Love. Sweet sweet Love / Liefde. Zoete zoete Liefde

Love is as honey
Sweet and sticky sometimes
I you feel it is alright
It tastes like more
Be aware you collect
As much honey as you can!

Love is as music
Douce dans tes oreilles (sweet in your ears)
The notes are always in your head
You keep on singing
Wishing to let the music
Going on and on

Love is like a daffodil
Fierce and uptight
Yellow as the color of the sun
Always shining brightly
Wanting to bloom early in spring
With all its blooming force inside

Love is as radiant as the sun
Warm, comfortly and cosy
You want to nourish yourself
All the time in the warmth and depth
Of the sun rays
That will reach you in the inner of your being

Love is as a bird
Love knows no boundaries!
When Love is meant to be, it is meant to be
Like a bird in the wind
It will take you everywhere it wants to go
High through the clouds on wind flows

Love is like a desert
Once you have been there
It will make you quiet
In the stillness of your soul
You will find Love and Love will find you
As there never have been anything else!

Love is as snow
When you keep it too warm
It will melt before your eyes
Love has to be grown
Like a snowflake in the clouds
To fall down on earth to be noticed

Love is a like a cupcake
When you eat it too much
You will gain weight
Love is tasty but keep it dosed!
Don not overeat yourself with Love
As Love has to be sufficient all the time

Love is as a rock
Steady and grounded
Real Love will last forever!!!
No mountain to high
No canyon too deep
This Love will last

Love is like chocolate
Always wishing for more
It will make you feel good
And it will melt in your hands
If you are not aware
You eat too much of it, dear!

Love is as dancing
Make the move
Dance on that clouds of Love!
Love will let you bouncing and dancing
All night long
Love is made to make you dance and move!

Love is like milk
Creamy, fluent and drinkable
If you’re eager for Love
Just drink it as much as you can
To fulfil your thirst and needs
But keep your balance!

Love is as dust
It ‘flows’ away as soon as
You don’t see it anymore
You have to be conscious
To make Love work
Take it before it will be blown away!

Love is like a sparkle!
A golden light inside you
It makes you happy and shining
Not only the inner will shine bright
You can fill skies with sparks of Love
When will your spark glow???

Love is always there!
You have to be aware
Take it and live it when it is around
Sparkles of Love are often to get
Feed your soul with Love
Pure golden Love
Grab it and make your life brighter
Shine as you never shined before!!!

Written down in Love, with Love and for the Love by B Engeltje (Irmgard)
__________________________________________________________________________

LIEFDE. ZOETE ZOETE LIEFDE

Liefde is als honing
Zoet en plakkerig soms
Wanneer je voelt dat het goed is
Het naar meer smaakt
Ben dan bewust dat je
Zoveel honing als je kunt, verzamelt!

Liefde is als muziek
Douce dans tes oreilles (zoet in je oren)
De muzieknoten zitten altijd in je hoofd
Je blijft zingen
Wensend dat de muziek
Maar door en door gaat

Liefde is als een narcis
Fel en strak
Geel als de kleur van de zon
Altijd helder schijnend
Wil vroeg in de lente bloeien
Met al zijn bloeiende kracht binnenin

Liefde is zo stralend als de zon
Warm, comfortabel en behaaglijk
Je wilt jezelf
Altijd in de warmte en diepte
Van de zonnestralen voeden
Dat zal je in het innerlijke van je wezen bereiken

Liefde is als een vogel
Liefde kent geen grenzen!
Wanneer het de bedoeling is dat Liefde bestaat, dan is het de bedoeling
Als een vogel in de wind
Het brengt je overal waar het naartoe wil
Hoog door de wolken op windstromen

Liefde is als een woestijn
Als je daar eenmaal bent geweest
Zal het je stil maken
In de stilte van je ziel
Je zal Liefde vinden en Liefde zal jou vinden
Alsof er nooit iets anders is geweest!

Liefde is als sneeuw
Wanneer je het te warm houdt
Smelt het voor je ogen
Liefde moet worden groeien
Als een sneeuwvlok in de wolken
Om op aarde te vallen om opgemerkt te worden

Liefde is een beetje als een cupcake
Als je het te veel eet
Zal je gewicht toenemen
Liefde is lekker, maar houdt het gedoseerd!
Overeet jezelf niet met Liefde
Omdat Liefde altijd voldoende moet zijn

Liefde is als een rots
Stabiel en geaard
Echte liefde zal eeuwig duren!!!
Geen berg te hoog
Geen canyon te diep
Deze Liefde zal duren

Liefde is als chocolade
Altijd wensend naar meer
Je zult je goed voelen
En het zal in je handen smelten
Als je het niet oplet
Eet er je teveel van, schat!

Liefde is als dansen
Maak de zet
Dans op die wolken van Liefde!
Liefde zal je laten stuiteren en dansen
De hele nacht lang
Liefde is gemaakt om je te laten dansen en bewegen!

Liefde is als melk
Romig, vloeiend en drinkbaar
Als je verlangend naar Liefde bent
Drink het gewoon zo veel als je kunt
Om je dorst en behoeften te vervullen
Maar houd je evenwicht!

Liefde is als stof
Het ‘stroomt’ weg zodra
Je het niet meer ziet
Je moet bewust zijn
Om liefde te laten werken
Neem het voordat het zal worden weggeblazen!

Liefde is als een sprankeling!
Een gouden Licht in je
Het maakt je gelukkig en stralend
Niet alleen je innerlijke wil helder schijnen
Je kunt hemelen vullen met vonken van Liefde
Wanneer zal jouw vonk gloeien???

Liefde is er altijd!
Je moet bewust zijn
Neem het en leef het wanneer het in de buurt is
Sparkles of Love zijn vaak te krijgen
Voed je ziel met Liefde
Pure gouden Liefde
Pak het en maak je leven helderder
Glans zoals je nog nooit eerder scheen!!!

In Liefde, met Liefde en voor de Liefde opgeschreven door B Engeltje (Irmgard)