. Voor ons is het heel logisch. Waarom denk jij dat wij alle talen (lijken) machtig te zijn? Dat we hier gebruik maken van vertaalcomputers? Nee hoor, lieve kind. Wij zijn goed op de hoogte van de aardse technologie maar wij communiceren via energie die op een bepaalde frequentie uitgezonden wordt. Daarom kunnen wij met iedereen, in welke vorm dan ook, tot in elke verre uithoek van de aarde tot het universum toe, communiceren.
Wij spreken de universele taal van de Liefde. Die zit altijd op de één na hoogste energetische trilling.
Ik: Wat is de allerhoogste energetische trilling in het heelal?
Zielenbroeders: De snelheid van het licht. Dat kunnen wij zelfs niet evenaren. Wij communiceren niet sneller dan het licht. Maar onze bioresonantie komt wel nabij deze snelheid. (B Engeltje ter informatie: informatie gaat niet sneller dan het licht. Hetgeen in overeenstemming is met de Theorie van Einstein: Volgens de theorie van Einstein is het niet mogelijk dat een voorwerp (of informatie) een snelheid heeft die hoger is dan de lichtsnelheid, 299.792.458 m/s)
Ik: Dat klinkt behoorlijk ingewikkeld.
Zielenbroeders: Lieve kind, het is niet moeilijk. Alles is energie. En energie is trilling. Alles resoneert in het universum, op een bepaalde frequentie. Hoe hoger jouw frequentie, hoe dichter je resoneert met de trillingen van planten, bomen en dieren. De natuur. Die zitten standaard op een hogere frequentie dan mensen. Dieren, planten en bomen zijn per definitie ‘zuiverder’ dan mensen. Hun wezen is getrouw aan hun ziel. Hoe getrouwer je bent aan je ziel, hoe hoger je resoneert. Qua trillingsniveau dan. Jullie mensen zijn vaak de verbinding met zichzelf kwijtgeraakt, laten je leiden door jullie ego en verstand en ben je niet trouw aan je wezen. De essentie waarom het draait. Hoe verder je van je ziel(spad) afraakt hoe lager de trilling. Begrijp je?
Ik: Ja, ik begrijp het. Dus het is niet raar dat je kan communiceren met dieren of planten? Dus communicatie met bomen is ook mogelijk?
Zielenbroeders: Jazeker, lieve kind! Jazeker!
Ik: En met stenen en/of rotsen?
Zielenbroeders: Dat is helaas niet mogelijk.
Ik: Maar die bestaan toch ook uit energie?
Zielenbroeders: Dat klopt. Maar stenen en rotsen missen een ziel.
Ik: Zijn planten, bomen en dieren dan wel ‘bezield’?
Zielenbroeders: Dieren zeker. Planten en bomen in zekere zin ook. Alles wat leeft, groeit alles wat ‘bestaat’, bestaat uit genetische ‘bouwstenen’. We bedoelen daarmee dat er bepaalde cel informatie is opgeslagen, in het materiaal. Een zaadje ‘weet’ dat deze, onder bepaalde omstandigheden, kan uitgroeien tot een plant, boom of struik. Een dier ‘weet’ vanuit de informatie die opgeslagen liggen in de cellen dat deze uit kan groeien tot een vis, aap of hert.
Ik: In aardse termen houdt bezield zijn in dat er een bepaald bewustzijn moet zijn.
Zielenbroeders: Wij spreken van bezield als er zodanige informatie, op cellenniveau, is opgeslagen dat de plant, dier of mens ‘weet’ hoe deze moet groeien en zich moet voortplanten. Hoe ze moeten leven!
Bomen communiceren onderling, dieren communiceren onderling waarom zouden species onderling ook niet kunnen communiceren? Dus als je de volgende keer het paard van de achterbuurman hoort zeggen “ik sta hier ook maar alleen in de wei. Ik verveel me” dan kan je ervan uitgaan dat je het wel degelijk goed hoort! En niet dat je weer denkt ‘dat je gek bent’ en twijfelt aan je kunnen en denkt dat het universum een loopje met je neemt. Nee, lief kind, neem maar van ons aan dat jouw antenne tot grote en brede hoogtes reikt. Twijfel niet aan je kunnen, lief kind. Dat doe je veel te veel.
Ik: Ik weet het. Ik ben nooit zo ‘vol’ van mezelf geweest.
Zielenbroeders: Dat hoeft ook niet, lieve kind, maar je mag er van uit gaan dat je wel degelijk een gave hebt.
Ik: Klopt het wat de astroloog zei dat Uranus mij samen met Neptunus -de planeet van het mediamieke- uit de comfortzone duwt om met het mediamieke in de openbaarheid te treden?
Zielenbroeders: Ja, dat klopt, lieve kind. Steeds meer, weet dat wel. We hebben je het plan al ontvouwd en het mediamieke stuk hoort daar zeker bij. We weten waarheen het gaat maar we willen niet alles aan je blootleggen. Omdat we willen dat je in het nu-moment blijft en dat is soms al lastig genoeg voor je. Het wordt een combinatie van je paranormale stuk en het schrijven. Zeker boeken en lezingen en de rest moet je nog even afwachten. Je weet voorlopig voldoende te weten waarheen je pad gaat.
Ik: Wanneer komen de boodschappen weer, voor anderen? Ik krijg eigenlijk nog alleen maar informatie of voor mezelf of voor mijn boek door.
Zielenbroeders: Zodra je meer in je kracht staat. We willen dat het niet teveel voor je wordt. Zodat je het overzicht kan behouden. In het nu-moment. Dat willen we nog even benadrukken. Alles wordt snel duidelijk(er). Wacht nu maar af. Even een pas op de plaats. Maar het wordt mooi. Heel mooi. Dat beloven we je. Blijf gewoon jezelf.
Ik: Zal ik doen. Zeker doen.
Zielenbroeders: Fijn te horen, lief kind.
Ik: Mag ik nog wat vragen?
Zielenbroeders: Natuurlijk, lief kind. Zeg het maar.
Ik: Mijn zus had vandaag moeite met het woord ‘puur’. Jullie hebben gezegd dat ik een ‘’pure, zuivere ziel’ heb. Wat is er mis met het woord puur?
Zielenbroeders: Puur wil voor ons zeggen, in overeenstemming met de bron van Liefde. Alles is hier Licht en Liefde. Op deze fundamenten bestaat deze dimensie. Puurheid is vol met Liefde en Licht. Niet dat je ziel niet ongeschonden is maar je ziel, jouw bron, is één en al Liefde en Licht. Anderen zien dat wel bij je, je zus staat te nabij om het te zien. Dat is prima. Ze mag er van vinden wat ze wil. Er zit een heel pijnstuk op haar ziel. (…) Dat terwijl haar ziel één en al Licht en Liefde is. Angstvallig houd ze dit vaak voor zich. Bang om wederom afgewezen en verstoten te voelen. Dat zit diep in haar Zijn verankerd. Dat kan je haar niet ‘kwalijk nemen’. Jullie hebben allemaal beschadigingen op de ziel zitten. Pijnstukken waar we weer doorheen moeten tijdens het aardse leven. Dat is gewoon confronterend voor haar.
Ik: Begrijpelijk. Bedankt voor de fijne uitleg.
Zielenbroeders: Graag gedaan, lief kind.

(Ik vraag waarom iemand niet terug reageert.)
Zielenbroeders: Dat ligt niet aan jou. Er kunnen zoveel redenen zijn. We hebben je al wat redenen gegeven. Denk niet altijd dat het aan jou ligt. Zodat die ‘eeuwige’ twijfel niet toeslaat. Je hebt een gebrek aan zelfvertrouwen. We werken daar hard aan. Want het is belangrijk dat je achter jezelf gaat staan. Zodat je achter jouw woorden, artikelen en de ‘boodschappen’ kunt staan. Dat je een stevige uitgangsbasis hebt. Heb je nog meer vragen, lief kind?
Ik: Hoe kan ik het beste ‘getrouw’ blijven aan mezelf? Zodat ik met beide benen op de grond blijf staan?
Dat is heel eenvoudig. Jouw talent is niet jouw verdienste, wat wij jou influisteren ook niet en jouw plan van de ziel ligt al vast. Wat is jouw bijdrage? Dat zullen we zeggen, het klinkt nu vrij hard, de aanpassing wordt door ons gestuurd, ‘gebruikt’ en ingezet om het woord van Liefde en Licht middels jouw, door God geschonken, talenten over te brengen aan dé ander. Voor dé ander. Niet voor Irmgard. Jouw talenten zijn aan jou toebedeeld en op het pad van jouw ziel zet je deze in om de wereld een stukje mooier te maken. Dat mensen hun harten gaan openen en hun talenten in gaan zetten, hun dromen najagen voor een betere, een mooiere wereld van Licht en Liefde.
Dus, als je er vanuit gaat, dat het allemaal niet jouw verdienste is maar dat je werkt in het Licht, vanuit jouw Licht, aan een mooiere wereld hoef je niet te denken van dat héb ik nu eens mooi gedaan. Ik kán dat. Kijk eens wat ík kan. Dat is louter ego taal en geen taal vanuit een geopend hart. Geen taal vanuit Liefde (gesproken), vanuit Liefde geleefd en voor al niet gezegd vanuit een pure en zuivere ziel. Dat begrijp je wel, lief kind?
Ik: Jazeker, begrijp ik dat. Het is klare en duidelijke taal. Zo sta ik er ook in. Dat het niet mijn verdienste is.
Zielenbroeders: Waarom stel je dan zo’n vraag?
Ik: Omdat ik toch soms bang ben dat mijn oude ego weer komt aansnellen.
Zielenbroeders: Ach, lief kind, dat ego van jou was al niet zo groot en de rest die nog aanwezig was is zo goed als ‘weggewerkt’. Er is hard aan je gewerkt en dat weet je.
Ik: Laatste vraag. Want we moeten nog meer bespreken. Moet ik me inlezen of voorbereiden voor artikelen en/of interviews?
Zielenbroeders: Lieve kind toch! Dat weet je toch zo onderhand wel. Goed luisteren en alles komt ‘spontaan’ binnen. Wij staan naast je, als het ware. Houden nog net jouw hand niet vast. Je weet toch dat je altijd ingefluisterd wordt op momenten dat wij het nodig vinden? Nee, je ‘weet’ alles al. Je hoeft je niet voor te bereiden. En mochten ‘jouw luisteroren’ of jouw gevoelsmeter het een keer af laten weten, dat kan altijd door wat dan ook, dan kom je daar nog mee weg ook. Geen probleem. Maak jezelf niet druk. Ben gewoon jezelf. Dan kan er niets ‘verkeerd gaan’. Weet dat wel, lieve kind. Geef ons dat vertrouwen, maar ook jezelf.
Wij gaan nu in vrede. We komen heel snel weer. We hopen dat je aan onze informatie wat hebt. Je mag altijd vragen stellen. Je mag ons altijd om hulp vragen. Gewoon blijven doen.
Wij wensen je een fijne nachtrust toe.
Ik: Dank je wel voor alles.
Zielenbroeders: Graag gedaan, lief kind. Denk goed aan jezelf. Neem op tijd je rust!

In Liefde en met Liefde opgeschreven door B Engeltje (Irmgard)