In gesprek met de andere dimensie – ParaAstro maart 2018

Thans in de maart uitgave van ParaAstro. Voor het volledige artikel, zie het maandblad!