De gedachten van de ziel

Jouw onstuimige ziel wil léven
Een ziel jarenlang in de kiem gesmoord
Een bloem die niet kon en mocht ontluiken
Wat geenszins universeel de bedoeling is geweest
Doch eer jouw bloem kon openen
Mochten er stukken geleefd worden
Om de ziel van levensvoeding en ervaringen te voorzien
Dat was nodig om je innerlijke bloem te kunnen gaan leven
Het neer te gaan zetten in Liefde en Licht

In Liefde voor je ziel heb je zowat alle uithoeken gezien
Van tolerantie, kunde, acceptatie, Liefde, incasseren
Ach, kind het is je beslist niet makkelijk gemaakt
Het doet je aanpassing wenen, wenen van tranen
Die je nimmer hebt en willen kunnen laten vloeien
Omdat het leven je dusdanig opslokte dat je geen ruimte kreeg
Om alles wat in jou zat te kunnen doen leven
De gedachten van jouw ziel konden zich niet ontpoppen
Nu je hele Zijn in beslag genomen werd
Door jouw aardse beslommeringen

Je ziel lag als een ‘onontkiemd’ zaadje in je wezen
Een knop die zich niet kon doen ‘ontbloeien’
De sprankel van je ziel was decennialang verdwenen
Waarheen je ook ging je wezen was leeg en vol pijn
Je kon jezelf niet leven en je ziel al helemaal niet
De innerlijke pijn was groot en werd afgekocht met materiële zaken
Dat was geen voeding voor je ziel kunnen wij zeggen
En dat weet jij thans ook
Ware voeding is gelegen in Liefde voor je ziel
Je ziel doen leven zoals het oorspronkelijk bedoeld is

Doordat je ziel zich jarenlang genegeerd voelde
Is thans de drang zich te doen leven uitermate groot
Deze expansiedrift is onontkoombaar
Hetgeen je ook tot in diep van je innerlijke wezen voelt
Jouw ziel wil zich neer zetten, jouw specifieke talenten doen leven
De Liefde, de passie voor het leven in elke vezel van je Zijn voelen
Want niet alleen jij bent schraal geweest
Mede je ziel heeft in schraalheid geleefd en ontbeerde voeding
Voeding om het bloemenzaadje in jouw karige Zijn te doen ontkiemen
Om jouw innerlijke bloem tot in volle bloemenpracht te laten schitteren

Als je ziel kon denken dan zou deze thans tegen je zeggen
Zie mijn bloem tot bloei te brengen en de pracht te laten schijnen
Zie het Licht vast te houden om jouw bloem te laten bloeien
Zodat deze zaden kan genereren. Zaden van Liefde
Want jouw bloem wil zaden van Liefde vormen
Opdat deze gespreid mogen gaan worden
Je bloem dien je te wateren, van voeding te voorzien
Ware voeding is Liefde. Liefde zo diep gevoeld en beleefd
Dat jouw bloem tot in de hoogste regionen wil schitteren
Het universum tegemoet en zoveel mogelijk zaden kan vormen

Jouw ziel zou zeggen, voel nu eens goed wat je wilt
Wat wil je leven? Wat wil je neerzetten?
Welke Liefde wakkert de passie in jouw ziel aan?
Wat, wie en welke Liefde doet jouw ziel ontvlammen?
Opdat je zowat gedoofde sprankel eeuwig brandend blijft?
Luister naar je ziel! Wat zegt de stem van jouw ziel?
Luister naar de gedachten van je ziel! Die weet de weg!
Luister je wel goed, lieve kind? Voel je wel goed?
Je kan niet eeuwig je gevoel en gevoelens blijven negeren!!!
Uiteindelijk wéét je dat gevoel bij Liefde en het leven hoort
Voor wie en voor wat verstop je je eigenlijk?

Blijf je jezelf verstoppen? Je leven lang?
Waarom zou je zou hard zijn voor jezelf?
Je ziel wil zich doen leven! Je bloem wil gaan ontluiken!
Gaan bloeien en stralen met heel haar bloemenpracht
Wie ben jij om de gedachten van je ziel verder te negeren?
Je doet jezelf daar vreselijk tekort mee! En dat weet je!
Waar ben je bang voor? Wat vrees je, lieve kind?
Liefde is mooi! Liefde is alles! Liefs is allesomvattend!
En voor jou, lieve kind, is Liefde zo voedend
Want jij hebt veel voeding voor je ziel nodig
Om je ziel te doen leven, jezelf neer te zetten en te zaaien

Zaaien met bloemen van Liefde, zeeën vol met bloemen van Liefde
Ladingen vol met bloemen om te verspreiden
Dat is onze universele wens. Dat jij jouw ziel lééft
De Liefde lééft en jouw ziel neerzet in zijn taak van Liefde
Want Liefde is alles wat is. Altijd en overal!
Zeker voor jou want je bent een kind van Liefde en Licht
Wat anderen zal bewegen vanuit Liefde en Licht te leven
Volg je ziel! Volg de Liefde! Volg de gedachten van je ziel!
Die wéten waar je pad heen leidt! Voel maar goed, lieve kind
Je kan je gevoel niet blijven negeren, wegstoppen of overrulen
Wat de bedoeling is, is de bedoeling! Dat weet je!

Leef, leef, lééf kind!!! Je hebt veel te lang niet geleefd
Je ziel niet geleefd. De diepe, diepe Liefde niet doen leven
Je bloem niet laten ontluiken en groeien
Het Licht in jezelf niet kunnen laten ontvlammen
De sprankel des levens totaal hebben gemist
Maar dat is voorbij! Luister, luíster naar de ziel!!!
Volg de gedachten van de ziel, die wéét
Wéét de weg, weet waarheen je gaat en naar wie
Voel, voel en voel! Luister en voel goed
Dat is je waarheid. Altijd! Voel je ziel en lééf deze!

Opgeschreven in Liefde, met Liefde en voor de Liefde door B Engeltje (Irmgard)