Leef! Dans! Zing! Heb lief! / Live! Dance! Sing! Love!

Vannacht om 3.02 uur was ik plotsklaps wakker en kwamen de volgende woorden binnen. Ik heb gelijk mijn blocnote & pen gepakt, die liggen standaard op mijn nachttafeltje, en ben gaan opschrijven.


Je mag gaan leven
Je intrinsieke jij
De essentie van je wezen
Jouw authentieke jij
Zoals je vanaf het begin bedoeld bent
Hoe mooi is dat, lieve kind?
Jezelf neerzetten, zoals je bent
Geef je over! Ga mee met de flow
Dat is wat we willen, dat is wat we wensen
Loop je pad! Dans je pad! Straal je pad!
In volledige overgave
Vanuit het diepst van je ziel
Dat is de zuiverheid die we willen
Dat jij leeft, neerzet, verspreidt
Altijd in het hier en nu
Ben zoals je bedoeld bent te zijn!
Altijd!!!
Leef! Dans! Zing! Heb lief!
Vanuit de essentie van je ziel
Van daaruit kan je vertrekken
Leven, dansen, zingen én liefhebben!
Ben je bereid? Ben je klaar?
Wíl je? Het is géén kwestie van willen!
Ga je? Het is géén kwestie van gaan!
Vertrek je? Het is géén kwestie van vertrekken!
Alles ís gepland! Alles ís voorzien!
Wij begeleiden je op je pad
Val en wij zullen je opvangen
Struikel en wij zullen je opvangen
Wij zijn altijd daar om je te helpen
Begeleiden, ondersteunen en adviseren
Vertrouw dáár altijd op!
Dat is wat we wilden zeggen
Doe je voordeel ermee
(Nog even) werk aan de winkel!
Werk aan je basis
Jouw liefdevolle jij
De ‘blooming’ ziel
Heeft altijd onderhoud nodig!
Vanuit een stevig, gezette basis
Kan jij vertrekken!
Richting een pad wat wij
De dimensie van Liefde en Licht
Wensen dat je loopt
Altijd!!!

B Engeltje


 LIVE! DANCE! SING! LOVE!

You can live
Your intrinsic you
The essence of your being
Your authentic you
As you are meant to be from the beginning
How beautiful is that, dear child?
Set yourself, as you are
Surrender! Go with the flow
That is what we want, that is what we wish
Walk your path! Dance your way! Radiate your path!
In complete surrender
From the bottom of your soul
That is the purity that we want
That you live, set, spread
Always in the here and now
Be as you are meant to be!
Always!!!
Live! Dance! Sing! Love!
From the essence of your soul
From there you can leave
To live, to dance, to sing and to love!
Are you willing? Are you ready?
Do you want? It is not a matter of wanting!
Do you go? It is not a matter of going!
Are you leaving? It is not a matter of leaving!
Everything is planned! Everything is foreseen!
We accompany you on your path
Fall and we will catch you
Stumble and we will catch you
We are always there to help you
Guiding, supporting and advising
Always rely on that!
That is what we wanted to say
Take advantage of it
(Still) there’s work to be done!
Work on your base
Your loving you
The ‘blooming’ soul
Always needs maintenance!
From a solid, settled basis
You can leave!
Towards a path what we do
The dimension of Love and Light
Wish you walk
Always!!!

B Engeltje