The abundance of LOVE – De overvloed van LIEFDE

Life fulfills all your needs
Just to survive
To live your earthly existence
Life isn’t so complicated
As you might think
You need, as human being
Food, shelter, earnings and Love!
Lots of Love!!!

Comfort is not necessary
It is just you who wants all that luxury
Your adaption wants to cherish
Itself in all that luxury things
Your souls don’t need that!
For your soul it only matters
To live the essence of your being
And you feed it with Love
Lots of Love!!!

You are a gathering of energy
Nothing more, nothing less
That is what is meant for eternity
Your adaptions will fade away in time
Like a blink of an eye
As time is nothing
And doesn’t exist in the universe
The only essential thing
What really matters is
Lots of Love!!!

You think you need so much!
But in fact your minds want that
Always setting goals for more and more
To surround yourself completely
With earthly gadgets, things
And irrelevant matters
Does that count for you?
Are you a material being?
Or you only want:
Lots of Love???!!!

Really, what do you need the most
Besides a roof, food and clothes
Earnings to make things at ease
Tell us, dear children
What do you think counts for eternity?
For the blessings of your precious souls?
Things, material stuff or Love and compassion?
Surround yourself with Love
The most important thing is
To cherish your beautiful souls with…
Lots of Love!!!

B Engeltje
___________________________________________________________________________

DE OVERVLOED VAN LIEFDE

Het leven voldoet aan al je behoeften
Gewoon om te overleven
Om je aardse bestaan te leven
Het leven is niet zo ingewikkeld
Zoals je misschien denkt
Je hebt nodig, als mens
Voedsel, onderdak, inkomsten en Liefde!
Veel liefde!!!

Comfort is niet noodzakelijk
Het is alleen jij die al die luxe wil
Je aanpassing wil zichzelf koesteren
In al die luxe dingen
Je zielen hebben dat niet nodig!
Voor jouw ziel maakt het alleen maar uit
Om de essentie van je wezen te leven
En dat je het met Liefde voedt
Veel Liefde!!!

Je bent een verzameling van energie
Niets meer niets minder
Dat is wat bedoeld is voor de eeuwigheid
Je aanpassingen verdwijnen in de tijd
Zoals een oogwenk
Omdat tijd niets is
En niet in het universum bestaat
Het enige essentiële ding
Wat echt van belang is, is
Veel Liefde!!!

Je denkt dat je zoveel nodig hebt!
Maar in feite willen jouw gedachten dat
Altijd doelen stellen voor meer en meer
Om jezelf volledig te omringen
Met aardse gadgets, dingen
En irrelevante zaken
Geldt dat voor jou?
Ben je een materieel wezen?
Of wil je alleen:
Veel Liefde???!!!

Echt, wat heb je het meest nodig
Naast een dak, eten en kleding
Inkomsten om dingen makkelijker te maken
Vertel ons, lieve kinderen
Wat denk je dat voor de eeuwigheid telt?
Voor de zegeningen van je kostbare zielen?
Dingen, materiële zaken of Liefde en compassie?
Omring jezelf met Liefde!
Het belangrijkste is
Om je mooie zielen te koesteren met …
Veel Liefde!!!

B Engeltje