Door Liefde geleefd, is door Liefde beleefd

Vanwege mijn ‘mediamiek zijn’ kan ik communiceren met zielen in de zielenwereld. Dat is zo geweldig! Thans is elke dag een lollige ziel, hofdichter uit de Renaissance tijd, bij me. Welke me altijd graag met zijn luit “mevrouw zal ik u een liedje doen zingen?” probeert op te vrolijken nu ik niet zo ‘goed in mijn aardse aanpassing’ zit. Hij heeft me al enkele prachtige stukken ‘ingefluisterd’ waarvoor ik dankbaar ben.

Door Liefde geleefd, is door Liefde beleefd

Als gij pijn hebt van liefdevolle zaken
Die op uwer zielsliefde in het verschiet
Vraagt gij zich dan weleens af
Of de Liefde uwer zelf staande houdt

Liefde, beste aanhoorders, is écht alles wat is
Door Liefde geleefd, door Liefde beleefd
Liefde houdt uwer zelf lichtvoetig
Opdat u dansend door het leven kunt gaan

Liefde doet uwer zelf trillen
Trillen van plezante zaken
Liefde brengt u in vervoering
Dat ieder klokkeke gaat luiden

Ach, wie kent nu geen Liefde?
Als cape om uwer zelf in te omhullen
Dat gij zich kan wentelen in dat warms
Opdat de zon voor uwer zelf gaat schijnen

Als schoonste zaak van de melkweg
Zie ik de Liefde zo graag tegemoet
Zodat de zuivere geleefde Liefde
Brengt uwer Licht in de onmetelijke duisternis

Liefde doet uwer zelf stralen
Uwer innerlijk vlammeke is ontstoken
En brandt in alle hevigheid
Want de Liefde moet schijnen

Als jouw Liefde denkt te moeten wachten op de schone Liefde
Gaat er mee in voort. Geduld is ene schone zaak
Doch gij weet het gaat om uwer hart ende ziel
Maar schone zaken hebben aardse tijd nodig

Bent toch niet zo ongeduldig, ‘o gij liefdevol kind
Gij bent gewend om altijd te hollen, een leven lang
Doch Liefde, schoon vrouwke, laat zich niet beteugelen
Liefde vindt immer zijn eigen paadje

Geeft uwer zelf over aan de Liefde
Ga mee met het meanderende laantje
Volg deze ingekaderde route
En u komt alras bij uwer eeuwige Liefde uit

Al doet Liefde uwer zelf de adem stokken
Naar lucht doen happen
En doet uwer ziel enorme pijn
Een diepe zielsliefde gaat immer geleefd worden

De hereniging van zuivere en pure zielen
Zien wij als een ‘zielenhuwelijk’
Beklonken in onze hof van Liefde
Gaat aanstonds gebeuren

Want, beste luitjes, Liefde is alles wat is
Beider zielen willen dit gaan leven
Voelen, ervaren, elkander gaan liefhebben
Want een Liefde zo puur en zuiver wil in de stof

Als gij ene zielsliefde herkent
Laat, ‘o schone mens, deze niet lopen
Want een diepe zielsliefde niet geleefd
Zal enorm veel pijn doen in het hart

Alles heeft tijd nodig. Altijd! Overal!
Doch die aardse tijd tikt verder
Zorg dat u zaken niet te lang blijft uitstellen
Want een gepijnigd hart en ziel doen wenen

Liefde is schoon, zeker! Allemachtig prachtig
Wie had dat gedacht? Lang op gewacht, nooit kunnen bedenken
Dit laat uwer zelf rillen van angst en onzekerheid
Doch dat is tweeledig. Aan uwer zijde en aan de Liefde zijn zijde

Hoogmoed komt ten val. Angst gaat alsook te onder
Uwer beangstigheid houdt uwer zelf tegen
Doch, lief medemens, u weet toch dat wij zielen aan gene zijde
Deze rillerigheid en bangigheid graag voor uwer zelf willen torsen?

Wij zielen vanuit de Liefde en de Licht sferen
Willen uwer zelf immer een helpende hand geven
Vraagt gij om mede te dragen als de Liefde uwer zelf doet tollen
En gij onze steun alras kan gebruiken

‘O uw pure ende zuivere Liefde
Is de plezantste Liefde die geleefd kan worden
Bent ‘o gij aardse broeder daar bewust van?
Dat uwer zuster uwer zelf aanstonds in haar armen zal nemen?

Want, lieve mensen, Liefde is alles wat is
Altijd! Overal! Want een Liefde niet geleefd
Is een pijnlijke zaak voor het hart ende ziel
Dus neemt uwer tijd al klinkt het aardse klokkeke door

Want al beseft gij dat uwer zelf niets te willen heeft
Willen wij uwer zelf meegeven, via mij, Bartholomeus
Dat Liefde tijd nodig heeft om zich te zetten
En deze door uwer zelf van het universele firmament wordt geschonken

Uwer hart ende ziel weten alreeds de weg
Het pad van Liefde gaat belopen worden
Maar het mag vormen en voortkabbelen
Dat is wat wij pogen te verkondigen

Want zielsliefde als schoonste aardse zaak
Diep, zuiver, puur staat op de universele planning
Laat los. Laat los en leef die prachtige Liefde
En komt eerst tot berusting en bezinning

Wij gunnen uwer zelf deze Liefdes delicatesse
Want Liefde is immers te versmaden
Al kost het nog aardse tijd
Deze waarachtige Liefde zal immer op uwer zelf doen wachten

Want Liefde is alles wat is
Jazeker! Zo’n schoon stukske liefdeswerk
Dient immer in zijn voegen geleefd te worden
In liefde. Voor de Liefde. Vanuit Liefde

Door Bartholomeus Ragout

In Liefde, met Liefde en voor de Liefde opgeschreven door, B Engeltje (Irmgard)