Angel Love / Engel Liefde – Inspirerend Leven

Engelen van Liefde

Angel Love

There is a hole in your heart
You feel empty and hollow
The process was to fast and to harsh
But, dear child, we can say you that
Even for the time being
Maybe it was full of pain
You had to cope with it
And far more you could deal with it!

There is nothing, sweet child of Light
That you can’t cope
You’re so powerful and full of strength
Everything life did throw at you
You could handle! As we knew
Everything you had to face
Everything you had to deal with
You could! As the powerful human being you’re!

We have to say this to you
We the angels of Light and Love
You know why your brothers of Love
Aren’t here now to speak with you
Because today, your earthly day, you had to suffer!
Not only you as we have to say!
It was a day to forget, soon and rapidly
Most of it was not about Love and about Light

Therefore your frequency is not high enough
And there we are, your angels of Light and Love
We are here to tell you that you are a fierce
Child of Light and Love! You stand like a rock
You took your responsibility and gave your Love
Spread the Love. As always we want to say
You almost lift everything and anybody up
With the positive lightning and Loving being as you are!!!

If others are not loving, if others don’t spread the Light
Be as loving as you are! Enlighten others
With your bright and shining Light!
Give your earthly angel wings
As a bright shining Light of Light and Love
To your sweet dear ones and comfort them
Surround them with your wings of Love!
As Love always there is all to give! You know that!

When you want to be comforted too
Ask our wings of Love to wrap around you
As you did today. When you needed them
We did gave you comfort but you cried so hard
You actually couldn’t feel us
As your frequency was far more lower
Than it used to be. That is a pity!
We, the universe, want you to be happy
And not full of sorrows and pain!

But you know all you have to suffer
All you have to deal with is to serve the other
To serve our universe. For the greater good!
You have been going through the major part
The most painful matters are lived, we might say
That is our message today. You will be happy soon!
As happiness is the nurture of the soul so as Love is
Be happy again, sweet child of Love!!!

Don’t forget to be happy! As happiness is the joy
The joyfulness of your new life. It almost starts!!!
It fulfills us with universal joy and happiness too
You are capable to live the life what is meant for you
Cheer up, sweet darling! Sweet child of Light and Love
Dedicated to Love and Light! To serve the Love and Light
As your inner Light, your sparkle will lighten up soon!
Sooner as you think! Much sooner as you might think!!!

We are here to comfort you and stay with you
Until you feel safe and strong again. Don’t hesitate, darling
We give you our wings. Do not think you’re alone!
As you often think when you’re sad, full of pain and crying!
We are there! To ease up your pain, to be there for you
Earthly child. Earth angel of Love and Light
We want you to be happy again so that your inner Light
Can be sparkled and lightened again

You know why! That you can enlighten and lighten others
With your bright shining Light of Love!
To make sure that others will stand in your Light radiance
Or just might have a glimpse of it!
Love is Love, even a glimpse is Love
Nothing more, nothing less we also intend to say
Love, sweet child of Light and Love, is all we need
Love is all you need, Love is what our dimension need
And Love is what your dimension need so much!!!

Therefore we are here to help you
To make sure you are soon back on your earthly feet!
To nourish you, to comfort you and give us our angel Love
As we, angels of Love, of the most loving dimension
Will always spread our Love! Always! It is our task to do so!!!
Let us in your heart! Don’t shut the entrance
Because you are hurt so badly, that you cried so loud
We all heard that! Be sure about that!
Not that you wanted us to hear that. No way!!!
You’re used to suffer in loneliness…

So dear child, sweet child working into the Light
And Love of our profound loving dimension
Let us comfort you! Now and then!
That you will be back on your feet soon
To continue with great passion and dedication
Your work into the Light and Love of our dimension!!!
That is our main task. Our main goal. As we say so
But also to give you more happiness
As happiness will fill the gap in your heart. So Love will!!!

Be comforted! Be Loved! Accept now our wings of Love. As arms of Love will come soon!!!

Love, your angels of Light and Love!

Written down in Love, with Love and for the Love! B Engeltje (Irmgard)


ENGEL LIEFDE

Er is een gat in je hart
Je voelt je leeg en hol
Het proces was te snel en te hard
Maar lieverd, dat kunnen we je wel zeggen
Zelfs voor het moment
Misschien was het vol pijn
Je moest ermee omgaan
En nog veel meer,  je kon er mee omgaan!

Er is niets, lief kind van Licht
Dat je niet aan kunt
Je bent zo krachtig en vol van sterkte
Alles wat het leven naar je heeft gegooid
Kon je mee omgaan! Zoals we wisten
Alles waar je mee te maken kreeg
Alles waar je mee te maken had
Kon je! Als het krachtige mens dat je bent!

We moeten dit tegen je zeggen
Wij de engelen van Licht en Liefde
Je weet waarom je broeders van liefde
Nu niet hier zijn om met je te praten
Want vandaag, jouw aardse dag, moest je lijden!
Niet alleen jij als we moeten zeggen!
Het was een dag om te vergeten, weldra en snel
Het meeste ging niet over Liefde en Licht

Daarom is de frequentie niet hoog genoeg
En daar zijn we dan, jouw engelen van Licht en Liefde
We zijn hier om je te vertellen dat je een fel
Kind van Licht en Liefde bent! Je staat als een steen
Je nam je verantwoordelijkheid en gaf je Liefde
Verspreid de liefde. Zoals altijd willen we zeggen
Je tilt bijna alles en iedereen op
Met de positieve bliksem en liefdevolle wezen zoals je bent !!!

Als anderen niet liefhebben, als anderen het Licht niet verspreiden
Wees zo lief als je bent! Verlicht anderen
Met je heldere en stralende Licht!
Geef je aardse engelenvleugels
Als een stralend Licht van Licht en Liefde
Aan je lieverds en troost ze
Omring ze met je vleugels van Liefde!
Als liefde is er altijd alles te geven! Dat weet je!

Wanneer je ook getroost wilt worden
Vraag onze vleugels van Liefde om je heen
Zoals je vandaag deed. Wanneer je ze nodig had
We hebben je troost gegeven maar je hebt zo gehuild
Je kon ons echt niet voelen
Omdat je frequentie veel lager was
Dan het tot nu toe was. Dat is jammer!
Wij, het universum, willen dat je gelukkig bent
En niet vol verdriet en pijn!

Maar je weet alles wat je moest lijden
Alles waarmee je te maken hebt, is om de ander te dienen
Om ons universum te dienen. Voor het grotere goed!
Je hebt het grootste deel doorgemaakt
De meest pijnlijke zaken zijn geleefd, zouden we kunnen zeggen
Dat is onze boodschap vandaag. Je zult snel gelukkig zijn!
Zoals geluk de koestering van de ziel is, zoals Liefde dat is
Wees weer gelukkig, lief kind van Liefde !!!

Vergeet niet om gelukkig te zijn! Zoals geluk de vreugde is
De vreugde van je nieuwe leven. Het begint bijna!!!
Het vervult ons ook met universeel vreugde en geluk
Je bent in staat om het leven te leven wat voor jou is bedoeld
Vrolijk je op, lieve schat! Lief kind van Licht en Liefde
Toegewijd aan Liefde en Licht! Om de Liefde en het Licht te dienen
Als je innerlijke Licht zal je glinstering snel oplichten!
Sneller als je denkt! Veel eerder als je zou denken !!!

We zijn hier om je te troosten en bij je te blijven
Totdat je je weer veilig en sterk voelt. Aarzel niet, lieverd
We geven je onze vleugels. Denk niet dat je alleen bent!
Zoals je vaak denkt als je verdrietig bent, vol pijn en huilen!
Wij zijn daar! Om je pijn te verzachten, om er voor je te zijn
Aardse kind. Aard engel van liefde en licht
We willen dat je weer gelukkig bent zodat je innerlijke Licht
Weer sprankelend en verlicht kan worden

Je weet waarom! Dat je anderen kunt verlichten en verhelderen
Met je stralende Licht van Liefde!
Om ervoor te zorgen dat anderen in je lichtstralen staan
Of misschien een glimp van het te hebben!
Liefde is Liefde, zelfs een glimp is Liefde
Niets meer, niets minder dat we ook van plan zijn te zeggen
Liefde, lief kind van Licht en Liefde, is alles wat we nodig hebben
Liefde is alles wat je nodig hebt, liefde is wat onze dimensie nodig heeft
En liefde is wat jouw dimensie zo hard nodig heeft !!!

Daarom zijn we er om je te helpen
Om ervoor te zorgen dat je snel weer op je aardse voeten bent!
Om je te voeden, je te troosten en ons onze engelenliefde te geven
Zoals wij, engelen van Liefde, van de meest liefdevolle dimensie
Altijd onze Liefde zullen verspreiden! Altijd! Het is onze taak om dit te doen!!!
Laat ons in je hart! Sluit de ingang niet
Omdat je zo gekwetst bent, dat je zo hard huilde
Dat hebben we allemaal gehoord! Wees daar zeker van!
Niet dat je wilde dat we dat hoorden. Echt niet!!!
Je bent gewend om te lijden in eenzaamheid te lijden…

Zo dierbaar kind, lief kind dat in het Licht werkt
En Liefde voor onze diepgaande liefdevolle dimensie
Laat ons je troosten! Nu en dan!
Dat je snel weer opstaat
Om met grote passie en toewijding verder te gaan
Je werk in het Licht en de Liefde van onze dimensie!!!
Dat is onze hoofdtaak. Ons belangrijkste doel. Zoals we al zeggen
Maar ook om je meer geluk te geven
Zoals geluk het gat in je hart zal vullen. Zoals Liefde zal!!!

Wees getroost! Wees geliefd! Accepteer nu onze vleugels van Liefde. Als armen van Liefde snel zullen komen!!!

Liefde, jouw engelen van Licht en Liefde!

Geschreven in liefde, met liefde en voor de liefde! B Engeltje (Irmgard)