Uitleg dimensie van Liefde en Licht – Boodschap 6 januari 2018 TIP!!!

Broeders van Liefde:

Tune maar even in, lieve kind dan gaan we beginnen. Kom laten we van start gaan. Mooie boodschap gisteren, hè? Dat vond je zeker. Zulke boodschappen gaan er meer komen over allerlei onderwerpen kunnen we je zeggen. We hebben jullie, aardse broeders en zusters, veel te vertellen. De tijd is daar om veel uitleg over onze dimensie van Liefde en licht te geven. Weet dat wel, lieve kind. De tijd is rijp nu we in de transformatie naar de vierde dimensie zitten. We willen harten gaan raken, dat jullie in grote getale, met als uiteindelijke doel allemaal(!!!), jullie harten doch vooral zielen gaan leven. Maar dat moge inmiddels wel duidelijk zijn, gebieden wij, vanuit de dimensie te zeggen. Maar we willen wel dat er meer duidelijkheid meer transparantie over onze dimensie komt te bestaan zodat jullie onze dimensie nimmer zullen vrezen. Wij zijn immers de meest liefdevolle dimensie die er is, de dimensie van Liefde en Licht, waarin ons grootste streven, ons hoogste universele goed, doelstelling is alle stoffelijke en onstoffelijke zielen uiteindelijk één te laten zijn met het allerhoogste te behalen momentum het één zijn met het pure Licht en de pure Liefde! Dat stuk voor stuk jullie zielen doch ook onze zielen in de zielenwereld, zijnde de dimensie van Liefde en Licht, de verlichting tegemoet kunnen zien. Hoe mooi is dat, lieve kind??? Één zijn met het pure Licht en Liefde. U zegt, klinkt zeer aantrekkelijk maar u kunt er zich geen voorstelling van maken. Precies en dat is nu ook exact het doel waarom we steeds meer gaan presenteren, waarom we steeds meer uitleg gaan geven! Want als u het als niet snapt, als liefdevolle nagenoeg pure Licht en Liefde ziel, als werkster in het Licht, hoe zit het dan met de andere zielen in jullie aardse dimensie? Hoe is het daarmee gesteld? En daarom, lieve kind, het was fijn dat je het benoemde, zijn we steeds meer geneigd, via verschillende bronnen en kanalen, uitleg te geven over onze diepgaande liefdevolle dimensie. Zodat het, naast duidelijkheid en inzicht, ook een bepaalde mate van transparantie geeft. Wat wellicht angst of vrees voor onze dimensie wegneemt. Want, lieve kinderen, u hoeft nimmer uw liefdevolle dimensie -die naast en rondom u heen ‘leeft’- te vrezen! Wij komen altijd uit Liefde, in Liefde en voor de Liefde. Altijd!!! Mocht u ooit andere ervaringen hebben dan kunnen wij verzekeren dat hetgeen u gezien heeft of meegemaakt heeft niet afkomstig is vanuit onze dimensie van Liefde en Licht! Wij opteren vanuit het Licht en de Liefde!!! En olalala, Liefde daar weten wij alles van. Onze energetische, onstoffelijke zielen zijn doordrenkt met Liefde!!!

Nee, wij broeders van Liefde zijn nochtans niet verlicht, anders konden wij onze taak als hoeders en toezichthouders op zielsplannen en zielencontracten niet naar behoren uitvoeren. Neerzetten. Wij hebben het al vaker gezegd maar onze meester Jésus heeft echt geleefd! Ruim 2000 aardse jaren geleden. Hij was zo uitgelijnd met onze dimensie dat hij in twee werelden kon existeren. Echter in beide werelden paste hij niet geheel in. Hij leefde tussenin als het ware. In het tussenland, het nirwana. Hij was zo puur van Licht en Liefde dat hij als ziel gezonden is de wereld voor te bereiden op de vierde dimensie. Zoals gezegd was destijds de tijd niet rijp. Hoe is het is afgelopen, weten jullie ongetwijfeld allemaal. Een aantal van zijn discipelen heeft, na ons heengaan, een taak toegewezen gekregen om hem bij te staan in de dimensie van Liefde en Licht. Wij, trouwe volgelingen, noemen hem meester maar dat is meer uit de tijd dat wij hem ook echt volgden, in de stof. Was hij destijds een gewoon mens van vlees en bloed en was hij één met iedereen, thans is hij ook één met alle zielen. Omdat in onze dimensie, de (onstoffelijke) zielenwereld geen hiërarchie heerst! Alle zielen zijn in wezen gelijk. We hebben hier geen hemel zoals jullie voorgespiegeld wordt door jullie geloven. We hebben hier enkel gradaties in hoeverre jullie ziel één is, uitgelijnd is met het Liefde en Licht van onze dimensie. Hoe mooi is dat, alle zielen zijn gelijk. Het verschil zit hem daarin hoe meer Liefde en licht je energetische ziel bezit, des te hoger je op onze zielenladder komt. De ladder van complete eenwording met het Liefde en Licht van onze dimensie. Heb je de hoogste trede behaald dan is jouw ziel dusdanig doordrenkt van Liefde en Licht, dat deze compleet één is met het pure Licht en Liefde van onze dimensie. Met de bron van onze zielenwereld. En dan, lieve kinderen, spreken we pas van verlichting! Niet meer, niet minder. We willen dit toch nog even gezegd hebben want bepaalde religies hebben het helemaal uit de context gehaald. Hetgeen niet correct is. Er is nogal wat geschreven wat door de tijd heen niet meer waarheidsgetrouw is. En dat is moeilijk te achterhalen. Omdat bepaalde geschiedkundige stukken wel compleet juist zijn en op waarheid en zuiverheid leunen doch we gebieden te zeggen dat bepaalde geschiedkundige geloofszaken niet juist meer verwoord zijn. Als we eerlijk onszelf mogen uitdrukken kunnen we zeggen dat er nogal wat ongeloofwaardige ‘koekenbakkers’ hun bijdrage hier aan geleverd hebben! Het spijt ons dat we ons zo uitdrukken maar we kregen het niet anders verwoord. Lieve kind, tune even dieper in of we het wel goed verwoord hebben en dat je vertaling zuiver is in deze. Dat is voor ons essentieel. En voor jou ook weten we. Het is beter lieve kind dat je er ‘ondeskundigen’ van maakt. Dan is de essentie over deze topic beter verwoord. Goed zo lieve kind, je volgt, zoals altijd, gebieden wij te zeggen. Een volgbare ziel ontmoet, krijgt kansen en synchroniciteiten op, in uw geval, haar pad. Het pad van de ziel. Bent u klaar om te ontvangen? Altíjd zegt u, vooral als mega leuke cadeautjes zijn! U hebt wel iets in gedachten hetgeen uw voorkeur heeft! Dan gebiedt uw dimensie van Liefde en Licht te zeggen dat ons idee en uw idee beide conform plan zijn. In lijn van uw zielsplan ligt. Dat stemt u aards blij.
Goed maar dat terzijde! Even to the point, broeders.

Wat we willen zeggen is dat een uitgelijnde (Engeltje: met het pure Licht en Liefde, een verlichte ziel) ziel in onze dimensie klaar is. Uit geëvolueerd. De energetische zielenreis is tot een eind gekomen. Zielen die verlicht zijn, gaan in onze dimensie naar de ‘zielenhemel’ alwaar ze energetisch gezien van hun zielenreis kunnen bijkomen en van hun ‘oude dag kunnen genieten’. Zo zijn er verschillende te doorlopen stadia in de zielenwereld.
We hebben een ‘zielenbron’ alwaar de zielen energetisch tot stand gebracht worden. Het gaat ons te ver daar nu diep op in te gaan. We zullen het nu globaal te trachten uit te leggen. Vanuit deze bron gaan de zielen naar een soort ruimte, wand alwaar de zielen verblijven tot ze energetisch in staat zijn zich voort te bewegen op de frequenties van Liefde en Licht binnen de zielenwereld. Zie het als een soort ruimte, een grote wand alwaar de zielen zonder power liggen te wachten tot het hun beurt is om empowered te worden, van energie voorzien te worden. Vanuit deze ‘kraamkamer’ gaan de zielen, waaraan voldoende energie is toegekend, naar de zielencrèche. Daar worden ze van energie voorzien en worden ze ‘bezig gehouden’. Allemaal weer door andere zielen waaraan een taak is toegewezen en het hun taak is om de jonge zielen verder te laten evolueren voordat ze naar de zielenschool kunnen. In het tussen tijd is er altijd de zielen ‘playground’. Waar zielen zich energetisch kunnen ‘vermaken’ om het zo maar even aards te noemen. We willen even zeggen dat alles vertaald is naar aardse begrijpelijke bewoordingen en visualisaties. In onze dimensie ziet het er wellicht anders uit maar er zijn vaak geen woorden voor en moeten we er de meest toepasselijke aardse vertaling aan proberen te geven. En hoe zuiver het mogelijk is het wordt ook weer door onze lichtwerkster vertaald. We trachten de juiste bewoordingen, benamingen en voorstelling te geven. Van hoe het hier in feite is. Niet meer, niet minder.
Goed, de zielenschool. Omdat de jonge zielen totaal geen benul hebben van taak, evolutie, in de stof gezet worden, zielsplannen sturen we de jonge zielen naar ‘school’. Hier leren ze wat hen te wachten staat. Soms kan het zijn dat we een oudere ziel eveneens naar de zielenschool zenden om in de zielenbibliotheek van de zielenschool informatie op te doen. Zodat deze in het zielengeheugen komt vast te liggen. Dat is net zo handig. Velen aardse zielen, veelal met een taak die is toebedeeld vanuit de dimensie van Liefde en Licht zijnde werkers in het Licht die dienstbaar zijn aan onze dimensie, bezoeken tijdens hun slaap de zielenbibliotheek om hun kennis te vergoten en hun hun zielengeheugen inzake aardse- en zielenzaken op te frissen. Hoe mooi is dat, lieve kind? Heel mooi, zegt u. U weet waar we het over hebben, nietwaar, lieve kind? Zeker zegt u.

Tot slot hebben we, noem het maar een ‘zielenkerkhof’. De laatste ‘rustplaats’ voor zielen die geen enkele energetische resonantie- en trillingsenergie meer bezitten. Dat is heel spijtig maar die hebben de onderste trede van de zielenladder niet meer behaald.
We hebben uitgelegd dat hoe meer je ziel uitgelijnd is met het pure Licht en Liefde van onze dimensie des te hoger je op de zielenladder, na het stoffelijk heengaan, instroomt.
Zodra jij als ziel met je stoffelijke ziel je taak niet leeft in Liefde en Licht doch juist niet in Liefde en Licht leeft maar in de donkerte dan ga je niet een trede op de zielenladder omhoog, maar omlaag! Als jij een ziel hebt die pertinent niet in de Liefde en Licht wilt leven dan, hoe vervelend en naar we dit ook vinden, dan ga je downstairs in plaats van upstairs op de ‘stairway to heaven’. De zielenladder van onze dimensie. Maar daar praten we liever, als broeders van Liefde én Licht, niet over. Wij strooien met Liefde, wij resoneren op Liefde en in de Liefde en verspreiden de Liefde met onze liefdespijlen en vonken. Want Liefde is, alles wat is!!! Dat is wat wij neer willen zetten. Wat wij uitstralen (aards gezien) en willen doen leven.

Wij hebben uitleg heel summier gehouden. Het gaat ons thans te ver om daar dieper op in het gaan. Dat komt. Dat staat op de universele planning. Van onze lichtwerkster. Daar mag het heen. Dat via haar onze woorden u allen mogen gaan bereiken. Opdat ze u gaan raken en wellicht uw vrees dan wel angst voor onze liefdevolle dimensie mogen doen wegnemen. Zodat we met zijn allen klaar zijn voor de (transformatie) naar de vierde dimensie!!! Práchtig toch! Daar mag het heen! We zijn daar volop mee bezig. En wij niet alleen. Vele lichtwerkers zijn actief om u allen uw harten te laten openen, doen leven en uw ziel te laten zijn, leven en het zielenpotentieel ten volle te laten benutten. Hoe mooi is dat, lieve kind? Allemachtig aards prachtig, zégt u. Hier gaat uw zieltje van trillen want u heeft inmiddels wel mogen ervaren hoe mooi de aanloop tot uw zielspad mag zijn. Afgezien van enige zaken, wilt u met klem zeggen. Goed, lieve kind, we weten waar je op doelt. Dat was nodig om de stukken van je ziel te kunnen gaan leven. Daar gaan we nu niet verder op in.
We gaan afronden. Het is wederom aards laat. Meer structuur dadelijk, lieve kind! Een planning aanhouden! Daar mag het heen. Als de chaos om je heen geluwd is. Maar dat weet je. We gaan nu in vrede. We komen snel met nog een boodschap. Gegroet, zuster van Liefde. Adios, soul men!

Opgeschreven in Liefde, met Liefde en voor de Liefde door B Engeltje (Irmgard)