Liefde is alles wat is… – Editio Debutantenschrijfwedstrijd

Liefde is alles wat is

Ik schrijf intuïtief. Via automatisch schrift. Via mijn gevoel (heldervoelend en helderhorend) wordt dit door mij ontvangen. Ik laat me hierbij dus leiden door zielen uit de zielenwereld. Dit verklaart het verschil in zinsopbouw, woordkeuze en tekst. Daar heb ik geen hand in. Ik probeer het zo zuiver mogelijk te vertalen en te verwoorden. De boodschappen komen standaard van ‘de zielenbroeders’ een groep zielen die zichzelf de apostelen noemen en Jésus als hun ‘meester’ zien.

De afgelopen twee weken mocht ik twee teksten deels in dichtvorm en in, het kwam voor mij voor als, oud Nederlands ontvangen. Deze ziel noemt zichzelf hofdichter, komt uit de renaissance tijd en ik ‘zie’ (voel) hem in zijn prachtige, fluwelen renaissance tenue. Zoiets is toch fantastisch! Omdat ik in een ommekeer zit in mijn leven, waarbij ik mijn oude Liefde vaarwel zeg en mijn nieuwe Liefde hopelijk aards snel tegemoet kan zien, word ik de laatste dagen omringd met deze mooie ziel. Hij is constant bij me. Hij gaf als redenen hiervoor aan, behalve dan dat hij graag wil dat ik zijn teksten voor hem opschrijf en publiceer, dat “hij me áf komt leiden, om de Liefde te doen leven en een lolletje te maken.” Het is een échte grappenmaker, dus dat is leuk! Een welkome afleiding!!!

Hij zegt “Liefde is één van de schoonste zaken, daar kunt u wel wat hulp bij gebruiken”. “En een Liefde niet geleefd, Liefde dient geleefd te worden!” Want “Liefde is één van de schoonste zaken, is de schoonste zaak. Om mijn ‘bloemke’ te openen en te laten pralen en stralen. Draagt u uwer hart over zodat deze vleugels krijgt en landt bij degene die uwer hart dient te ontvangen…” Aldus Bartholomeus Ragout. Hofdichter (néé, geen hofnar!!!) charmeur, lolbroek (het leven hoort ook léúk te zijn!) en met de vrouwtjes wist hij wel raad mee…” Aldus ‘mijn’ Bartho (ik heb zijn naam even ‘vernieuwetijdst’. Dat communiceert wat makkelijker). Dank je Bartho dat je me afleidt en mij je mooie woorden toedicht.

Liefde is alles wat is…

Liefde is alles wat is…
Liefde is wat elkander verbindt
Liefde geeft hoop ende troost
Liefde doet uwer hart zingen
Uwer ziel dansen

Liefde is alles wat is…
Liefde is als een rode draad
In de mensheid. De lijn die allen verbindt
Liefde is als een gesponnen rode draad
Die ons allen vreugdevol omwikkeld

Liefde is alles wat is…
Wat altijd is geweest
Wat immer zou moeten zijn
Opdat liefdevolle zaken uwer hart doen veren
Trillen in zijnen bedding
En met zijn rode draad omwikkeld

Liefde is alles wat is…
Liefde laat uwer zielen
Dansen van geluk. Gelukzalige zaken is
Wat uwer zelf bezig zou mogen houden
Want vreugde ende geluk
Zijn als vredig voor uwer zelf

Liefde is alles wat is…
Liefde doet vlinders ontspringen
Uit uwer hart ende ziel opdat zij gaan fladderen van geluk
En met dit gelukzalige gevoel
Krijgt gij vleugels aangemeten
Die uwer zelf doen vliegen tot velerlei grote hoogten

Liefde is alles wat is
Beseft gij dat wel?
Dat Liefde de motor is van uwer Zijn?
De spil van uwer energetisch lichaam waar uwer Zijn op draait?
Zonder Liefde bent u doods
Wordt het hart ende ziel niet geleefd

Liefde is alles wat is…
Liefde verbindt eenieder
Elkander van hart tot hart
Hoe prachtig gij Liefde
Ik wil gij doen snakken ende naar gij doen lonken
Om uwer zelf immer in mijn hart te beroeren

Liefde is alles wat is…
Liefde is als de wind
Het pakt ende voert uwer zelf mede
Ende brengt uwer zelf in vervoering
Als de bries zo zacht
Strijkt het over uwer hart

Liefde is alles wat is…
Liefde is groots
Als een uitgestrekt weideveld
Met een oneindigen blik
Ziet gij hoe ruim Liefde is?
Zonder enig boom, heg of wal?

Liefde is alles wat is…
Liefde doet uwerzelf smachten
Want eens van Liefde geproefd
Al is het langs uwer lippen gelikt
Liefde is zo zoet
Dat gij er steeds weer van wilt snoepen!

Liefde is alles wat is…
Liefde kan u laten trillen
Tot ver de hemel in
Liefde kan u laten knallen
Zoals donderdozen in de lucht
Welke het firmament doen verlichten

Liefde is alles wat is
Liefde is zo schoon, aardse broeders en zusters
Ik wil u daar zover doen dichten
Liefde heeft mijn zielenhart geraakt
Ende ik wil u als Bartholomeus Ragout
Door Liefde te laten raken

Met veel Liefde, in Liefde en voor de Liefde opgeschreven door: B Engeltje (Irmgard)
Dank je wel voor het mooie gedicht Bartholomeus!