The balance of life – De balans van het leven

Keep the balance in life
The main question is
Do you or don’t you?
As we say, keep the balance
We mean that you stay focussed
In the here and the now
Balance yourself
In the steadiest grounds
Always in the now

Balance is effortlessly
To keep you soul satisfied
And in line with your ‘divine assignment’
Your purpose in life
From the most powerful moment
You can walk fiercely, strengthened and balanced
The path we want you to walk
As balance is essential to start from
Be aware you always maintain your balance!

To keep the balance, as said
Live in the moment!
That is not in the past, that’s gone. Passed!
Also not in the future, that is (far) ahead
It is always now! Don’t forget that!
Live your lives in the present moment
To keep yourself most grounded as possible
And your inner being as fierce fully as you can
Steady and ready for what is coming

Breath, live and be!!!
In the present moment
Make sure your space
The energetically reserved space on earth
Is yours! As it should be!
The essence of your being
Will be most pleased with a adaption
What is aligned up with the soul
And lives balanced in the present moment!

B Engeltje
___________________________________________________________________________

DE BALANS VAN HET LEVEN

Houd de balans in het leven
De belangrijkste vraag is
Doe je of doe je dit niet?
Zoals we zeggen, houd het evenwicht
We bedoelen dat je gefocust blijft
In het hier en nu
Breng jezelf in evenwicht
Op de stevigste gronden
Altijd in het nu

Balans is moeiteloos
Om je ziel tevreden te houden
En in lijn met je ‘goddelijke opdracht’
Je doel in het leven
Vanaf het krachtigste moment
Kan je fel, ferm en gebalanceerd lopen
Het pad dat we willen dat je loopt
Omdat balans essentieel is om vanaf te vertrekken
Wees je ervan bewust dat je altijd je balans behoudt!

Om het evenwicht te houden, zoals gezegd
Leef in het moment!
Dat is niet in het verleden, dat is verdwenen. Voorbij!
Ook niet in de toekomst, dat is (ver) vooruit
Het is altijd nu! Vergeet dat niet!
Leef je leven in het huidige moment
Om jezelf zo geaard mogelijk te houden
En je innerlijke wezen zo volledig fel mogelijk als je kunt
Stabiel en klaar voor wat er gaat komen

Adem, leef en ben!!!
In het huidige moment
Zorg dat je ruimte vrij is
De energetisch gereserveerde ruimte op aarde
Is van jou! Zoals het hoort te zijn!
De essentie van je wezen
Zal het meest tevreden zijn met een aanpassing
Die op de ziel is afgestemd
En gebalanceerd in het huidige moment leeft!

B Engeltje