Your song of HAPPINESS / Jouw liedje van geluk

Don’t worry, BE HAPPY!!!
This a delightful song
Which you feel right in your soul
This is just a song written by someone
A long time ago
But isn’t it in life
That you have to write your
Own happy song??? To be happy?

Just make sure you write
This song, your song, every single day again!!!
Always in the now moment
As that is the moment you live. Always!
Don’t worry, BE HAPPY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
As happiness is the feed for your being
For your tender and loving soul
Don’t miss the chance on happiness!!!

Life is just as a song too
As the birds keep on singing
You could also sing every day!!!
Real happiness comes from the inside
And has never to do with matters
What lay beyond the heart and soul
Because the heart and the soul
Are actually the motors of your existence!

Never forget that!
That you have your own song
That you are the songwriter
Of your precious life
And nobody else!
Just listen carefully
To the voice of your heart and soul
The intuition will lead you!!!

The intuition, as voice of your inner being
The heart and the soul
Is the leader of your inner orchestra
You just have to pick the right notes
To make your song sing!
And yes you can! We know you can!!!
Just listen carefully
And all the notes you need will be there

Don’t worry, BE HAPPY!!!
Write your own song of happiness
In the here and the now
As happiness is the main principle
In life what keeps you going
What keeps you motivated!
As LOVE too!!!
LOVE is the nourishment
For the greatest happiness you can feel

Surrender to LOVE!!!
Surrender to happiness!!!
Go for that music !!!
The sound of deep inner joy in your life
Write and sing your own song of happiness
Make sure you make LOVE an ingredient
Pick many notes of Love to gather
Your masterpiece together!!!

Grab your notes today!!!
As life passes by
This is the moment
The moment to make the step
To do your universal thing
To achieve greater happiness
In your meager life
Make your song! Sing that song of happiness!!!

Written down in Love, with Love and for the Love by B Engeltje (Irmgard)


JOUW LIEDJE VAN GELUK

Maak je geen zorgen, wees GELUKKIG !!!
Dit is een heerlijk liedje
Wat je goed voelt in je ziel
Dit is slechts een liedje geschreven door iemand
Een lange tijd geleden
Maar is het niet in het leven
Dat je jouw eigen vrolijke liedje
Moet schrijven??? Om blij te zijn?

Zorg ervoor dat je schrijft
Dit nummer, je liedje, elke dag opnieuw!!!
Altijd in het nu moment
Omdat dat het moment is waarop je leeft. Altijd!
Maak je geen zorgen, WEES GELUKKIG!!!
Een geluk is voeding voor je wezen
Voor je tedere en liefhebbende ziel
Mis de kans op geluk niet!!!

Het leven is ook net een liedje
Zoals de vogels blijven zingen
Zou jij ook elke dag kunnen zingen!!!
Echt geluk komt van binnenuit
En heeft nooit te maken met zaken
Wat buiten het hart en ziel liggen
Omdat het hart en de ziel
Eigenlijk de motoren van je bestaan zijn!

Vergeet dat nooit!
Dat je je eigen liedje hebt
Dat jij de songwriter bent
Van je kostbare leven
En niemand anders!
Luister gewoon aandachtig
Naar de stem van je hart en ziel
De intuïtie zal je leiden!!!

De intuïtie, als stem van je innerlijke wezen
Het hart en de ziel
Is de leider van je innerlijke orkest
Je hoeft alleen maar de juiste noten te kiezen
Om je lied te laten zingen!
En ja, dat kan! We weten dat je het kunt!!!
Luister gewoon aandachtig
En alle noten die je nodig hebt, zullen er zijn

Maak je geen zorgen, WEES GELUKKIG!!!
Schrijf je eigen lied van geluk
In het hier en nu
Zoals geluk de belangrijkste bron is
In het leven, die je in beweging houdt
Die je gemotiveerd houdt!
Ook LIEFDE!!!
LIEFDE is de voeding
Voor het grootste geluk dat je kan voelen

Geef je over aan LIEFDE!!!
Geef je over aan geluk!!!
Ga voor die muziek!!!
Het geluid van diepe innerlijke vreugde in je leven
Schrijf en zing je eigen lied van geluk
Zorg ervoor dat je LIEFDE tot ingrediënt maakt
Kies vele tonen van Liefde
Je meesterwerk bij elkaar te verzamelen!!!

Pak je noten vandaag!!!
Terwijl het leven voorbijgaat
Is dit het moment!!!
Het moment om de stap te maken
Om je universele ding te doen
Om meer geluk te bereiken
In je schrale leven
Maak je liedje! Zing dat lied van geluk !!!

Geschreven in Liefde, met Liefde en voor de Liefde door B Engeltje (Irmgard)