Touched by Love / Geraakt door Liefde

Oh, Love…
When Love is meant for you
It will be there!
Always on the moment
That you at least expect it
Love cannot be forced
No way!!!
Love has to find you
Do not search for Love!
It will come to you
When it is time
Universally seen
Matched with your life
According to
The blueprint of your loving soul

When Love (finally) arrives
Let this Love enter your heart
To feed your soul
So that your soul will be able
To send out sparks of Love
Around you and
Towards the universe
Love is how Love is meant to be
You must not try to define Love
What suits your earthly adaption
Love has to match with your soul
Always! Never doubt that
All is divinely planned
As Love is our energetical motivator
Of our dimension of Light and Love

Let your being be touched by Love
Accept what the universe
Sends out to you
Encounter yourself to the process
That is all what our universe wants
That you let it happen
Just the way we planned it
And foreseen this
Go ahead in full acceptance
Live what universally is planned for you
You only have to open your heart
To let this deep, deep soul Love in
Follow step for step your path
Surrender in full awareness
And trust that everything
Will be worked out fine!!!

Written down in Love, for the Love, with Love by B Engeltje (Irmgard)


Oh, Liefde…
Wanneer Liefde voor jou bedoeld is
Zal het er zijn
Altijd op het moment
Dat je het op zijn minst verwacht
Liefde kan niet worden gedwongen
Echt niet!!!
Liefde moet je vinden
Zoek niet naar Liefde!
Het zal naar je toe komen
Als het tijd is
Universeel gezien
Gekoppeld aan jouw leven
Overeenkomstig
De blauwdruk van je liefhebbende ziel

Wanneer Liefde (eindelijk) arriveert
Laat deze Liefde je hart binnenkomen
Om je ziel te voeden
Zodat je ziel in staat zal zijn
Om vonken van Liefde te sturen
Om je heen en
In de richting van het universum
Liefde is hoe Liefde moet zijn
Je moet niet proberen Liefde te definiëren
Wat past bij je aardse aanpassing
Liefde moet matchen met je ziel!!!
Altijd! Twijfel daar nooit aan
Alles is goddelijk gepland
Zoals liefde onze energetische motivator is
Van onze dimensie van Licht en Liefde

Laat je door Liefde aangeraakt worden
Accepteer wat het universum
Naar je stuurt
Kom jezelf in het proces tegen
Dat is alles wat ons universum wil
Dat je het laat gebeuren
Precies zoals we het gepland hebben
En we dit voorzagen
Ga door in volledige acceptatie
Leef wat universeel voor je gepland is
Je hoeft alleen je hart te openen
Om deze diepe, diepe zielsliefde binnen te laten!
Volg de stap voor stap je pad
Geef je over in volledig bewustzijn
En vertrouw dat alles
Goed zal worden uitgewerkt!!!

Geschreven in Liefde, voor de Liefde, met Liefde door B Engeltje (Irmgard)