Inner flower / Innerlijke bloem

INNER FLOWER

Every human being has it’s inner flower
The flower of the inner being, the soul
The greatest accomplishment in life
Is to let this beautiful flower
The flower of Love and Light
Blossom into the divine Love and Light

Every flower, the flower of the soul
Has to be nourished
Handled with great care
Because your precious inner awareness
Your flower of existence
Has to been taken care of

If you neglect your soul
You forget to cherish, nourish your inner being
You aren’t able to find the true essence
Of who you actually are
You don’t live your authentic being
The true you. The (purpose of the) soul

If you can’t live your soul, you aren’t able to blossom!
That you will radiate your Light and Love
According to the universal plan
The blueprint of your being
You will not be able to live the purpose of your life
To find the sparkle who is aligned up to your inner flower

It doesn’t mind if your inner flower is a rose
Or a desert flower. Never!
The only universal thing what matters is
That you live your soul conform
How it is universally meant to be
Therefore we say, just follow your path!

Find your uniqueness
Your strength, your self-confidence
By being you. How you are meant to be
In order to let your inner flower blossom
So that the seeds of this precious plant of yours
Will be spread into the Light and Love of our dimension

Love is all there is!
Love cannot be agreed, forced or pushed
Love will find you! Always!!! Let your flower of Love
Blossom too. Cherish Love. Live this profound Love
When it is meant to be, it is meant to be
You can feel that in your heart and earthly ‘bones’

Let Love nurture your inner flower
As feed for your hungry soul
To let the petals of your flower unfold
To grow into the most magnificent flower
Of your inner being. That is essential in life!!!
Love, cherish, nourish, grow and blossom!

Written down in Love, for the Love and with Love by B Engeltje (Irmgard)


INNERLIJKE BLOEM

Ieder mens heeft zijn innerlijke bloem
De bloem van het innerlijke wezen, de ziel
De grootste prestatie in het leven
Is om deze mooie bloem
De bloem van liefde en licht
Te laten bloeien in het goddelijke Liefde en Licht

Elke bloem, de bloem van de ziel
Moet worden gevoed
Met zorg behandeld
Omdat je kostbare innerlijke bewustzijn
Je bloem van het bestaan
Moet voor gezorgd worden

Als je je ziel verwaarloost
Je vergeet je innerlijke wezen te voeden, te koesteren
Je bent niet in staat om de ware essentie te vinden
Van wie je eigenlijk bent
Je leeft niet je authentieke wezen
De echte jij. Het (doel van de) ziel

Als je je ziel niet kunt leven, kun je niet bloeien!
Dat je je Licht en Liefde zult uitstralen
Volgens het universele plan
De blauwdruk van je wezen
Dan zal je niet in staat zijn om het doel van je leven te leven
Om de schittering te vinden die in lijn ligt met je innerlijke bloem

Het maakt niet uit of je innerlijke bloem een roos is
Of een woestijnbloem. Nooit!
Het enige universele wat telt is
Dat je volgens je ziel leeft
Hoe het universeel bedoeld is
Daarom zeggen we, volg gewoon je pad!

Vind je eigenheid
Je kracht, je zelfvertrouwen
Wees jou. Hoe het hoort te zijn
Om je innerlijke bloem te laten bloeien
Zodat de zaden van deze kostbare plant van jou
Verspreid zullen worden in het Licht en de Liefde van onze dimensie

Liefde is alles wat er is!
Liefde kan niet worden overeengekomen, gedwongen of gepusht
Liefde zal je vinden! Altijd!!! Laat je bloem van Liefde
Bloei ook. Koester de liefde. Leef deze diepe Liefde
Wanneer het bedoeld is, is het bedoeld
Je kunt dat voelen in je hart en aardse ‘botten’

Laat Liefde je innerlijke bloem koesteren
Als voer voor je hongerige ziel
Om de bloembladen van je bloem te laten ontvouwen
Om uit te groeien tot de meest magnifieke bloem
Van je innerlijke wezen. Dat is essentieel in het leven !!!
Liefde, koesteren, voeden, groeien en bloeien!

Geschreven in liefde, voor de liefde en met liefde door B Engeltje (Irmgard)