De transformatie naar de vierde dimensie (Boodschap 8 december 2017) – Inspirerend Leven

Op naar de vierde dimensie! – Boodschap 8 december 2017

Zielenbroeders:

Tune maar even goed in, lieve kind. Geen hap snap.
Ik: Héb ik hem?
Zielenbroeders: Ja, je hebt hem. Mooi! Wat we willen zeggen, is het volgende.
Houd de tune vast! Je hebt nog tijd genoeg. Prima. Laten we van start gaan. Waar waren we? Wat we je willen zeggen, is het volgende. Gedane zaken nemen geen keer. Alles had je nodig om tot op dit punt te komen. Dat wéét je. Maar al te goed. Alles wat je mee hebt moeten maken zijn levenslessen geweest. Jullie, mensen, krijgen levenslessen. Van het universum. Met als enige doel jullie ziel, in het kader van Licht en Liefde, te laten evolueren. Niet meer niet minder. Dat weet je. Levenslessen zijn er, hoe moeilijk deze af en toe ook moge zijn, van enorm belang voor je persoonlijke zielsontwikkeling. Alle levenslessen, die je moet meemaken, ervaren en leven, liggen opgeslagen in jullie unieke plan van de ziel. De energetische blauwdruk van de ziel die je bij je geboorte hebt meegekregen. Hier ligt ook je persoonlijke zielsontwikkeling in vast. Je levensdoel. Your purpose of life. Dat is het allerbelangrijkste om te (gaan) leven!!! Jullie doel van het leven. Conform het plan van de ziel. De routekaart van jouw unieke, prachtige ziel. Dat jullie, jullie specifieke kwaliteiten, talenten en vaardigheden inzetten om een bijdrage te leveren aan het grotere geheel. Het universele geheel. Do what you love to do! Want zodra jullie doen waar je, jullie hart en ziel in kunnen leggen, doe je dat vanuit Liefde. Lééf je vanuit Liefde! Leven jullie vanuit Liefde! Liefde spreidt zichzelf voort als een druppel die op het wateroppervlak valt. Voordat je het weet, hebben alle druppels de universele vijver met Liefde gevuld. En dat is waar het heen gaat, lieve kinderen! Dat is waar wij, hoeders van de dimensie van Liefde en Licht, willen dat het heen gaat.

Er is een shift aan de gang. We zijn jullie voor aan het bereiden op de vierde dimensie. De vierde dimensie zullen jullie wellicht vragen? Is drie niet genoeg? Neen, zeggen wij dan, lieve kinderen! Drie dimensies is helaas niet genoeg. We zeggen heláás. Want zowel wij, als jullie weten, dat zodra je om je heen gaat kijken, dat er in jullie wereld heel wat zaken voor verbetering vatbaar zijn! Dat niet alles wat er geleefd wordt vanuit Liefde is en liefdevolle zaken betreft. Liefde verzustert en verbroedert! Dat is gewoon zo. Zodra iedereen de taal van de Liefde zou spreken, zouden al jullie aardse vijvers of deze nu Christen heten, Islamieten, Boeddhisten dan wel alle andere religies met Liefde gevuld zijn. Hetzelfde geldt voor alle bevolkingsgroepen van Tutsi’s tot koerden, van Aboriginals tot Masai. Als jullie allen dezelfde universele taal zouden spreken, de taal van de Liefde, vanuit jullie geopende harten recht vanuit jullie zielen, zouden jullie eensgezind zijn. Want jullie vibraties en resonanties trillen dan op dezelfde universele taal: the language of Love! Hoe mooi zou dat zijn, lieve kinderen, een wereld zonder agressie, haat en oorlogen? Maar een wereld vol, vijvers vol, met Liefde, vrede en compassie!!! Daar gaan onze energetische ‘zielenharten’ van trillen!!! Daar gaat het heen! Daar willen wij, hoeders van de dimensie van Liefde en Licht dat het heen gaat! We zijn alras bezig jullie voor te bereiden op deze transformatie. De opstart is in volle gang. Vele, vele lichtwerkers, zoals onderhavige, zijn actief om jullie over Liefde te vertellen, jullie liefdevolle stuk bij jezelf trachten te openen, jullie harten wijd open te zetten zodat jullie práchtige energetische zielen zich kunnen gaan leven. Zoals conform jullie blauwdrukken van de zielen bedoeld is te leven. Voor het groter geheel. Het universele plan. Het grote universele plan houdt in wat we net uitgelegd hebben. Dat jullie, en masse, jullie harten gaan openen, plannen van de ziel gaan leven hetgeen betekent dat jullie jullie dromen gaan najagen en jullie unieke talenten in gaan zetten voor het groter geheel. Met als doel de Liefde te verspreiden. Want Liefde verspreiden, daar gaat het thans om. Dat jullie vanuit Liefde voor jezelf, voor anderen voor het grotere goed tot een andere samenleving komen. Een samenleving, een mensheid, die eveneens gestoeld is op Licht en Liefde. Licht én Liefde als de twee pijlers van onze dimensie.
Jullie samenleving is thans gestoeld op zaken die veelal vanuit het ego komen. Die het ego, de ratio, jullie verstand, het intellect, voortduwt. Te weten persoonlijk gewin, macht, seks en materie. Moeten we nog even doorgaan? We hebben zo veel meer te zeggen. Maar we nemen aan dat jullie het wel begrijpen. Zo moeilijk is onze wens niet. Een transformatie van jullie mensheid naar de Liefde en Licht van onze dimensie. Opdat jullie dadelijk allemaal de taal van de Liefde gaan spreken! Als universele, mondiale taal. Recht vanuit jullie harten en zielen. Waarbij woorden overbodig zijn omdat jullie middels de intuïtie en telepathie onderling kunnen communiceren. Hoe allemáchtig práchtig zou dat zijn?

Zoals gezegd vele boodschappers van Liefde zijn actief. Op vele vlakken binnen jullie samenleving. Die jullie voeden met woorden, daden, compassie en vriendelijkheid. Vaak beseffen jullie dit niet eens! Dat hoeft ook niet als de woorden, daden en acties jullie maar, liefst en masse, blijven raken. Want dat is het ultieme. Dat zij zaaien zodat jullie kunnen gaan oogsten! Met bloemen van Liefde strooien zodat jullie ze kunnen pakken. En kunnen laten implementeren in jullie Zijn. Opdat jullie weer op jullie beurt de zaadjes van jullie liefdesbloemen kunnen gaan strooien. Zodat uiteindelijk alle wereldse vijvers gevuld zijn. Liefde is als een druppel op het wateroppervlak en verspreidt zich razendsnel op de frequentie energie van Liefde.

Laat je raken door onze lichtwerkers! Open jullie harten, lééf jullie zielen en wordt gelukkiger!!! Want een gelukkige ziel straalt. Een happy soul lééft op Liefde als voeding voor de ziel. Zie het als een ‘pay it forward systeem’; hoe meer jullie ziel uitgelijnd is met het Licht en de Liefde van onze dimensie hoe harder deze straalt. Des te harder jullie innerlijke Lichten ontbrand zijn en jullie innerlijke kinderen jubelen, juichen en tot leven komen. Dat jullie zielen sprankelen in de beddingen van jullie Zijn. Hoe práchtig is dat, lieve kinderen??? Allemáchtig práchtig toch!
Nogmaals láát jullie raken door de liefdesboodschappen van onze lichtwerkers, door de daden van onze lichtwerkers en door de acties van de mensen, aarde mensen, die dienstbaar zijn aan het Licht en de liefde van onze dimensie.

Lichtwerker word je niet zomaar! Even ter uitleg. Je taak als lichtwerker wordt je toebedeeld. Door de dimensie van Liefde en Licht. Het universum. Het is vaak een eenzame weg. Voordat een lichtwerker of lichtwerkster zijn of haar taak kan neerzetten, heeft het leven veel voor ze in petto gehad. Juist door de vele (moeilijke) levenservaringen kan een lichtwerker zich voorbereiden op zijn of haar taak. Als levenslessen. Waardevolle Licht en Liefde lessen geleerd op de aardeschool. Enkel en alleen maar om dienstbaar te zijn aan het Licht. Denk niet direct dat jij ook een Lichtwerker bent! Het is meer dan alleen een liefdevol hart en een pure en zuivere ziel in het licht van de dimensie van liefde en Licht te hebben. Lichtwerkers worden ‘geroepen’. Dus als jij niet geroepen bent of wordt, niet getreurd!!! Met jouw liefdevolle hart en ziel kan jij ook bijdragen aan de transformatie naar de vierde dimensie! Door in Liefde, met Liefde en voor de Liefde te leven.

Want, lieve kinderen, we blijven het herhalen: LIEFDE IS ALLES WAT IS!!!

Dat is wat we jullie wilden zeggen vandaag. Liefde is alles wat is!!!
Wij vragen jullie om hiernaar te leven. Zodat de Liefde vanuit jullie prachtige liefdevolle harten en zielen zich verder kan verspreiden. Zégt het voort! Wij danken jullie voor jullie aardse aandacht.

Leef de Liefde!!! Leef jullie harten!!! Leef jullie zielen!!!

Wij gaan nu in vrede en komen snel terug met nog een (liefdevolle) boodschap.
Irmgard, dank je voor het opschrijven.
Ik: Nee, dat schrijf ik niet op.
Zielenbroeders: Irmgárd!!! Dánk je voor het opschrijven!
Ik: Nee, dat schrijf ik niet op!
Zielenbroeders: Kind, wat ben je weer koppig! Dienstbaarheid is ook ‘luisteren’ naar wat jouw dimensie van Liefde en Licht je vráágt te doen. Net als je opdracht. Die probeer je weer af te schuiven of niet soms???
Ik: Néé, hoor dat lijkt maar zo! Die veeg ik onder de aardse tafel…
Zielenbroeders: Dát denken wij van niet, lieve kind. Écht niet. Recalcitrante aardse zuster… Wij komen er nog op terug. Wij gaan nu. In vrede. In liefde. Geniet van je (cursus)dag vandaag. Zie veel in je zielenbibliotheek op te slaan! Je weet waar het alras heen gaat. Waar jullie saampjes heen gaan. Samen met anderen. Wij zijn weg nu.
Ik: Okay!

In Liefde, met Liefde en voor de Liefde opgeschreven door B Engeltje (Irmgard)