Earth, air, water and fire elements – Aarde, lucht, water en vuur elementen

You FEEL!!!
Finally!
As we say
It was time. IS TIME!!!
Earthly time
Universally arranged
Universally planned
You feel into the depth
Of your loving soul
It is touched by sparkles
Sparkles of Love
Sparkles of Light
Two soul loves
One called the air element
The other called
The earth element
Both met
Both seen
Both soon into the dust
Into the dust they come
Into the dust you will depart
Everything is foreseen
The plan will be unfolded soon
As your universe is a part of it
It is all planned!
All matched!
All written down in your blueprint!
The guide map of your soul
You will depart soon
The (air) basis will be set
Soon all the elements are there
Earth, air, water and fire
That is how we have foreseen it
You are ready!
Your soul is touched!
Your soul can LOVE!
You will be fed by love
Carried by love
Nurtured by love
To be able to spread LOVE
That’s how we want it
Love must be felt
Before you can sow Love!!! Always!
Into the Light
Of our universe
Don’t weep anymore child
It is time! Time to be you
Live the essence of your being!
To live the essence of your soul!
Be aware!
In awareness you can ‘take-off’!
Surrender!
In surrender you can leave!
Be realistic!
Ground yourself before you sow!
Are you ready, dear child?
To feel real LOVE???
Into the depth of your being
Your loving soul!

B Engeltje


AARDE, LUCHT, WATER EN VUUR ELEMENTEN

Jij voelt!!!
Eindelijk!
Zoals we zeggen
Het was tijd. IS TIJD!!!
Aardse tijd
Universeel gearrangeerd
Universeel gepland
Je voelt in de diepte
Van je liefhebbende ziel
Het wordt geraakt door sparkles
Sparkles of Love
Sparkles of Light
Twee zielsliefdes
Eén genaamd het luchtelement
De ander genaamd
Het aarde-element
Beide ontmoet
Beide gezien
Allebei snel in het stof
In de stof komen ze
In de stof vertrek je
Alles is voorzien
Het plan zal binnenkort worden ontvouwd
Zoals jouw universum er deel van uitmaakt
Het is allemaal gepland!
Alles bij elkaar gebracht!
Alles opgeschreven in je blauwdruk!
De gidskaart van je ziel
Je vertrekt snel
De (lucht) basis zal worden ingesteld
Al snel zijn alle elementen aanwezig
Aarde, lucht, water en vuur
Dat is hoe we het hebben voorzien
Je bent klaar!
Je ziel is geraakt!
Je ziel kan LIEFHEBBEN!
Je zult gevoed worden door Liefde
Gedragen door Liefde
Gekoesterd door Liefde
LIEFDE kunnen verspreiden
Dat is hoe we het willen
Liefde moet gevoeld worden
Voordat je Liefde kunt zaaien!!! Altijd!
In het Licht
Van ons universum
Huil niet meer kind
Het is tijd! Tijd om jezelf te zijn
Leef de essentie van je wezen!
Om de essentie van je ziel te leven!
Ben bewust!
In bewustzijn kun je ‘opstijgen’!
Overgave!
In overgave kun je vertrekken!
Wees realistisch!
Aard jezelf voordat je zaait!
Ben je klaar, lieverd?
Om echte LIEFDE te voelen???
In de diepte van je wezen
Je liefhebbende ziel!

B Engeltje