Leef! Geef! Zaai! – Live! Give! Sow!

Daar ga je
Met de lucht mee
Je hebt niets te willen
Het leven wordt steeds mooier
Geef je maar over
Overgave
In alle processen
Is een ‘must’
Meander maar mee
Met je paadje
Zie wie je ontmoet
Volg waarheen je gaat
Maak je niet druk
Dat heeft geen enkele zin
Wat de bedoeling is
Is altijd de bedoeling
Dat weet je toch?
Doe je ding!
Wachten bestaat niet
Houd je mind eraf!
Leef vanuit gevoel
Dat kan je
Dat voel je nu
Dat leef je
Geen getreuzel meer!
Geen twijfels!
Omarm het leven
Ga altijd voor happiness
Blijf positief
Positiviteit
Trekt positieve zaken aan
De moeilijke tijden
Zijn voorbij
Je hebt het door
Moeten maken, leven
Tot in het diepst van je Zijn
Om anderen te kunnen dienen
Zodat je als medium straks
Goed kan vertalen
Dat je mensen weet te raken
Met onze woorden
Omdat jij vele ervan geleefd hebt
Dat is zo mooi
Dat je leeft wat je hebt ‘vergaard’
Een geheugen vol
Van de ziel
Een lopende bibliotheek
Om te dienen in het nu
Je weet wat we bedoelen
Geef je maar over!
En leef alles wat op je pad komt
Wat wij op je zielspad laten komen
Wat wij willen, wat wij wensen
Zodat jij de universele Liefde
Aan anderen kan geven
Zodat zij hun bloemen van Liefde
Kunnen openen
En op hun beurt kunnen verspreiden
Leef! Geef! Zaai!
Zodat anderen kunnen oogsten
In het hier en nu
Dit is de universele essentie
Van elke aardse dag opnieuw
Het leven hoeft niet zo moeilijk te zijn!

B Engeltje


LIVE! GIVE! SOW!

There you go
With the air
You do not want anything
Life is getting better and better
Just surrender!
Surrender
In all processes
Is a ‘must’
Meander along
With your path
See who you meet
Follow where you go
Do not worry
That does not make any sense
What the intention is
Is always the intention
You know that right?
Do your thing!
Waiting does not exist!
Keep your mind off!
Live from feeling
You can
You feel that now
You live that
No more dawdling anymore!
No doubts!
Embrace life!!!
Always go for happiness
Stay positive
Positivity
Attracts positive things
The difficult times
Are over
You have to make
It through
Must make, live
To the deepest of your Being
To serve others
So that you as a medium soon
Can translate well
That you know how to ’touch’ people
With our words
Because you have lived many of them
That is so beautiful
That you live what you have ‘gathered’
A memory full
From the soul
A running library
To serve in the now
You know what we mean
Just surrender!
And live everything that comes your way
What we let come on your soul path
What we want, what we wish
So you can give
The universal Love to others
So that they can
Open their flowers of Love
And in their turn can spread
Live! Give! Sow!
So that others can harvest
In the here and now
This is the universal essence
From every earthly day again
Life does not have to be that difficult!

B Engeltje