Stralende ziel / Radiant soul

Ben een stralende zonneschijn!
Laat je innerlijke lichtje schijnen!
Ben het stralende middelpunt
Geef je Licht door
Laat anderen in het schijnsel staan
Verlicht met jouw innerlijke zon
De ‘duisternis’ waar deze ook moge zijn

Vibreer met jouw energie op grote hoogten
Zie zoveel mogelijk Licht in je ziel te pakken
Absorbeer al de Liefde en het Licht
Die op je pad komen
Als voeding voor je ziel
Als voeding voor jullie zielen
Verhoog je frequentie!

Zie je Licht te voeden
Zorg goed voor jouw wezen, je ziel
Koester deze met aandacht
Met al je Liefde
Zorg goed voor jezelf als mens
Niemand anders kan dat doen als jij
Jij bent de navigator in jouw eigen leven

Je bent zelf verantwoordelijk
Voor je eigen bestaan
Voor jouw eigen ziel
Laat je deze stralen, schijnen?
Bén jij het Licht voor anderen?
Die zonneschijn?
Dat zonnetje in huis en zijn omgeving?
Wát heb je nodig om wel te stralen?

Zeg het ons wát heb je nodig?
Om je ziel te leven?
Je innerlijke Licht te laten schijnen?
Zodat jij je sparkle leeft?
En die sprankel over kan dragen aan anderen
Dat jij eenieder glorieus tegemoet schijnt
Met die zonnige ziel van je
Zég ons! Wát heb je nodig?

B Engeltje


RADIANT SOUL

Be a radiant sunshine!
Let your inner light shine!
Be the shining center
Pass on your Light
Let others stand in the light
Illuminate with your inner sun
The ‘darkness’ wherever it may be

Vibrate with your energy at great heights
Grab as much light as possible in your soul
Absorb all the Love and the Light
Who come on your path
As nourishment for your soul
As nourishment for your souls
Increase your frequency!

See you to feed light
Take good care of your being, your soul
Cherish these with attention
With all your Love
Take good care of yourself as a human being
No one else can do that like you
You are the navigator in your own life

You are responsible yourself
For your own existence
For your own soul
Do you let this radiate, shine?
Are you the Light for others?
That sunshine?
That sun in the house and its surroundings?
What do you need to shine?

Tell us what do you need?
To live your soul?
To let your inner Light shine?
So that you live your sparkle?
And can transfer that sparkle to others
That you meet everyone gloriously shining
With that sunny soul of yours
Tell us! What do you need?

B Engeltje