Dance on your own star! / Dans op je eigen ster!

Good day!!!

TELL me…
What is YOUR dream???
Do you live it already?
DO YOU…??? You DO???
Well my congratulations!!!
You hit your own soul jackpot!!!

I sure know you’re happy
Happier than ever before!
As happiness is inherent to living your purpose!!!
Yes, the route your soul wants you to walk
Along your temporarily earthly life
Well, isn’t that great? You’ve won the lottery!

Did I won the lottery you might ask?
YES, YOU DID!!!
You followed your intuition
You shopped inside your inner being
Chose to pick a ticket. A ticket to happiness and Love
The ticket to live your heart and soul

And guess what, when you chose this route
You will always be a winner!!!
You hit the fan, the fan of your soul!
As your inner being is activated
To live for you. You are the winner of your being!

Be a winner, be a star, be sparkled!!!
Dance on your own star!
The star of your precious life on earth
Send the sparkles out and live
Live!!! As you have never been lived before!

Be my guest! I dare you to take your own fate
By the hands. To make you the winner
To make you the star of your inner being
Of your life! That you are the crowned
‘Bedazzled’ you of your own life!

Yes, we say YOU can!!!
Don’t be insecure! Take your own fate
Your own destiny, your own life in the hands
Win that soul lottery! Be you and grab your ticket
Your ticket to Love, happiness and joyfulness!!

Secure yourself of living your talents
Contribute with great Love
In the Love, with Love and for the Love
To the greater good!!! With your gifts and Love
Make others aware of their ticket to win the lottery too!

Be the master and commander
Of your own life. Choose Love! Choose happiness!!!
Choose Love! Choose Love! Choose!!!
Secure that ticket. Now! Be a winner
And live that heart! Live that soul!

Written down In Love, with Love and for the Love by B Engeltje (Irmgard)


Goedendag!!!

Vertel het me…
Wat is je droom???
Leef je het al?
DOE JE…??? Je doet???
Nou mijn felicitaties!!!
Je greep je eigen soul jackpot!!!

Ik weet zeker dat je gelukkig bent
Gelukkiger dan ooit tevoren!
Zoals geluk inherent is aan het leven van je doel!!!
Ja, de route die je ziel wil dat je loopt
Tijdens je tijdelijke aardse leven
Nou, is dat niet geweldig? Je hebt de loterij gewonnen!

Heb ik de loterij gewonnen, zou je kunnen vragen?
JA, DAT DEED JE!!!
Je volgde je intuïtie
Je ‘winkelde’ in je innerlijke wezen
Koos een ticket. Een ticket naar geluk en liefde
Het kaartje om je hart en ziel te leven

En raad eens, wanneer je deze route kiest
Zal je altijd een winnaar zijn !!!
Je raakt de fan, de fan van je ziel!
Als je innerlijke wezen is geactiveerd
Om voor jou te leven. Jij bent de winnaar van je wezen!

Wees een winnaar, wees een ster, wees sprankelend!!!
Dans op je eigen ster!
De ster van je kostbare leven op aarde
Verspreid de glitters en leef
Leef!!! Zoals je nog nooit eerder geleefd hebt!

Ga je gang! Ik daag je uit om je eigen lot
In de hand te nemen. Om jou de winnaar te maken
Om jou de ster van je innerlijke wezen te maken
Van jouw leven! Dat jij de gekroonde
Dolblije jou bent van je eigen leven!

Ja, we zeggen dat JIJ het kan!!!
Wees niet onzeker! Neem je eigen lot
Je eigen lot, je eigen leven in de handen
Win die soul-loterij! Wees jij en pak je kaartje
Jouw ticket voor Liefde, geluk en vreugde !!

Verzeker jezelf ervan je talenten te leven
Draag met grote Liefde bij
In de Liefde, met Liefde en voor de Liefde
Voor het grotere geheel!!! Met je gaven en Liefde
Maak anderen bewust van hun ticket om ook de loterij te winnen!

Wees de meester en de ‘commandant’
Van je eigen leven. Kies Liefde! Kies geluk!!!
Kies Liefde! Kies Liefde! Kies!!!
Verzeker dat ticket. Nu! Wees een winnaar
En leef dat hart! Leef die ziel!

Geschreven in Liefde, met Liefde en voor de Liefde door B Engeltje (Irmgard)