Overgave in gevoel

Olalala, de Liefde!!!!
Zit gij toch daar gans alleen te kijken
Mooie influisteringen, alles in het verschiet
Beloven ze vanuit het universum veel Liefde
Komt het alras maar op uwer paadje niet!
Ach, het laat uwer zelf snotteren en wenen
En als het op gevoel aankomt neemt gij liever de hazenpad benen!
O, vrouwe dit is toch waar voor het nu
Ik ben heel eerlijk, recht door zee,
Maar ik begrijp voor uwer ziel klinkt het cru!

Op deze aardse dag doe ik uwer Zijn weer vergezellen
Wij zien uw neerslachtigheid
Die uw tranen diep doen opwellen
We hebben net samen al gelachen
Daar mag het heen!
Tuned u nog even verder in???
Dat houdt mij op ‘aardse been’
Gij weet, lieve vrouwe, wel wat er komen gaat
Dat is uwer zelf tot in den treure door de broeders herhaald
Maar het is niet van belang waar gij in het nu staat

Vrouwe weent gij niet meer en laat uwer innerlijke kind weer stralen!
Laat uwer zonneke schijnen, uwer Lichtje sprankelen
Zodat de Liefde dadelijk in uwer Zijn kan indalen
Geeft uwer zelf over vrouwe verzoekt uwer universum met klem
Blijft waar gij bent, laat los en omarm uwer zelf
Ziet uwer zelf bijeen te houden, gij bent niet afhankelijk van hen, hém
Alles wat gij wenst, alles wat gij wilt gij hebt het zelf in huis!
Gij kunt wel vooruit blijven kijken en vooral veel willen
Maar in uwer innerlijke ik bent gij pas echt thuis!

Stel uwer geluk en zaligheid
Nimmer afhankelijk van liefelijke zaken buiten uwer zelf!!!
Als gij dat doet dan raakt gij uwer zelf kwijt!
Blijft waar gij bent, ‘o vrouwe van Liefde en Licht
Gelooft in uwer zelf altijd en overal
Voordat gij voor de Liefde buiten uwer zelf zwicht
Neemt de ruimte in die voor uwer zelf is bestemd
Dat is van groot belang eer gij verder uwer paadje beloopt
(Zorgt gij dat gij dit in uwer liefelijke oortjes knoopt???)
Eer het uwer ontwikkeling als mens en ziel remt!

Wat ik aan gij vrouwe vooral wil komen zeggen
Is dat gij nimmer uw eigen waardigheid en respect
Buiten uwer zelf behoort te leggen!
Gij zult immer de Liefde aan uwer zelf mogen toekennen
Wij weten dat dit gans een hele klus voor uwer zelf is
Voordat passionele Liefde uwer paadje op komt rennen!
Geeft uwer zelf over, ’o lichtende, stralende ziel
Overgave is hierin alles, dat weet gij toch!?!
Er is nimmer een ziel geweest die daarover viel!
Stapje voor stapje neemt ons universum uwer zelf mede
Laat maar los! Laat maar gebeuren!
Gij zult niet vallen! Wij helpen bij elke trede…

‘O vrouwe, ‘o vrouwe toch, waar moet gij toch heen?
Uwer Lichtje straalt en dan weer niet!
We weten dat Liefde voedt en het houdt uwer zelf op de been
Maar lieflijk kind, niet getreurd!!!
Krachtens universele planning gaat u daarhéén!
Uwer kopke blokkeert uwer zelf, in uwer termen de mind
Voelt gij nu Liefde vanuit het kopke?
Of vanuit uwer brandende hart en ziel wat shined?
Gij hebt me even geholpen met rijmen ik liep even vast
De nieuwer termen zijn niet aan mij besteed
Ik ben nog van de ouderwetse veer en schrijfkwast!

Vrouwe, vrouwe toch wij houden uwer handje beet
Begeleiden uwer zelf bij elke afslag
Bij elke zet, stap vooruit die gij op uwer paadje treedt
Voelt toch alsjeblief onzer inzet, Liefde en Licht!
Gij zult vanaf nu in de universele watten gelegd worden
En niet alleen door ons mag ik tegen gij vrouwe zeggen als mijn plicht
Ga heen waar gij heen hoort te gaan!
Doch blijft voor als nu waar gij bent
Alles wat nodig is, vooral aan Liefde, komt op uwer baan!

Tot slot wil ik tegen jou, schone vrouwe zeggen
Blijf dicht bij uwer zelf! Altijd en overal!
Tracht vooral niet alles buiten uwer zelf te leggen
Waar geluk zit in uwer ziel zelf! Vergeet dat niet
Zodra gij zich vanuit het hart en ziel overgeeft
Liggen er (liefdevolle) zaken voor uwer zelf in het verschiet
Alsmede mag ik ook vertellen
Dat wat gij gezien heeft, gehoord heeft
Uwer waarheid is. De universele waarheid is. Doet dat uwer oogjes nu zwellen?

Ik wil aan gij, vrouwe van het Licht, nog dit meegegeven
Vertrouwt op uwer talenten en op uwer ingevingen
Ik zeg het nogmaals. En vertrouw erop dat gij het allemaal gaat beleven!
Gij bent beslist niet ‘gek’ of van het aardse potje gerukt!!!
Uw mediamieke gave is vrijwel nieuw en aan uwer zelf ontspruit
Gebrek aan vertrouwen, lieve vrouwe, is waaronder gij bukt!
Gij mag vóóruit, bloemen van Liefde spreiden
Wij zullen er dan, universeel gezien, alles aan doen
Om alle ‘wiebel en wabbels’ te vermijden
Geloofd in uwer zelf, vrouwe van Liefde en Licht!!!
Op uwer harten- en zielen gevoel. Twijfel daar niet aan!
Zorgt dat gij nooit onder uwer gebrek aan vertrouwen zwicht!!!

Overgave, overgáve en OVERGAVE!!! Daarmee ga ik afsluiten
Gij weet, gij hoort dat iedere ganse dag opnieuw
Vanuit de kosmos en uwer aardse mede lichtwerkers kornuiten
Dat is gans van belang in uwer proces van de ziel
We beseffen het valt niet altijd aards mee
Gij bent slechts mens, een menselijke, stoffelijke mensenziel
Wij steunen onzer vrouwe op haar paadje
Ik sluit af met de universele woorden
Alles zal niet verzuren in het universele vaatje!
Wat voor uwer zelf bestemd is, is voor uwer zelf bestemd
Wat de bedoeling is, is de bedoeling
Gij bent zélf die de aardse manifestatie met uwer kopke remt!!!

In Liefde, met Liefde en voor de Liefde opgeschreven door B Engeltje (Irmgard)

(Ingefluisterd door Bartholomeus Ragout, hofdichter uit de renaissance)