Enen gelukkige ziel

Lieve mensen,

Vanwege mijn mediamieke aanleg kan ik communiceren met de zielenwereld en zij met mij.  Momenteel ga ik door een nogal turbulente periode in mijn leven heen. Ik heb namelijk besloten mijn eigen weg te gaan lopen. Het voor mij bestemde zielspaadje. The unique path of the soul. Hierin word ik bijgestaan door vele Lichtwezens. Dit voél ik en wéét ik.
Sinds enkele weken is er een ziel bij me die zichzelf aan mij voorstelt als Bartholomeus Ragout. Een hofdichter uit de renaissance tijd. Hij heeft me al verschillende gedichten ‘ingefluisterd’ welke ik op deze site gepubliceerd heb. Het is een lolbroek en vaak probeert hij me een beetje op te beuren. Met een grapje. Al voel ik hem minder sterk om me heen dan enkele weken geleden, niettemin kreeg ik wederom een prachtig gedicht door met als titel:

Hoe maakt gij uwer ziel gelukkig?
En dat is mooi want ik ben naarstig op zoek naar mijn gelukkige ziel en voeding voor the soul!  Happiness als hoogste doel. Hieronder het wonderschone gedicht van ‘mijn’ Bartho (ik heb zijn naam wat gemoderniseerd).

Liefs, B Engeltje (Irmgard)

Hoe maakt gij uwer ziel gelukkig?

Enen gelukkige ziel
Is een ziel zonder zorgen!
Eentje die straalt van geluk
Die trilt in zijn bedding
In de kamers van zijn gelukkige hart

Enen gelukkige ziel
Doet zichzelf leven!
Geheel en compleet
Zoals deze bij het ontspruiten bedoeld is
Met zijn levensboekje in de hand

Enen gelukkige ziel
Wil stralen, de kosmos tegemoet!
Zodat zijn schijnsel
Uwer zelf en anderen verblinden doet
Als bron van licht ende Liefde

Enen gelukkige ziel
Wil verder, zich ontplooien!
Krachtens het universele plan
Maakt uwer ziel gelukkig
Zodat deze zich kan laten groeien

Enen gelukkige ziel
Is het schoonste wat er is!
Geluk is toch niet te koop
Als uwer ziel schreit
Weet gij dat wel?

Enen gelukkige ziel
Doet zijn ‘droomkes’ leven!
Dat zeg ik maar even zo
U begrijpt wel wat ik bedoel
Opdat uwer ziel zielsgelukkig wordt

Enen gelukkige ziel
Vindt zelf de weg
Samen met zijn hart
Samen zijn ze een sterk span
Als het geluk hen doet toelachen

Enen gelukkige ziel
Zegt Bartholomeus Ragout
Doet uwer innerlijke ik
Juichen van geluk en
Jubelen van genot

Enen gelukkige ziel
Is alles wat gij nodig hebt!
In het leven. Het leven te doen leven
Want zonder levensgeluk
Is uwer sprankeltje, uwer Lichtje, gedoofd

Enen gelukkige ziel
Is een fantastisch iets!
Het doet uwer zelf leven tot in elke vezel
Zodat gij kunt stralen en schijnen
En gij het Lichtje bent voor velen

Enen gelukkige ziel
Heeft veel eten van den dis nodig
Als den dis gevuld is met Liefde
Want Liefde is alles wat is
Wat uwer ziel doet voeden

Enen gelukkige ziel
Voedt uwer hele Zijn!
Van uw kruin tot uw tenen
Het laat uwer zelf dansen van geluk
Zodat gij dansend uwer paadje kunt belopen

Enen gelukkige ziel
Is alles wat gij nodig heeft!
De ziel is het allerbelangrijkste
In uwer aardse leven. Een ziel niet geleefd
Is als een gedoofde vlam

Enen gelukkige ziel
Ach, mevrouwtje gij was niet gelukkig
Uwer ‘vlammeke’ was gedoofd
Uwer ziel was ongetroost
En ik, ik moest zowat huilen van verdriet

Enen gelukkige ziel
Uwer ziel is thans gelukkiger dan ooit!
Het duurt aards nog eventjes
Voordat deze zichzelf compleet kan leven
Omdat uwer ziel Liefde als dis nodig heeft

Enen gelukkige ziel zet zich neder
Met zijn universele taak
Zoals alreeds de bedoeling was
Opdat uwer ziel zich kan evolueren
Gezien in het Licht en de Liefde

Enen gelukkige ziel
Zit vol Liefde!
Zoals alras uwer ziel
Die doet zich ten volle leven
Nu Liefde zijn drijfveer is

Enen gelukkige ziel
Laat uwer zelf stralen en sprankelen!
Velen zullen in uwer schijnsel staan
Alsmede uwer eeuwige Liefde
Uwer diepe zielsliefde

Enen gelukkige ziel
Maakt anderen gelukkig!
Zal strooien met bloemen van Liefde
Opdat anderen ze kunnen pakken
En de Liefde tot zich kunnen laten komen

Enen gelukkige ziel
Is, lief kind, alles wat is!
Vervuld van Liefde
Het schoonste wat is
Die gij snel zult doen leven

Uwer Bartholomeus Ragout, uw zielendienaar.
Vervuld van zielenliefde voor gij, lief sterrenkind. Kind van Liefde en Licht

Ik: Wat mooi gezegd! Dank je wel, Bartho!
Bartho: Graag gedaan, schoon vrouwke. Tot aards snel.

In liefde, met Liefde en voor de Liefde opgeschreven door B Engeltje (Irmgard)