Leeft uwer waarheid!

Met mijn ‘frequentie antenne’ kan ik op velerlei frequenties intunen. Of weten ze me nog vaker te vinden. Hoe minder goed ik mezelf voel, hoe lager mijn energie, des te lager ik kan intunen alsmede ontvangen. Op momenten dat ik aards van slag af en/of verdrietig ben, voel, hoor & zie ik altijd mijn ‘zielenvriend’ (uit de andere dimensie), genaamd Bartholomeus Ragout. Een hofdichter uit de Renaissance. In de zielenwereld hebben ze humor. Niet zo’n beetje ook! Nou ja, ze maken contact met je op een wijze die jij het beste kan verstaan. Ze spreken jou aan in de taal die jij (goed) begrijpt maar ook het dichtste, qua levenservaringen, bij je ligt. Deze doorgemaakte life issues zijn een ingang die de zielenwereld hanteert om jou ‘te laten vertalen’. In mijn ‘flabbergasted’ leventje tot dusver, waarbij ik met vele heftige issues moest zien te dealen, wist ik met mijn humor (maar ook zeker die van mijn kinderen!) veel te relativeren. Humor haalt de zwaarte eraf. En nuanceert… Ik kan het iedereen aanbevelen! Naast optimisme!

Goed. Op momenten dat ik het wat zwaarder te halen heb, staat ‘mijn Bartho’ om me heen. Treedt hij naar voren. Om me met een opmerking, met humor of één en andere influistering, hetgeen zich vaak vertaalt naar een mooie tekst met gechannelde ‘Bartho inzichten en levenswijsheid’, op te beuren. Aan het lachen te maken. Hetgeen gister, tot mijn spijt moet ik zeggen en dat is niets voor mij!, niet ging lukken. Door een gebeurtenis werd een kwetsbaar (diep) pijnstuk bij me geraakt en voor je dan uitgesnotterd bent… Goed maar daar was een lieve vriendin, één van de lieve vriendinnen die op mijn paadje zijn komen ‘toevallen’, die me wist op te beuren. Dank je wel nog Lies. En Suus, Nel en Jac op andere momenten. Dankbaar dat jullie in mijn leven zijn gekomen. Naast al die andere lieve (!!!) mensen.


Gisterenavond ontving ik onderstaande tekst: (thanks to Bartho!)

LEEFT UWER WAARHEID!

Kom kind, we gaan wat dichten
Tijd voor andere gezichten!
Gij zijt verdrietig, o vertel mij waarom
Er is wat gebeurd. Gij bent beslist niet dom
Gij geeft aan gij zijt weer op uwer voeten geworpen
Dat hebt gij de dimensie tegengeworpen
Gij bent ze niet dankbaar voor al uwer lessen
Daar kunt gij wel over blijven kissebissen
Gij zegt genoeg is genoeg, vier jaren is lang
Maar vrouwke toch! Elke les was van belang!

Nedergezet worden ten koste van wat?
Het is elke keer weer dan is dit, dan is het dat…
Gij zegt Liefde, laat mij niet lachen! En dan dat gevoel
Een hoop gedoe om niets. Laat de innerlijke boel de boel!
Gij kunt er niets mee zegt gij vol overtuiging en ferm
Laat uwer zelf toch meevoeren op uwer paadje tot in de berm
Overgave! Ook thans. Blijft uwer zelf overgeven!
Dan zult gij op uwer weggetje heel wat moois beleven!!!
Kan wel zijn, zegt gij tamelijk recalcitrant
Gij weet niet in welke universele mallemolen gij bent beland!

Genoeg is genoeg, herhaalt uwer zelf weder tegen uwer zijn
Die gevoelsrollercoaster (zegt gij) is allesbehalve fijn
Eureka! Hoorde ik uwer wezen eerder roepen
Eigenlijk kwam deze terugwerking op uwer zelf als geroepen
Niemand nodig! Precies dat is het. Zelf alles in huis!
Gaf gij uwer zelf te kennen. Gij legde teveel buiten uwer zelf, per abuis
In zoverre het universele Licht uwer zelf kan dragen
Is er door deze neder zetting op uwer beide eigen benen iets gaan dagen
Gij bent uwer eigen beste vriend! Troost, arm, waarheid gij hebt het allemaal!
Houd uwer zelf dicht bij uwer wezen en leeft uwer eigen verhaal!!!

Kortom, leeft uwer eigen waarheid! In het kort. Gij bent moe
Zovelen processen gaande, gij mag naar aards bedje toe!
Geeft uwer zelf rust, aardse tijd, ruimte en dies te meer
Neemt uwer zelf als uitgangspunt, elke keer weer!
Omarmt uwer zelf in Liefde, beziet uwer zelf in Liefde en leef in Liefde
Zet een stapje terug en doet wat uwer zelf beliefde
Geeft uwer zelf alle egards, vertrouwen en energetische vervulling
Doe het dan wel met uwer ziel en niet met die aardse omhulling!
Rust! Pas op de plaats terug naar uwer Zijn!
Houd enkel rekening met uwer zelf. Dat is pas fijn

Gij hebt te lang niet gevoeld! Te lang uwer zelf niet gezien!
Waarom zoude gij nou op anderen focussen bovendien?
Ziet eerst uwer zelf voordat gij anderen kunt en wilt aanschouwen
Leeft uwer eigenste leventje in volste vertrouwen!
Op elke potje past een dekseltje, dat ligt al klaar
Eventjes uwer zelf in vertrouwen bezien als universeel gebaar
Aardse tijd komt. Geeft uwer zelf maar over, vrouwke ongeduld!
Zie eerst uwer eigenste waarheid te leven eer uwer dromen worden vervuld
Vertrouwen is de spil waarom het draait, in uwer eigenste kunnen
Dat is wat het universum uwer zelf nu wil gunnen

Vertrouwen als rode draad in uwer Zijn
Is het niet fantastisch als gij dadelijk kan vertrekken? O, wat fijn
Vanuit een eigenste, gedegen, stevige basis. De essentie
Gij krijgt van uwer universum hiervoor totale clementie
Leef vanuit uwer zelf, vrouwke van Licht en Liefde! In het hier en nu
Vanuit uwer zelf voelen, leven en uwer zelf neerzetten is totaal niet cru
Dat heeft geenszins met egotripperij te maken!
We zullen mijn essentie van deze woorden zeker niet verzaken
Alles start immer bij uwer eigenste ik. De ik van het wezen
Zodra dat bij uwer zelf is beklijfd, kunt gij elke frequentielijn lezen
Hebt uwer zelf lief, in vertrouwen en leeft uwer waarheid
En alles komt weldra op uwer paadje op de juiste aardse tijd!

B Engeltje (Met behulp van mijn altijd opbeurende ‘zielenvriend’ Bartholomeus Ragout!)