Lichtjesfeest!!!

Het universum strooit met Licht
Wij wensen dat al deze prachtige lichtjes
Jullie mogen bereiken alsmede
In jullie liefdevolle harten doen raken
Diep in jullie wezen, jullie Zijn
Zodat jullie eigen innerlijke Lichtjes
Gevoed zullen worden door
De sprankelende sterrenlichtjes
Die jullie de komende dagen ten deel zullen vallen

Laat je raken door de universele energie
Voel de Liefde en het Licht tot je komen
Wentel je in de Christelijke feestvreugde
Van het kind wat ruim 2000 jaar geleden
Geboren werd met een Goddelijke missie
De missie om het Licht en de Liefde te verspreiden
Als eerste werker in het Licht
Helaas was de tijd niet rijp
Voor de belichaming van Liefde en Licht

Het was wellicht te veel gevraagd
Dat slechts één enkel mens
Een transformatie naar de vierde dimensie
In gang zou zetten. We hebben het geprobeerd
We hebben van onze universele fouten geleerd
En thans pakken we het geheel anders aan!
Gebieden wij eerlijkheidshalve
Met onze energetische zielen te zeggen
We hebben ruim aardse tijd genomen om tot reflectie te komen

Thans zenden wij velen lichtwerkers
Naar de aarde om u allen te bewegen
Meer uit uw harten te gaan leven
Want het hart en de ziel, olalala
Dat zijn de bronnen voor de nieuwe dimensie
Zeggen wij nu in koor!
Wij zullen ons Christuslied gaan zingen
Het lied voor onze meester Jésus
Die zijn leven heeft moeten bekopen voor de mensheid

Jésus, de belichaming van het (nagenoeg)
Pure Licht en Liefde
Heeft de aanzet gegeven voor de transformatie
Weliswaar lang geleden qua aardse tijd gemeten
Maar gezien wij de eeuwigheid hebben
Is het universeel gezien een peulenschil
Als je begrijpt wat we bedoelen
Nu zenden we dus velen. Al generaties lang
Het worden er steeds meer die u trachten te overtuigen
Van de Christus energie. De energie van Liefde en Licht

Laat u de komende dagen leiden door de Lichtjes die op aarde vallen
Ter nagedachtenis van onze, aanbeden, meester Jésus
Hij heeft zijn leven destijds moeten geven
Teneinde u ervan te overtuigen
Dat Liefde en Licht de meest essentiële bouwstenen zijn
Van uw nieuw te vormen dimensie
De vierde dimensie van Liefde en Licht
Wij kunnen niet genoeg benadrukken
Dat uw harten geopend zouden mogen worden om uw ziel te kunnen leven!

Zodat u, als kind van Liefde en Licht, kunt gaan stralen
Sprankelen en kunt leven in de Liefde en het Licht
Zodat de happiness u ten deel zal vallen
Als voeding voor uw ziel naast de Liefde
Want Liefde, olalala, dát is alles wat is!!!
Wij verzoeken u vriendelijk de komende dagen
Meer in het Licht en Liefde te leven
Zodat de ware essentie van het Christusfeest
Tot u zal komen! Dat al deze prachtige lichtjes
Jullie mogen bereiken. Raken in jullie liefdevolle harten
Diep in jouw wezen, jouw Zijn

Zodat jouw eigen innerlijke Licht
Gevoed zal worden door de sprankelende sterrenlichtjes
Laat je raken door de universele energie
Voel de Liefde en het Licht tot je komen
Wentel je in de Christelijke feestvreugde
Van het kind wat ruim 2000 jaar geleden
Geboren werd met een Goddelijke missie
De missie om het Licht en de Liefde te verspreiden
Want dat is wat wij wensen
Uw broeders vanuit de dimensie van Liefde en Licht
Gegroet zij u allen, lieve kinderen van Liefde en Licht!

In Liefde, met Liefde en voor de Liefde opgeschreven door B Engeltje (Irmgard)