Dance before you die! – Dans voordat je overgaat!

DANCE BEFORE YOU DIE!

Partytime!
Dance before the music is over!
Sweep with your feet!
On the rhythm of life
Go with the easiest flow
Dance all night long!
Until you spin around so hard
That the music takes you over

Life isn’t only about
Evolving your soul!
Working hard to maintain life
It is also for making fun!
For being happy!
To live your happiest potential!
As you could be. Could do
Meanwhile take your flaws in life

Do what your soul wants you to do!
To make you as happy as you can be
Let your inner child glow and sparkle!
Celebrate the joy! Celebrate life!
Your little inner you, your childish you
Wants to play!
Don’t you feel that (anymore)?
Where is all the joyfulness
You had as a little child?

Celebrate Life! Party! Make fun!
You time expires faster than you might think
Expiration dates are universally planned
Always as we say
You never know when your time is up
Universally seen
So be glad you are alive
Do! Do what you love to do!!!
Sing! Dance and move that body!

Your soul loves (to do) that!!!
It will feed your soul!
Surround you with nature
Nature is the best nourishment
For your loving soul!
As nature is the purest alignment
With the Love and the Light
Of our dimension!
Be a part of nature and protect it!

Feed! Nourish! Cherish!
Take care of yourself
Take care of your soul
Take care of your being
There is just one you!
With a limited ‘expiration date’
So take care of yourself
And make the effort
That you can energetically dance
All night long. All nights long!

Love! Love as you never did before!!!
As love will feed your soul too!
Love in the deepest way
The profoundest love
You ever will live in your entire life!
When it is crossing your path
Be aware! Be conscious enough
To notice to embrace this Love
As this Love is always send to you

Take the happiest trip! The trip of life
Dance on your way
With your most swinging hips and feet!
Be aligned with yourself
Do what makes your soul swing too
And your inner child shout and sing!
Be as happy you ever can be
It all starts with you
With your positive and happy mindset!

B Engeltje


DANS VOORDAT JE OVERGAAT!

Tijd voor een feestje!
Dans voordat de muziek voorbij is!
‘Veeg’ met je voeten!
Op het ritme van het leven
Ga met de gemakkelijkste flow
Dans de hele nacht lang!
Totdat je zo hard ronddraait
Dat de muziek je overneemt

Het leven gaat niet alleen over
Je ziel evolueren!
Hard werken om het leven te behouden
Het is ook voor het maken van plezier!
Om gelukkig te zijn!
Om je gelukkigste potentieel te leven!
Zoals je zou kunnen zijn. Zou kunnen doen
Neem intussen je gebreken in het leven

Doe wat je ziel wil dat je doet!
Om je zo gelukkig mogelijk te maken
Laat je innerlijke kind gloeien en schitteren!
Vier de vreugde! Vier Het Leven!
Je kleine innerlijke jij, je kinderlijke jij
Wil spelen!
Voel je dat niet (meer)?
Waar is alle vreugde
Die je als een klein kind had?

Vier Het Leven! Feest! Maak plezier!
Je tijd verloopt sneller dan je denkt
Vervaldatums zijn universeel gepland
Altijd zoals we zeggen
Je weet nooit wanneer je tijd om is
Universeel gezien
Dus wees blij dat je leeft!
Doe! Doe waarvan je houdt te doen!!!
Zing! Dans en beweeg dat lichaam!

Je ziel houdt van dat (doen)!!!
Het zal je ziel voeden!
Omring je met de natuur
De natuur is de beste voeding
Voor je liefhebbende ziel!
Omdat de natuur de zuiverste afstemming is
Met de Liefde en het Licht
Van onze dimensie!
Wees een deel van de natuur en bescherm het!

Voed! Koester! Liefkoos!
Zorg voor jezelf
Zorg goed voor je ziel
Zorg voor je wezen
Er is er maar één jou!
Met een beperkte ‘houdbaarheidsdatum’
Dus zorg goed voor jezelf
En doe de moeite
Dat je energetisch kunt dansen
De hele nacht. De hele nacht lang!

Heb lief! Heb lief zoals je nooit eerder deed !!!
Zoals de Liefde je ziel ook zal voeden!
Liefde op de diepste manier
De diepgaandste liefde
Je ooit in je hele leven zal leven!
Wanneer het je pad kruist
Ben bewust! Wees bewust genoeg
Op te merken deze Liefde te omhelzen
Omdat deze Liefde altijd naar je wordt gestuurd

Neem de gelukkigste reis! De reis van het leven
Dans op je weg
Met je meest swingende heupen en voeten!
Wees op één lijn met jezelf
Doe wat je ziel ook laat swingen
En je innerlijke kind jubelen en zingen!
Wees zo blij dat je ooit kunt zijn
Het begint allemaal met jou
Met je positieve en happy mindset!

B Engeltje