A staircase to Love / Een trap naar Liefde – Inspirerend Leven

Een trap naar Liefde

Love is as a staircase to Love (they told me)
Tell me please how I can walk
Properly on this staircase
Without falling down from the steps
Nobody told me so far how to Love
How anyway to walk on this steep staircase
I sure know Love is all there is
But in what way can I Love
Without falling? Regret the steps I miss
Or the steps I didn’t take at all?

Love itself never hurts
It doesn’t but falling from the steep
Love steps I have to make
There is always a slight chance
Of going downstairs
Without even thinking
May be it could hurt when I fall hard enough
But they told me I don’t
Because they said to me
“We are all here to comfort you
And be near you when you really miss steps”
But does this really comfort me?

I am uncertain about Love
What is Love by the way?
I speak about compassion, kindness and caring
Sure, that is Love indeed
However what means Love personally, for myself?
You could ask yourself
Is my current relationship true Love?
Does it give me wings and passion (I need)?
Do I feel at ease near my partner and at home?
Safe without any doubts?
Am I treated with respect and dignity?

This brought me to reflection
About Love in my own life
I have it all: safety, feeling comfortable, respect
Dignity and all that nice things more
But I came to the conclusion that
Love never gave me wings
It never let me fly away to reach the sky
I was never passionate living Love itself
And I know one thing for sure
I figured it out yet
It was all because I missed one great detail

The part what I missed was
I was not living by my heart
How could I ever have thought that
I was able to fly and have wings anyway?
True Love is loving with the heart
With your whole inner being, soul
And your loving, great heart!
You could ask yourself I am secure & safe now
I am not alone but does your partner
Give you wings so that you could fly
To fly to great heights?
To live a passionate life? Lived by the heart?

Living by the heart
What your soul does cheer from joy
Happiness and a deep fulfilling Love
That is what real Love is about!!!
Living by the heart and lived by the heart!
Lived by the heart and loved by the heart!
Never forget that real Love gives you wings!
As the moment is there you feel
Feel by the heart
Is this the Love of your life?

Love, B Engeltje (Irmgard)


EEN TRAP NAAR LIEFDE

Liefde is als een trap om lief te hebben (vertelden ze me)
Vertel me alsjeblieft hoe ik
Naar behoren op deze trap kan lopen
Zonder van de treden naar beneden te vallen
Niemand heeft me tot nu toe verteld hoe lief te hebben
Hoe dan ook om over deze steile trap te lopen
Ik weet zeker dat Liefde alles is wat er is
Maar op welke manier kan ik liefhebben
Zonder te vallen? De stappen die ik mis ten spijt
Of de stappen die ik helemaal niet nam?

Liefde zelf doet nooit pijn
Dat doet het niet maar
Door de steile liefdesstappen die ik moet maken
Is er is altijd een kleine kans
Om naar beneden te vallen
Van naar beneden gaan
Zonder zelfs maar na te denken
Misschien kan het als ik hard genoeg val, pijn doen
Maar ze vertelden me dat ik dat niet deed
Omdat ze tegen me zeiden
“We zijn er allemaal om je te troosten
En zijn bij je wanneer je echt stappen mist “
Maar troost mij dit echt?

Ik ben onzeker over liefde
Wat is trouwens liefde?
Ik spreek over mededogen, vriendelijkheid en zorgzaamheid
Natuurlijk, dat is inderdaad Liefde
Maar wat betekent Liefde persoonlijk, voor mezelf?
Zou je jezelf kunnen afvragen
Is mijn huidige relatie ware liefde?
Geeft het me vleugels en passie (die ik nodig heb)?
Voel ik me op mijn gemak bij mijn partner en thuis?
Veilig zonder enige twijfel?
Word ik met respect en waardigheid behandeld?

Dit bracht me tot nadenken
Over Liefde in mijn eigen leven
Ik heb het allemaal: veiligheid, comfortabel voelen, respect
Waardigheid en al die aardige dingen meer
Maar ik kwam tot de conclusie dat
Liefde me nooit vleugels heeft gegeven
Het laat me nooit wegvliegen om de hemel te bereiken
Ik was nooit gepassioneerd om de Liefde zelf te leven
En ik weet één ding zeker
Ik heb het al ontdekt
Het was allemaal omdat ik een groot detail miste

Het deel dat ik miste was
Ik leefde niet vanuit mijn hart!
Hoe had ik dat ooit kunnen denken
Ik was toch in staat om te vliegen en vleugels te hebben?
Ware Liefde houdt van het hart
Met je hele innerlijke wezen, ziel
En je liefhebbende, grote hart!
Je zou je af kunnen vragen of ik zeker en veilig ben
Ik ben niet alleen, maar geeft jouw partner
Je vleugels zodat je zou kunnen vliegen
Om te vliegen naar grote hoogten?
En een gepassioneerd leven leiden? Geleefd door het hart?

Leven vanuit het hart
Wat je ziel doet juichen van vreugde
Geluk en een diepe vervullende Liefde
Dat is waar echte Liefde over gaat!!!
Leven vanuit het hart en geleefd vanuit het hart!
Geleefd door het hart en geliefd door het hart!
Vergeet nooit dat echte Liefde je vleugels geeft!
Als het moment daar is, voel je
Voel door het hart
Is dit de liefde van je leven?

Liefde, B Engeltje (Irmgard)